Photo contest

Peatswamps Youth Challenge ประกวดสื่อสร้างสรรค์ หัวข้อ การใช้ประโยชน์ทรัพยากรในพื้นที่ป่าพรุอย่างยั่งยืน ผ่านการประเมินมูลค่าทาเศรษฐศาสตร์

Peat Swamps Thailand ขอเป็นกระบอกเสียงในการประชาสัมพันธ์กิจกรรม “Peatswamps Youth Challenge”  เชิญชวนเยาวชนประกวดสื่อ ผ่านการเรียนรู้การประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ของป่าพรุ ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 30,000 บาท

 

รางวัลการประกวด
  • รางวัลชนะเลิศ รับ 8,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รับ 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 รับ 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

หัวข้อการประกวด

  • การใช้ประโยชน์ทรัพยากรในพื้นที่ป่าพรุอย่างยั่งยืน ผ่านการประเมินมูลค่าทาเศรษฐศาสตร์

รับสมัคร
  • ตั้งแต่วันที่ 14 กันยายน – 14 ตุลาคม 2563
  • ผ่านทาง http://www.peatswamps.com/

ประกาศผลการคัดเลือกทีมที่ผ่านเข้ารอบ
วันที่ 19 ตุลาคม 2563
และประกาศผลผู้ที่ได้รับรางวัล: วันที่ 18 ธันวาคม 2563

รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.peatswamps.com/newslistdetail/13
หรือสอบถามโทร. 085-871-1616 และ 084-733-9952
.
24 กันยายน 63