Photo contest

การประกวดภาพถ่าย “#SeaYouTomorrow : #ทะเลวันพรุ่งนี้อยู่ในมือคุณ” ชิงรางวัลรวมมูลค่ากว่า 450,000 บาท

National Geographic Thailand ร่วมกับ SINGHA ESTATE ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย “#SeaYouTomorrow : #ทะเลวันพรุ่งนี้อยู่ในมือคุณ” ชิงรางวัลรวมมูลค่ากว่า 450,000 บาท

หลักเกณฑ์และกฎกติกา :


ไม่จำกัดเทคนิคและอุปกรณ์ในการถ่ายภาพ สามารถรีทัชและตกแต่งภาพได้

ผู้ที่ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดขอรับรองว่าภาพถ่ายที่ถูกส่งเข้าประกวดนั้น เป็นภาพถ่ายที่ตัวเองเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียว ทั้งนี้หากมีบุคคลที่สามกล่าวอ้างว่าภาพถ่ายที่ผู้ส่งภาพเข้าประกวดได้ส่งเข้าประกวดนั้นมีการละเมิดต่อกฎหมายพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ผู้ที่ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดจะขอรับผิดชอบต่อค่าเสียหายและค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นแต่เพียงผู้เดียว

ผู้ที่ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดแต่ละคนสามารถส่งผลงานภาพถ่ายได้ไม่จำกัดจำนวน

ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่เคยได้รับรางวัลจากการประกวดใดๆ มาก่อน ไม่ว่าจะเป็นการประกวดในเวทีสาธารณะ หรือการประกวดภายในของสมาคม ชมรม หรือองค์กรอื่นใด
ในกรณีมีการประท้วงในการทำผิดกติกาและในกรณีที่จะต้องนำภาพถ่ายไปพิมพ์ในขนาดใหญ่ หากถ่ายภาพเป็นไฟล์ RAW ไว้ ควรเก็บไฟล์ต้นฉบับนั้นไว้ เพื่อแสดงเป็นหลักฐาน ในกรณีที่ภาพถ่ายอาจมีปัญหาในภายหลัง หากผู้ถ่ายภาพไม่สามารถนำไฟล์ RAW มาแสดงได้ ในกรณีที่คณะกรรมการต้องการตรวจสอบ คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์ภาพนั้นๆ ออกจากการประกวด

ลิขสิทธิ์ของภาพที่ได้รับรางวัล จะตกเป็นของคณะผู้จัดงานเพื่อนำไปใช้ในการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ภายใต้โครงการ #SeaYouTomorrow ในสื่อสารสนเทศทุกประเภท
หากปรากฏว่าผู้ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดเจตนาฝ่าฝืนกติกาข้อใดข้อหนึ่งที่กำหนดไว้ข้างต้นนี้ คณะกรรมการมีอำนาจในการตัดสิทธิ์ผู้ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดผู้นั้น โดยมีโทษตั้งแต่การตัดสิทธิ์ในการประกวด และการตัดสินของคณะกรรมการ ถือเป็นที่สิ้นสุด

กำหนดระยะเวลา :

ส่งผลงานตั้งแต่วันนี้ – 25 กรกฎาคม 2562
ประกาศรางวัลในวันที่ 2 สิงหาคม 2562 ที่เว็บไซต์ www.SeaYouTomorrow.org
รับรางวัลในงาน Explorers Fair 2019 ในวันที่ 7 สิงหาคม 2562

ขั้นตอนการการส่งภาพประกวด :

ส่งภาพเข้าร่วมกิจกรรมภายใต้หัวข้อ “ทะเลวันพรุ่งนี้อยู่ในมือคุณ” ที่นำเสนอแนวคิดดีๆ ในการอนุรักษ์ทะเลที่สวยงามให้คงอยู่กับเราตลอดไป ด้วยการโพสต์ภาพลงบนโซเชียลมีเดียของตนเอง (Facebook, Instagram หรือ Twitter) พร้อมคำบรรยายสั้นๆ ติด Hashtag #SeaYouTomorrow และ #ทะเลวันพรุ่งนี้อยู่ในมือคุณ โดยตั้งค่าเป็นสาธารณะ (Public)
ผู้ที่ส่งภาพถ่ายสามารถโพสต์ภาพเพื่อร่วมกิจกรรมได้ไม่จำกัดจำนวน ไม่จำกัดเทคนิคและอุปกรณ์ในการถ่ายภาพ

รางวัลการประกวด :


รางวัลยอดเยี่ยม 3 รางวัล ของรางวัลรวมมูลค่ากว่า 450,000 บาท
ร่วมทริปสุดเอ็กซ์คลูซีฟ “Explore the Maldives” ครั้งแรกของคนไทยที่จะได้สัมผัสมัลดีฟส์มุมมองใหม่ แบบตัวต่อตัวกับกลุ่มช่างภาพสายธรรมชาติแถวหน้าของเมืองไทย สนับสนุนโดย SINGHA ESTATE
ตีพิมพ์ผลงานในนิตยสาร National Geographic Thailand
แสดงผลงานในงาน Explorers Fair 2019 (7-11 สิงหาคม 2562)

ติดต่อสอบถาม :


www.facebook.com/SeaYouTomorrow.org
 www.facebook.com/NationalGeographicThailand