News Pr news

โครงการจานโปรด Episode ลับ ธนาคารกรุงเทพ x 5 ผู้กำกับชื่อดังแห่งยุค จัดอบรมหลักสูตร “ผู้กำกับน้อย” เพื่อการประกวดภาพยนตร์สั้นหัวข้อ “อาหารจานโปรด”

ที่มาของโครงการฯ

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อสภาพเศรษฐกิจ บุคคลทั่วไป ทั้งทางตรงและทางอ้อม รวมไปถึงผู้ประกอบการร้านอาหารทั่วประเทศหลายๆ รายได้ปิดกิจการลง เนื่องจากไม่สามารถปรับตัวให้รองรับสถานการณ์ดังกล่าวได้ ปัจจุบันผู้ประกอบการร้านอาหารได้กลับมาเปิดให้บริการอีกครั้ง ประกอบกับผู้คนที่ต้องทำงานอยู่ที่บ้านเป็นเวลานาน มีความต้องการออกเดินทาง เพื่อท่องเที่ยวและตามหา “อาหารจานโปรด” ที่มีอยู่ทั่วประเทศ

ธนาคารกรุงเทพ จึงเล็งเห็นความสำคัญในการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการร้านอาหาร และนักเรียน นักศึกษา บุคคลทั่วไป ได้ช่วยกันส่งเสริมการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ เมนูจานโปรดที่ทุกคนโปรดปราน ให้เป็นที่รู้จักผ่านโครงการอาหารจานโปรด ด้วยการจัดทำคอร์สส่งเสริมการนำเสนออาหารจานโปรด ผ่านหลักสูตร “ผู้กำกับน้อย” เพื่อให้ผู้ที่สนใจเป็นนักสื่อสารออนไลน์อย่างมืออาชีพ และนำความรู้ดังกล่าวไปประกอบเป็นอาชีพต่อไป

วัตถุประสงค์

1.เพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและช่วยส่งเสริมผู้ประกอบการร้านอาหาร
2.เพื่อส่งเสริมอาชีพให้กับนักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ที่ต้องการประกอบการอาชีพเสริมในการเป็นนักสื่อสารออนไลน์ เช่น Youtuber Tiktoker Blogger เป็นต้น
3.เพื่อส่งเสริมการสร้างปฎิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างธนาคารกับลูกค้า กลุ่มเป้าหมาย

เป้าหมาย

1.จำนวนผู้ส่งผลงานเข้าร่วมโครงการ
2.จำนวนเมนู “จานโปรด” ที่ส่งเข้าประกวด
3.จำนวนผู้ติดตามบนช่องทางออนไลน์ของโครงการฯ

รายละเอียดโครงการจานโปรด Episode ลับ

ธนาคารกรุงเทพ ร่วมกับ 5 ผู้กำกับดังแห่งยุค คุณธนิตย์ จิตนุกูล ผู้กำกับภาพยนตร์เรื่อง บางระจัน, คุณปรัชญา ปิ่นแก้ว ผู้กำกับภาพยนตร์เรื่อง ต้มยำกุ้ง, คุณบัณฑิต ทองดี ผู้กำกับภาพยนตร์เรื่อง พุ่มพวง, คุณราเชนทร์ ลิ้มตระกูล ผู้กำกับภาพยนตร์เรื่อง โลกทั้งใบให้นายคนเดียว, คุณณภัทร ตั้งสง่า ผู้กำกับภาพยนตร์สั้นชนะเลิศในหลายเวที
ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา บุคคลทั่วไป ส่งคลิปแนะนำ “อาหารจานโปรด” เพื่อเข้าร่วมการคัดเลือกอบรมหลักสูตร “ผู้กำกับน้อย” จากผู้กำกับภาพยนตร์ชื่อดัง และจัดทำผลงานภาพยนตร์สั้น เพื่อส่งเสริมการประชาสัมพันธ์อาหารจานโปรดทั่วไทย ประจำปี พ.ศ. 2565 หัวข้อ “อาหารจานโปรด” เพื่อส่งชิงรางวัล พร้อมโล่เกียรติยศ “บัวหลวงทองคำ” มูลค่ารวม 400,000 บาท

วัตถุประสงค์ของการประกวด

1.เพื่อส่งเสริมการสร้างสรรค์ผ่านสื่อภาพยนตร์ที่มุ่งนำเสนอ “อาหารจานโปรด” ทั่วไทย
2.เพื่อช่วยประชาสัมพันธ์ให้กับธุรกิจร้านอาหารภายในประเทศ
3.เพื่อช่วยส่งเสริมการเป็นนักสื่อสารออนไลน์อย่างมืออาชีพให้กับ นักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไป

ประเภทการประกวด

1.ประเภทนักเรียน นักศึกษา
2.ประเภทบุคคลทั่วไป

คุณสมบัติของผู้ส่งผลงาน

1.การประกวดประเภททีม จำกัดจำนวนสมาชิกไม่เกิน 5 คนต่อทีม (โดย 1 ทีมสามารถส่งได้ 1 ผลงาน)
2.ผู้สมัครประเภทนักเรียน นักศึกษา ไม่จำกัดอายุแต่ให้อยู่ในสถานะการเป็นนักเรียน นักศึกษา
3.ผู้สมัครประเภทบุคคลทั่วไป ไม่จำกัดระดับการศึกษา ไม่จำกัดอายุ

คุณสมบัติของคลิปที่จะส่งเข้าเพื่อทำการคัดเลือกเข้าอบรมหลักสูตร “ผู้กำกับน้อย”

1.จัดส่งคลิปแนะนำ “อาหารจานโปรดของคุณ” จากร้านอาหาร ที่มีอยู่ทั่วประเทศ
2.จัดทำด้วยโทรศัพท์มือถือหรืออุปกรณ์อื่นๆ ควรถ่ายทำในรูปแบบแนวนอน ขนาด 16:9
3.ความยาวคลิปไม่ต่ำกว่า 1 นาที แต่ไม่เกิน 3 นาที ขนาดไฟล์ไม่เกิน 1 GB
4.ไฟล์นามสกุล MP4, MOV
5.ที่อยู่ของร้านอาหารที่แนะนำ
6.End Credit เป็นโลโก้ โครงการ “จานโปรด Episode ลับ” ดาว์นโหลดได้ที่ https://bit.ly/3vRx2J3
7.จัดส่งคลิปมาได้ที่ www.จานโปรด.com

คุณสมบัติของผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกในการอบรมหลักสูตร “ผู้กำกับน้อย”

1.คลิปที่จัดส่งมาผู้จัดการภาค/สาขา จะเป็นผู้คัดเลือกและการันตีความอร่อยของเมนูที่แนะนำ
2.ผู้กำกับภาพยนตร์ทั้ง 5 ท่าน จะเป็นผู้คัดเลือกทีมที่มีคุณสมบัติเข้าเรียนหลักสูตร “ผู้กำกับน้อย”
3.คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด


กติกาการประกวดภาพยนตร์สั้น

1.จัดการประกวดภาพยนตร์สั้น ประจำปี 2565 กำหนดหัวข้อ “จานโปรด Episode ลับ”
2.ผลงานภาพยนตร์สั้นที่ส่งเข้าประกวดต้องมีความยาวไม่เกิน 5 นาทีเท่านั้น (รวมเครดิต)
3.ไฟล์ผลงานต้นฉบับที่ส่งจะต้องเป็นสกุล MP4 แบบ Full HD Widescreen ค่าความละเอียดไม่ตํ่ากว่า 1920 x 1080 พิกเซล ขนาดไฟล์ไม่เกิน 1 GB
4.รูปแบบการนำเสนอภาพยนตร์สั้น ต้องมีเนื้อหา ที่มีความเหมาะสม ไม่มีความรุนแรง และหมิ่นบุคคล องค์กรและสถาบันต่างๆ
5.การสร้างสรรค์ภาพยนตร์สั้น ด้วยองค์ประกอบต่างๆ เช่น ภาพ เสียง กราฟิก เป็นต้น ต้องไม่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์
6.กรณีตรวจพบภายหลัง หากพบข้อมูลเป็นเท็จและละเมิดลิขสิทธิ์ ทางผู้จัดโครงการสามารถริบคืนรางวัล
7.ผลการตัดสินถือเป็นสิทธิขาดของคณะกรรมการตัดสินและผู้จัดโครงการ


กำหนดระยะเวลา

สมัครและส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ – 20 มิ.ย. 2565

 • ส่งคลิปผลงานได้ที่ www.จานโปรด.com
 • ทำการตั้งชื่อ file คลิปที่ส่งเป็น “ชื่อทีม_ชื่ออาหาร”

การคัดเลือกและประกาศผลรางวัล

 • 27 มิ.ย. 2565 ประกาศรายชื่อ 50 ทีมที่ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนหลักสูตร “ผู้กำกับน้อย”
 • 11-12 ก.ค. 2565 จัดอบรมหลักสูตร “ผู้กำกับน้อย” ให้กับผู้ที่ผ่านเข้ารอบ จำนวน 50 ทีม (ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM)
 • 13 ก.ค.- 31 ก.ค. 2565 ผู้เข้าร่วมอบรมจัดทำภาพยนตร์สั้น เพื่อส่งชิงรางวัล ตามโจทย์ที่กำหนด
 • 1 ส.ค. 2565 เวลา 23.59 น. ปิดรับผลงานส่งเข้าชิงรางวัล
 • 9 ส.ค. 2565 ตัดสินภาพยนตร์สั้นในโครงการ ดูภาพยนตร์ พร้อมวิจารณ์และตัดสินพร้อมมอบรางวัล

รายละเอียดรางวัล

1.ประเภทนักเรียน นักศึกษา

1. รางวัลชนะเลิศ “ผู้กำกับน้อยยอดเยี่ยม”จำนวน 1 รางวัล เงินรางวัล จำนวน 50,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ “บัวหลวงทองคำ”
2. รางวัลชนะเลิศหนังสั้นยอดเยี่ยมจำนวน 1 รางวัล เงินรางวัล จำนวน 50,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ “บัวหลวงทองคำ”
3. รางวัลรองชนะเลิศหนังสั้นยอดเยี่ยมจำนวน 2 รางวัล เงินรางวัลละ จำนวน 30,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ “บัวหลวงทองคำ”
4. รางวัลนักแสดงนำชายยอดเยี่ยมจำนวน 1 รางวัล เงินรางวัล จำนวน 10,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ “บัวหลวงทองคำ”
5. รางวัลนักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมจำนวน 1 รางวัล เงินรางวัล จำนวน 10,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ “บัวหลวงทองคำ”
6. รางวัล Popular Vote – Social Mediaจำนวน 5 รางวัล รางวัลละ 5,000 มูลค่าทั้งหมดรวม 25,000 บาท

2. ประเภทบุคคลทั่วไป

1. รางวัลชนะเลิศ “ผู้กำกับน้อยยอดเยี่ยม”จำนวน 1 รางวัล เงินรางวัลจำนวน 50,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ “บัวหลวงทองคำ”
2. รางวัลชนะเลิศหนังสั้นยอดเยี่ยมจำนวน 1 รางวัล เงินรางวัล จำนวน 50,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ “บัวหลวงทองคำ”
3. รางวัลรองชนะเลิศหนังสั้นยอดเยี่ยมจำนวน 2 รางวัล เงินรางวัลละ จำนวน 30,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ “บัวหลวงทองคำ”
4. รางวัลนักแสดงนำชายยอดเยี่ยมจำนวน 1 รางวัล เงินรางวัล จำนวน 10,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ “บัวหลวงทองคำ”
5. รางวัลนักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมจำนวน 1 รางวัล เงินรางวัล จำนวน 10,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ “บัวหลวงทองคำ”
6. รางวัล Popular Vote – Social Mediaจำนวน 5 รางวัล รางวัลละ 5,000 มูลค่าทั้งหมดรวม 25,000 บาท


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

 • โครงการ “จานโปรด Episode ลับ” 5 ผู้กำกับภาพยนตร์ชื่อดัง x ธนาคารกรุงเทพ
 • Website : www.จานโปรด.com
 • Facebook Fanpage : จานโปรด
 • Blockdit : จานโปรด
 • Instagram : janprod.bbl
 • Youtube : จานโปรด
 • Tiktok : janprod.bbl
 • Line OA : @janprod