News Photo contest

ประกวดโฆษณาสั้น โครงการวันอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำ คู คลอง แห่งชาติ ประจำปี 2565 ภายใต้แนวคิด “Action for the River : คืนลมหายใจให้แม่น้ำ คู คลอง”

โครงการวันอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำ คู คลอง แห่งชาติ ประจำปี 2565 โดยกรมทรัพยากรน้ำ จัดประกวดโฆษณาสั้น / Viral Clip และ ภาพถ่าย ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมเกือบ 500,000 บาท! ภายใต้แนวคิด “Action for the River : คืนลมหายใจให้แม่น้ำ คู คลอง”

รูปแบบและกติกา การประกวด โฆษณาสั้น /Viral Clip

​1. การผลิตผลงานประกวดไวรัลคลิป (Viral Clip) ต้องมีความยาวไม่เกิน 30-45 วินาที ไม่จำกัดรูปแบบวิธีการนำเสนอ และเทคนิคการถ่ายทำ

2. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดการจัดทำไตเติ้ล (ไม่นับเวลารวมใน 45 วินาที) ต้องมีข้อความ ดังนี้

ข้อความ : การประกวดไวรัลคลิป (Viral Clip) ของ กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ชื่อผลงาน (ห้ามใช้ชื่อเดียวกับภายใต้แนวคิด และชื่อสถาบันการศึกษา

โลโก้ กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

​3. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องส่งเนื้อหา (Script) พิมพ์ด้วยภาษาไทย จำนวน 1 ชุด

​4. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องบันทึกลงในรูปแบบ USB มาตรฐานที่สามารถรับชมได้จากเครื่องคอมพิวเตอร์หรือเครื่องเล่นอื่น ๆ ทั่วไป

5. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่เป็นการลบหลู่สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และไม่ใช้ถ้อยคำที่เป็นการดูถูก ดูหมิ่น เสียดสี และก่อให้เกิดความแตกแยกในสังคม

6. ผู้ส่งผลงานเข้าประกวด เป็นผู้รับผิดชอบต่อลิขสิทธิ์ของข้อมูล ได้แก่ เนื้อหา ภาพ เสียง คลิปวิดีโอ ชอฟต์แวร์ หรืออื่นใดที่ใช้ในการผลิตผลงาน ต้องไม่ละเมิดกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญ

​7.  ผลงานทั้งหมดหรือส่วนหนึ่งส่วนใดที่ส่งเข้าประกวดจะต้องเป็นแนวคิดและรูปแบบที่ไม่เคยนำเสนอที่ใดมาก่อนและจะต้องไม่ละเมิดสิทธิ์ของผลงานผู้อื่น หากได้รับรางวัลและถูกตรวจพบภายหลังจะถือเป็นโมฆะและถูกเรียกรางวัลคืน

8. ผลงานที่ได้รับรางวัลถือเป็นลิขสิทธิ์ของ กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นอันสิ้นสุด ผู้ส่งเข้าประกวดไม่มีสิทธิ์อุทธรณ์ใด ๆ ทั้งสิ้น

เกณฑ์การตัดสินผลงาน

1.ความถูกต้องของเนื้อหาและสื่อความหมายของคำว่า “Action for the River : คืนลมหายใจให้แม่น้ำ คู คลอง”

2. รูปแบบการนำเสนอ

3. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

4. เทคนิคการถ่ายทำ

รูปแบบและกติกา การประกวดภาพถ่าย
1. ภาพที่ส่งเข้าประกวด เป็นภาพที่ถ่ายด้วยกล้องดิจิตอล ความละเอียดของภาพไม่ต่ำกว่า 8 ล้านพิกเซล ส่งไฟล์ภาพต้นฉบับในรูปแบบของไฟล์มาตรฐาน Tiff หรือ JPEG เท่านั้น
2. การส่งภาพเข้าประกวด ผู้ประกวดมีสิทธิ์ส่งภาพถ่ายได้จำกัดคนละไม่เกิน 3 ภาพ โดยต้อง ตั้งชื่อภาพ เขียนรายละเอียดสถานที่ถ่ายภาพ (อาทิ ชื่อภาพ……………สถานที่……………. อำเภอ …………… จังหวัด……………)
3. สามารถปรับสี ตกแต่งแก้ไขในด้านเทคนิคได้ เพื่อให้ภาพมีคุณภาพดีขึ้น และไม่ตัดต่อหรือตัดแปะ
4. ภาพที่ถ่ายต้องเป็นผลงานที่ถ่ายด้วยตนเองเท่านั้น ห้ามมิให้นำผลงานผู้อื่นส่งเข้าประกวด และต้องไม่เคยได้รับรางวัลจากการประกวด และไม่เคยได้รับการตีพิมพ์/เผยแพร่ เพื่อการพาณิชย์มาก่อน ถ้าสืบทราบว่าภาพที่ส่งเข้าประกวดเป็นผลงานของผู้อื่น หรือเคยได้รับรางวัลจากการประกวด หรือเคยตีพิมพ์/เผยแพร่ มาก่อน ภาพนั้นจะถูกตัดสิทธิ์และต้องคืนรางวัลที่ได้รับทันที
5. ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดต้องรับผิดชอบ หากผลงานนั้นละเมิดลิขสิทธิ์ของบุคคลอื่น
6. คณะกรรมการตัดสินภาพมีสิทธิ์กำหนดวิธีการตัดสิน และการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้ส่งภาพเข้าประกวดไม่มีสิทธิ์อุทธรณ์ใด ๆ ทั้งสิ้น

เกณฑ์การตัดสินผลงาน
1. ต้องสื่อความหมายของคำว่า “Action for the River : คืนลมหายใจให้แม่น้ำ คู คลอง”
2. ความคิดสร้างสรรค์ในการถ่ายภาพ
3. ความสวยงามของภาพ (สี แสง เงา)
4. เทคนิคในการถ่ายภาพ
5. การจัดองค์ประกอบของภาพถ่าย

เงินรางวัลและเกียรติบัตร การประกวด โฆษณาสั้น /Viral Clip
ระดับประชาชนทั่วไป
   -​ รางวัลชนะเลิศ เงินสด 100,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
   – ​รางวัลรองชนะเลิศ เงินสด 50,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
   – ​รางวัลชมเชย 5 รางวัล เงินสด 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
ระดับมัธยมศึกษา ตอนต้น – ตอนปลาย (ม.1-ม.6)
   – ​รางวัลชนะเลิศ เงินสด 60,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
   – ​รางวัลรองชนะเลิศ เงินสด 30,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
   – ​รางวัลชมเชย 5 รางวัล เงินสด 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

เงินรางวัลและเกียรติบัตร การประกวดภาพถ่าย
ระดับประชาชนทั่วไป
   – รางวัลชนะเลิศ เงินสด 30,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
   – รางวัลรองชนะเลิศ เงินสด 20,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
   – รางวัลชมเชย 5 รางวัล เงินสด 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
ระดับมัธยมศึกษา ตอนต้น – ตอนปลาย (ม.1-ม.6)
   – รางวัลชนะเลิศ เงินสด 20,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
   – รางวัลรองชนะเลิศ เงินสด 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
   – รางวัลชมเชย 5 รางวัล เงินสด 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

ระยะเวลาการประกวด
1. เปิดรับสมัครและรับผลงาน ตั้งแต่ วันที่ 29 มีนาคม 2565 ถึง วันที่ 30 เมษายน 2565
2. ส่งผลงานได้ถึงวันที่​ 30 มิถุนายน 2565
3. ประกาศผลรางวัล วันที่ 15 กันยายน 2565
—————————-
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
โทร. 095-309-3383 (คุณภุชคิณ วรรณรังษี)

สมัครประกวดไวรัลคลิป > https://forms.gle/eSiBLFsxcC4gws7p9

สมัครประกวดภาพถ่าย > https://forms.gle/4oFPaECb8N5owDPq6 

ส่งผลงานการประกวดได้ที่อีเมล > [email protected]