News Pr news

กลุ่มบริษัทโซนี่ในประเทศไทยสนับสนุนความช่วยเหลือ ด้านมนุษยธรรมแก่ผู้ประสบภัยในยูเครนผ่าน UNHCR

(5 พ.ค. / 65 – กรุงเทพ ฯ) – กลุ่มบริษัทโซนี่ในประเทศไทย ได้ร่วมให้การสนับสนุนความช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรมอย่างเร่งด่วนแก่ผู้ประสบภัยทั้งในยูเครน และในประเทศเพื่อนบ้านที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ฉุกเฉินในขณะนี้ โดยมอบเงินบริจาค จำนวน 611,070 บาท ให้แก่สำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยสหประชาชาติ ประจำประเทศไทย (UNHCR Thailand) โดยมี ทาเคชิ มะสึดะ กรรมการผู้จัดการ บริษัท โซนี่ ดีไวซ์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด พร้อมด้วย เรียว อาเมมิยะ ผู้จัดการโรงงาน โรงงานชลบุรี บริษัท โซนี่ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด และคณะผู้บริหารจากกลุ่มบริษัทโซนี่ในประเทศไทย ร่วมมอบเงินบริจาคให้แก่ ไนวีน อัลเบิร์ต รองผู้แทนข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ ประจำประเทศไทย

ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทโซนี่ในประเทศไทย ประกอบด้วย บริษัท โซนี่ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท โซนี่ ดีไวซ์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัท โซนี่ ไทย จำกัด รวมทั้งพนักงานในครอบครัวโซนี่ มีความภาคภูมิใจอย่างยิ่ง ที่ได้มีส่วนร่วมกับกลุ่มบริษัทโซนี่คอร์ปอเรชั่น และครอบครัวโซนี่ทั่วโลกในครั้งนี้ ในการสนับสนุนภารกิจให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมผู้ประสบภัยทั้งในยูเครน ตลอดจนในภูมิภาคที่ได้รับผลกระทบโดยรอบ โดยได้เร่งระดมทุน และมอบเงินบริจาคเป็นจำนวนเงินรวมกว่า 5 ล้านเหรียญสหรัฐ ไปแล้วเมื่อเร็ว ๆ นี้ ให้แก่ UNHCR รวมทั้งองค์กรสาธารณกุศลระหว่างประเทศ และองค์กรพัฒนาเอกชนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้โซนี่ยังมีกิจกรรมสนับสนุนให้ความช่วยเหลือเพิ่มเติมในด้านอื่น ๆ อาทิ การบริจาคผลิตภัณฑ์ และให้ความช่วยเหลือผ่านองค์กรบรรเทาทุกข์ต่าง ๆ อีกด้วย

โซนี่จะติดตามสถานการณ์ พร้อมเดินหน้าให้ความร่วมมือกับองค์กรพันธมิตรในการสนับสนุนให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากวิกฤติการณ์ด้านมนุษยธรรมทั่วโลก โซนี่หวังเป็นอย่างยิ่งว่าสถานการณ์ดังกล่าวจะคลี่คลาย และกลับคืนสู่ความสงบ และสันติภาพโดยเร็ว