News Photo contest

ประกวดคลิปวิดีโอ JENESYS 2022 “แนะนำประเทศ โรงเรียน หรือ เมืองที่อาศัย”

โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนระหว่างประเทศญี่ปุ่นและเอเชียตะวันออก สนับสนุนโดยสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย ขอเชิญนักเรียนระดับ ม.ปลาย ส่งผลงานคลิปวิดีโอ “แนะนำประเทศ โรงเรียน หรือ เมืองที่อาศัย” ความยาวไม่เกิน 5 นาที เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนระดับประเทศในการเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับเยาวชนระหว่างประเทศญี่ปุ่นและกลุ่มเอเชียนตะวันออก

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. ผลงานกลุ่ม กลุ่มละ 5 คน กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-ม.6)
2. มีความสนใจส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดใน Asian International Children Film Festival ในครั้งต่อไป
3. มีความสนใจเรียนรู้ ทำความรู้จัก แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับเยาวชนระหว่างประเทศญี่ปุ่นและกลุ่มเอเชียตะวันออก

เงื่อนไขการสมัคร (โปรดอ่านโดยละเอียด)

1. จัดทำคลิปวิดีโอเเนะนำประเทศ โรงเรียน หรือเมืองที่อาศัย ความยาวไม่เกิน 5 นาที (ไม่จำกัดภาษา หรือจะไม่มีบทสนทนาก็ได้)
2. คัดเลือกตัวเเทนประเทศไทย 2 กลุ่ม กลุ่มละ 5 คน เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนระหว่างประเทศญี่ปุ่นและกลุ่มเอเชียตะวันออก (JENESYS 2022) ในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Zoom ผู้ที่ได้รับคัดเลือกจะได้รับประกาศนียบัตร
3. ผู้ที่ได้รับคัดเลือกทุกคน สามารถเข้าร่วมกิจกรรมใน วันที่ 7-19 ธันวาคม 2565 เวลา 14.00 น.-16.00 น. ตลอดกิจกรรมตามวันและเวลาที่กำหนด
4. ตรวจสอบผลงานคลิปวิดิโอเเละหลักฐานการสมัครของสมาชิกในทีมอย่างละเอียดก่อนส่ง ประกอบด้วย
– คลิปวิดีโอ
– บัตรประชาชน
– บัตรประจำตัวนักเรียน หรือ ใบรับรองจากสถานบันการศึกษา โดยอัพโหลดผ่าน link URL (ยกตัวอย่างเช่น google drive,one drive, dropbox ฯลฯ)
5. การส่งผลงานเข้าประกวดสามารถเลือกส่งในรูปแบบ ไฟล์ สกุล mp4 หรือ .MOV

กำหนดการกิจกรรมวันที่ 7-19 ธันวาคม 2565 (ONLINE ผ่านระบบ ZOOM)

▪ 7 ธ.ค. 65 : แนะนำเทศกาลภาพยนตร์ และผลงานภาพยนตร์ที่ส่งเข้าประกวดในครั้งที่ผ่านมา
▪ 8 ธ.ค. 65 : แนะนำเมืองมินามิอาวาจิ จังหวัดเฮียวโงะ และคิตามิ จังหวัดฮอกไกโด (การบรรยายและถาม-ตอบ)
▪ 9 ธ.ค. 65 : การผลิตภาพยนตร์ (การบรรยายและถาม-ตอบ)
▪ 12 ธ.ค. 65 : ชมการแสดงวัฒนธรรมญี่ปุ่น โรงละครหุ่นกระบอกเมืองอาวาจิ
▪ 13-15 ธ.ค. 65 : ทำความรู้จัก แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างเยาวชนแต่ละประเทศ
▪ 16 ธ.ค. 65 : เรียนรู้วัฒนธรรมประเทศญี่ปุ่น
▪ 19 ธ.ค. 65 : เยี่ยมชมผู้คนในท้องถิ่นที่อาศัยในประเทศญี่ปุ่น

กรอกใบสมัครออนไลน์และส่งลิ้งค์ผลงานได้ที่

หมดเขตรับผลงาน

▪ วันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2565

สอบถามเพิ่มเติม :

▪ สำนักงานข่าวสารญี่ปุ่น สถานเอกอัครราชฑูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย โทร 02-6963000
▪ หอภาพยนตร์ฯ 02-4822013-15 ต่อ 1308 หรือ Inbox เพจ โรงหนังโรงเรียน