Basic Photo Techniques Photography

ช่างภาพ นับสตอปกันยังไง?

ช่างภาพ นับสตอปกันยังไง?

👉 เป็นพื้นฐานของการเรียนถ่ายรูปล่ะครับ ที่จะต้องทำความเข้าใจกับ 3 ความสำคัญหลักของการถ่ายภาพ นั่นคือ รูรับแสง, ความเร็วชัตเเตอร์ และความไวแสง หรือ ISO
.
ค่าทั้งสามจะทำงานสัมพันธ์กัน เมื่อค่านึงให้แสงเพิ่มขึ้น อีกค่านึง ก็ต้องลดแสงลง ถึงจะเรียกว่าปรับได้สมดุลกัน และได้ภาพออกมาพอดีๆ
.
การเปลี่ยนแปลงไปแต่ละค่ามีหน่วยเป็นสตอป ซึ่งเราจะได้ยินบ่อยๆ ว่า อันเดอร์ 1 สตอป, ชดเชยแสง +2 สตอป, ถ่ายให้โอเวอร์อีก 2/3 สตอป เป็นต้น
.
ช่างภาพ เค้านับสตอปกันยังไงนะ 🤔🤔 ไปดูกันครับ

.
ในภาพ ตัวเลขสีดำคือ การเปลี่ยนไปครั้งละ 1 สตอป ส่วนตัวสีน้ำเงินคือการเปลี่ยนแบบละเอียดครั้งละ 1/3 และลูกศรชี้คือการปรับค่าไปในแต่ละครั้ง เช่น ปรับ ISO จาก 100 ไป 200 คือ ปรับเพิ่ม 1 สตอป จะได้ภาพที่สว่างขึ้น, ปรับความเร็วชัตเตอร์ จาก 1/60 เป็น 1/15 คือปรับลดความเร็วชัตเตอร์ 2 สตอป ภาพสว่างขึ้น หรือปรับรูรับแสง จาก f/1.4 เป็น f/1.7 แคบลง 2/3 สตอป เป็นต้น