Basic

10 Beginner Tips for Unique Product Photography

เมื่อนักถ่ายภาพรู้ถึงเทคนิคการถ่ายภาพผลิตภัณฑ์เบื้องต้นทั้งการใช้ฉากหลังสีขาว การใช้แสง และการใช้ขาตั้งกล้องแล้ว สิ่งต่อไปที่ควรรู้ก็คือทำอย่างไรภาพผลิตภัณฑ์ที่ถ่ายจะมีความโดดเด่น หรือมีความเฉพาะแตกต่างไม่เหมือนภาพผลิตภัณฑ์ต่างๆ บนฉากหลังสีขาวในแคตาล็อก ซึ่งวิธีที่นักถ่ายภาพผลิตภัณฑ์ที่มีประสบการใช้กันมีทั้งการทำตามกฏเบื้องต้นสำหรับถ่ายภาพผลิตภัณฑ์รวมทั้งทำนอกเหนือจากกฏเหล่านั้น แต่หากคิดไม่ออกว่าจะถ่ายภาพอย่างไร ต่อไปนี้เป็นคำแนะนำในการถ่ายภาพผลิตภัณฑ์ที่จะทำให้ภาพที่ออกมาแตกต่างจากภาพผลิตภัณฑ์ทั่วไป

ถ่ายภาพจากมุมที่แปลก
โดยทั่วไปนักถ่ายภาพมักจะถ่ายภาพผลิตภัณฑ์โดยที่กล้องอยู่ในระดับเดียวกับวัตถุ ซึ่งจะทำให้ทำให้ภาพที่ออกมาอยู่ใระดับสายตา โดยหลายครั้งที่นักถ่ายภาพต้องหลีกเลี่ยงหรือระมัดระวังเมื่อจะถ่ายภาพจากมุมอื่นเพราะอาจทำให้มีดิสทอร์ชั่นในภาพซึ่งส่งผลต่อผลิตภัณฑ์ในภาพได้ แต่อย่างไรก็ตามนักถ่ายภาพสามารถที่จะถ่ายภาพจากมุมอื่นนอกจากระดับสายตาได้หากดิสทอร์ชั่นคือสิ่งที่ต้องการในภาพหรือวัตถุในภาพเป็นสิ่งที่ยากที่จะดูบิดเบี้ยวไป โดยนักถ่ายภาพอาจวางวัตถุไว้ในลักษณะปกติแต่ถ่ายภาพจากมุมตํ่าหรือมุมสูงซึ่งจะเป็นการเพิ่มมุมมองของภาพผลิตภัณฑ์นั้นให้มากขึ้น

ใช้ซอฟต์แวร์ช่วย
หากนักถ่ายภาพไม่มีทักษะในการปรับแต่งภาพ อาจต้องพึ่งพาคนที่มีทักษะด้านนี้ช่วย แต่อย่างไรก็ตามการเรียนรู้ซอฟต์แวร์ปรับแต่งภาพและกราฟฟิกอย่าง Photoshop และ Illustrator จะเป็นวิธีที่ดีในการนำมาใช้กับภาพ

วางผลิตภัณฑ์ไว้บนพื้นผิวที่สะท้อนแสง
เงาสะท้อนจะช่วยเพิ่มมิติให้กับภาพที่ดูธรรมดาได้ แต่อย่างไรก็ตามการถ่ายภาพผลิตภัณฑ์โดยมีเงาสะท้อนไม่ได้หมายความว่าจะต้องวางสิ่งของไว้บนกระจกเท่านั้น แต่อาจใช้การปรับแต่งภาพช่วยรวมไปถึงวางสิ่งของไว้บนนํ้า หรือวางสิ่งของไว้บนถาดสเตนเลสที่มีนํ้า จากนั้นจัดแสงเพื่อให้เกิดเงาสะท้อนและอาจใช้ซอฟต์แวร์ช่วยเพิ่มความชัดเจนของเงาสะท้อนนั้นให้มากขึ้น

แขวนวัตถุ
การแขวนวัตถุเพื่อให้ได้มุมมองที่ดีไม่จำเป็นต้องทำในรูปแบบตามลักษระปกติที่เป็น แต่สามารถใช้การสร้างสรรค์ในการแขวนได้ โดยนักถ่ายภาพสามารถที่จะแขวนวัตถุโดยกลับหัว ให้เห็นด้านข้าง หรือแม้แต่ในสถานที่แปลกๆ โดยควรให้เชือกหรือสิ่งที่ใช้เพื่อแขวนวัตถุปรากฏอยู่ในภาพด้วย โดยนักถ่ายภาพควรลองจัดสิ่งของในแบบต่างๆ และถ่ายภาพให้มากกว่าที่ต้องการ และแน่นอนว่าแสงที่ ควรเหมาะสมกับวัตถุด้วย

แสดงผลิตภัณฑ์ในขณะใช้งานต่างๆ
ลองคิดดูว่าจะสามารถใช้ผลิตภัณฑ์ที่ต้องการถ่ายภาพอย่างไรได้บ้าง โดยนักถ่ายภาพอาจเริ่มจากการใช้งานในลักษณะปกติในชีวิตประจำวันทั่วไป แล้วลองคิดถึงวิธีใหม่ๆ จากการใช้งานปกติ โดยนักถ่ายภาพอาจต้องใช้ซอฟต์แวร์เพื่อปรับแต่งภาพช่วย หรือสิ่งของอื่นๆสำหรับจัดถ่ายภาพ ดังนั้นสิ่งที่สำคัญคือควรคิดไว้ล่วงหน้าก่อนถ่ายภาพว่าจะถ่ายภาพอย่างไรกับสิ่งของนั้น

วางผลิตภัณฑ์บนสิ่งที่มีลักษณะเฉพาะ
กรวางผลิตภัณฑ์บนสิ่งที่มีลักษณะเฉพาะเป็นอีกวิธีที่ช่วยเพิ่มความน่าสนใจให้แก่ผลิตภัณฑ์นั้น ดังนั้นจึงควรลองนำสิ่งของที่ถ่ายภาพตั้งบนสิ่งต่างๆ ที่แม้แต่ปกติแล้วจะไม่ใช้เพื่อตั้งสิ่งของนั้น ไม่ว่าจะเป็นกล่องไม้เก่าๆ หรือบางสิ่งที่วางกลับด้าน มือ หรือสิ่งของที่มีความสมมาตร

ลองถ่ายภาพมาโคร
สิ่งที่ควรคิดไว้เสมอคือภาพมาโครส่วนใหญ่จะสามารถใช้ร่วมกับภาพผลิตภัณฑ์ทั่วไปได้ นอกจากนี้ยังสามารถใช้เพื่อสร้างเป็นภาพชุดของผลิตภัณฑ์ได้เช่นการใช้ในหน้าอื่นของแคตาล็อก หรือสำหรับทำโปสเตอร์เพื่อสร้างความน่าสนใจ แต่อย่างไรก็ตามเมื่อถ่ายภาพมาโครควรแน่ใจว่าแสงที่ใช้จะสามารถช่วยให้รายละเอียดขนาดเล็กของวัตถุมีความชัดเจน

ให้ฉากหลังชัด
แน่นอนว่าฉากหลังที่เบลอพ้นระยะชัดจะช่วยให้สายตาที่ดูภาพพุ่งไปที่วัตถุหลัก แต่บางครั้งนักถ่ายภาพอาจต้องการวางผลิตภัณฑ์ที่ถ่ายภาพเช่นผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับอาหารร่วมกับสิ่งที่เข้ากันหรือเสริมวัตถุหลัก ซึ่งในกรณีนี้ควรวางวัตถุหลักเหลื่อมมาด้านหน้าเล็กน้อยโดยที่ถ่ายภาพให้ฉากหลังยังคงมีความชัดเจน โดยเมื่อถ่ายภาพควรมีการสลับตำแหน่งของสิ่งที่อยู่ในภาพดูด้วย

เลือกฉากหลังที่น่าสนใจ
ภาพผลิตภัณฑ์จำนวนมากมักปรากฏอยู่หน้าฉากหลังสีเรียบเพื่อเน้นความสนใจไปที่ผลิตภัณฑ์นั้น หรือไม่เช่นนั้นก็อาจนำวัตถุไปใส่ในฉากหลังอื่น แต่นอกจากนี้การเลือกฉากหลังและสิ่งของประกอบที่มีลักษณะแตกต่างกับวัตถุหลักที่อยู่ด้านหน้าจะสามารถเพิ่มความน่าสนใจหรืออาจช่วยอธิบายถึงสิ่งของนั้นได้

เพิ่มความเป็นเอกลักษณ์
แสดงความเป็นเอกลักษณ์ของผลิตภัณฑ์นั้นเข้าไปในภาพ หรือพยายามสร้างเรื่องราวขึ้นมาเกี่ยวกับสิ่งนี้ ซึ่งวิธีง่ายๆ ก็คือผลิตภัณฑ์ที่ถ่ายภาพแตกต่างจากผลิตภัณฑ์เดียวกันจากผู้ผลิตอื่นอย่างไร แล้วใช้ภาพเพื่อถ่ายทอดลักษณะนี้ออกมา

เรียบเรียง : กองบรรณาธิการ

 


อย่าลืมกด Like เพจ FOTOINFO เพื่อติดตามและอัพเดทข่าวสารใหม่ๆ อย่างทันท่วงทีกันนะคร๊าบ ^^


หากเห็นว่าบทความนี้มีประโยชน์ ฝากกดไลค์และแชร์ด้วยนะครับ
FOTOINFO มี LINE@ OFFICIAL แล้ว !!! อย่าลืมแอดไลน์ @FOTOINFO (หรือสแกน QR Code ในภาพนี้)

? ขอบคุณครับ


ติดตามเทคนิค ความรู้เรื่องการถ่ายภาพ กิจกรรมถ่ายภาพ และสิทธิประโยชน์มากมาย ส่งตรงถึงคุณ ได้ที่นี่ FotoinfoPlus

หรือสนใจสาระความรู้ด้านการถ่ายภาพที่น่าสนใจอื่นๆ ได้ที่นี่

https://test2.fotoinfo.online/all-about-photo/basic