Photo contest

ประกวดภาพถ่าย พิพิธภัณฑ์ อุทยาน หรืออุทยานประวัติศาสตร์ และแหล่งโบราณคดี

มูลนิธิพิพิธภัณฑ์มีชีวิตแห่งประเทศไทย ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย พิพิธภัณฑ์ อุทยาน หรืออุทยานประวัติศาสตร์ และแหล่งโบราณคดี หัวข้อ “Charms of Siam History : มนต์เสน่ห์แห่งประวัติศาสตร์สยาม” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 100,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ และเกียรติบัตร

หัวข้อการประกวด
หัวข้อการประกวดงาน Charms of Siam History : มนต์เสน่ห์แห่งประวัติศาสตร์สยาม
เนื้อหาภาพที่ส่งเข้าประกวดจะต้องแสดงถึงความงดงามของพิพิธภัณฑ์ อุทยานหรืออุทยานประวัติศาสตร์ และแหล่งโบราณคดี
เป็นการแข่งขันแบบ open เปิดให้บุคคลทั่วไปทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศไม่จำกัดอายุเพศหรือวุฒิการศึกษา

กติกาและวิธีการส่งภาพเข้าประกวด
• กด Likes เพจ Living Museum Thailand Foundation ใน Facebook
•โพสต์ภาพลงบน Facebook ของตนเอง พร้อมเขียนแคปชั่นโดนใจ ภายใต้หัวข้อ “Charms of Siam History : มนต์เสน่ห์แห่งประวัติศาสตร์สยาม”
• ภาพที่ส่งเข้าประกวดจะต้องแสดงถึงความงดงามของพิพิธภัณฑ์ อุทยานหรืออุทยานประวัติศาสตร์ และแหล่งโบราณคดี
• ใส่ Hashtag #livingmuseumthphotocontest2019 และตั้งค่าเป็นสาธารณะ (public)
• ผู้ส่งภาพเข้าประกวดสามารถส่งภาพเข้าประกวดได้ไม่จำกัด
• ผู้ส่งภาพเข้าประกวดสามารถใช้เทคนิคการถ่ายภาพได้อย่างอิสระ และสามารถตัดต่อเพิ่มเติม รวมถึงการปรับสีและแสงของภาพได้
• ภาพที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นภาพที่ผู้ส่งภาพเป็นผู้ถ่ายเอง มีกรรมสิทธิ์และสิทธิ ในภาพดังกล่าว โดยห้ามมิให้ส่งภาพของบุคคลอื่นเข้าประกวด
• ภาพถ่ายที่เข้าร่วมประกวดต้องไม่เคยได้รับรางวัลจากการประกวดใด ๆ มาก่อน ทั้งนี้ภาพถ่ายดังกล่าว จะต้องไม่เคยเผยแพร่ใน Social Media หรือ เป็นภาพที่ส่งขาย ในคลังภาพ (Stock Photo) ไม่ว่าจะเป็นในหรือต่างประเทศ
• ผู้เข้าประกวดจะต้องส่งไฟล์ต้นฉบับ พร้อมสำเนาบัตรประชาชนมาให้บริษัท โดยทางไปรษณีย์ หรือนำมาให้ด้วยตนเอง

ที่อยู่ในการจัดส่ง
บริษัท ลิฟวิ่ง มิวเซียม จำกัด 36, 38 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 89/2 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

* หมายเหตุ หากส่งเอกสารมาไม่ครบตามที่ระบุไว้ข้างต้น การสมัครถือเป็นโมฆะ

กำหนดระยะเวลา
เปิดรับสมัครและส่งภาพถ่าย ได้ตั้งแต่วันที่ 1-19 สิงหาคม 2562
คณะกรรมการการตัดสินการประกวดวันที่ 20 สิงหาคม 2562
ประกาศผลการประกวดภายในวันที่ 20 สิงหาคม 2562 ผ่าน Fanpage : LIVING MUSEUM THAILAND FOUNDATION
มอบรางวัลในวันที่ 23 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ บริษัท ลิฟวิ่ง มิวเซียม จำกัด

คณะกรรมการตัดสิน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิเชษฐ์ จันทรทิพรักษ์
นายสุขุม แม้นชื่น (ช่างภาพมืออาชีพของประเทศไทย)
อาจารย์อเนก ศรีหามาตย์ (ประธานที่ปรึกษา มูลนิธิพิพิธภัณฑ์มีชีวิตแห่งประเทศไทย)

รางวัลการประกวด
รางวัลที่ 1 : เงินสด 30,000 บาท 1 รางวัล โล่เกียรติยศ พร้อมเกียรติบัตร จากอธิบดีกรมศิลปากร
รางวัลที่ 2 : เงินสด 20,000 บาท 2 รางวัล โล่เกียรติยศ พร้อมเกียรติบัตร จากอธิบดีกรมศิลปากร
รางวัลที่ 3 : เงินสด 5,000 บาท 5 รางวัล โล่เกียรติยศ พร้อมเกียรติบัตร จากอธิบดีกรมศิลปากร
รางวัลชมเชย : เงินสด รางวัลละ 2,500 บาท 10 รางวัล พร้อมเกียรติบัตร จากอธิบดีกรมศิลปากร
* หมายเหตุ ทุกรางวัลจะได้รับมอบเสื้อ

เงื่อนไขในการรับรางวัล
ผู้ส่งภาพเข้าประกวดมีสิทธิ์ ได้รับรางวัลสูงสุดเพียงรางวัลเดียวเท่านั้น
บริษัท ลิฟวิ่ง มิวเซียม จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในภาพถ่ายของผู้เข้าประกวด โดยถือเป็นสิทธิ์ขาดของบริษัทฯ สามารถนำไปเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ได้โดยไม่ต้องขออนุญาตหรือจ่ายค่าตอบแทนใด ๆ

ติดต่อสอบถาม
โทร. 097-079-1518
Line Official: @livingmuseumth
Instagram: www.instagram.com/livingmuseumth
Twitter: twitter.com/livingmuseumth
Facebook: www.facebook.com/livingmuseumth