Tag: ประกวดหนังสั้น

News

การประกวดหนังสั้นภายใต้โครงการ การประกวดสื่อ และกิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อเทิดพระเกียรติพระมหากษัตริย์ และพระบรนวงศานุวงศ์ ปี 2566 หัวข้อ “สืบสาน รักษา ต่อยอด สร้างสุขประชาชน”

อ่านเพิ่ม »