Photo contest

ประกวดภาพถ่าย “ผ้าขาวม้าท้องถิ่น หัตถศิลป์ไทย ปี 2562”

ประกวดภาพถ่าย “ผ้าขาวม้าท้องถิ่น หัตถศิลป์ไทย ปี 2562” ผ่านอินสตาแกรม (IG) ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 1 แสนบาท

ช่วงนี้ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนของเมืองไทย หรือไปท่องเที่ยวในกลุ่มประเทศอาเซียน อย่าลืมหยิบผ้าขาวม้า หรือ Accessories ที่ทำจากผ้าขาวม้าทอมือติดไม้ติดมือไปด้วย เพราะโครงการ “ผ้าขาวม้าท้องถิ่น หัตถศิลป์ไทย ปี 2562” มีกิจกรรมประกวดภาพถ่ายผ่านอินสตาแกรม ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 1 แสนบาท มาฝาก

Join the fun photo contest under the “Pakaoma ASEAN” theme. Win prizes totalling more than 100,000 Baht.

กติกาง่ายๆ

ถ่ายภาพตัวคุณหรือเพื่อนที่มีผ้าขาวม้าเป็นองค์ประกอบ มี 2 หัวข้อให้เลือก

1. ศิลปวัฒนธรรมแห่งอาเซียน : สะท้อนให้เห็นถึงศิลปะและวัฒนธรรมของเมืองนั้นๆ

2. วิถีเมืองแห่งอาเซียน : สะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ของคนในเมืองนั้นๆ

เลือกเพียงหัวข้อใดหัวข้อหนึ่ง แล้วติด Hashtag หัวข้อที่เลือก (#ศิลปวัฒนธรรมแห่งอาเซียน หรือ #วิถีเมืองแห่งอาเซียน) ตามด้วย #pakaoma2019 แล้วโพสต์ลงอินสตาแกรม พร้อมเปิดให้เป็น “สาธารณะ”

หมายเหตุ : 1 คนสามารถส่งร่วมสนุกได้มากกว่า 1 ภาพ ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ IG และ Facebook : PakaomaThailand

http://www.rpst.or.th/pakaomathailand-photo-contest-2019/