News Photo contest

ประกวดภาพยนตร์สั้น หัวข้อ “Hope for a better life”

ชมรมโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองแห่งประเทศไทย ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพยนตร์สั้น หัวข้อ “Hope for a better life” เนื่องในวันมะเร็งต่อมน้ำเหลืองโลก (World Lymphoma Awareness Day) ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 100,000 บาท พร้อมโล่ และใบประกาศเกียรติคุณ

วัตถุประสงค์
     เพื่อกระตุ้นให้เกิดการรับรู้ ความเข้าใจเรื่องโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลือง ในแง่ของการรักษา การดูแลตัวเองเพิ่มขึ้นในวงกว้าง ทั้งนี้โรคมะเร็งต่อมน้ำเหลือง ถือว่าเป็นมะเร็งที่พบได้อันดับ 1 ในมะเร็งทางระบบโลหิตวิทยา โดยในประเทศไทย มีผู้ป่วยรายใหม่กว่า 7,000 รายต่อปี ทั้งนี้ อุบัติการณ์ของโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองชนิดนอนฮอดจ์กิน Non-Hodgkin lymphoma (NHL) จะสูงขึ้นตามอายุ และปัจจุบันสามารถพบได้ในกลุ่มคนอายุน้อยได้มากขึ้นอีกด้วย โดยเพศชายพบบ่อยมากกว่าเพศหญิง สำหรับโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองชนิด ฮอดจ์กิน Hodgkin lymphoma (HD) จะพบบ่อยในช่วงอายุ 20-30 ปี โดยในปัจจุบันยังไม่สามารถบอกสาเหตุหรือปัจจัยเสี่ยงของโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองทุกรายได้อย่างชัดเจน

กติกาการส่งผลงานเข้าร่วมประกวด
 1. ผู้เข้าประกวดสามารถตั้งชื่อเรื่องตามความเหมาะสม และต้องสอดคล้องกับหัวข้อ (Theme) และเนื้อหา
 2. การผลิตภาพยนตร์สั้นของทีมผู้เข้าร่วมประกวด ต้องเป็นผู้เตรียมอุปกรณ์และดำเนินการผลิตเองทั้งหมด
 3. ผลงานภาพยนตร์สั้นจะต้องใส่โลโก้ของโครงการฯ ในตอนท้ายเรื่อง (ห้ามใช้ภาพ อุปกรณ์ประกอบฉากหรือเพลงที่มีลิขสิทธิ์)
 4. ไม่จำกัดจำนวนผู้ร่วมทีม (เน้นความสมบูรณ์แบบมากที่สุด)
 5. ส่งผลงานประกอบด้วยใบสมัคร สำเนาประจำบัตรประชาชน บัตรประจำตัวตัวนิสิต นักศึกษา ของสมาชิกในทีม  สามารถกรอกใบสมัครผ่าน https://forms.gle/vUwKoiH2GUbJVo4q8
 6. ผู้ส่งผลงานจะต้องออกแบบและผลิตโปสเตอร์ขนาด A3 (11.7×16.5 นิ้ว) จำนวน 1 รูปแบบ พร้อมเขียนเรื่องราว Concept ที่ได้นำเสนอในด้านหลังของผลงาน
 7. ผู้ส่งผลงานจะต้องส่งผลงานภาพยนตร์สั้นฉบับเต็มคุณภาพ (Quality) 720p ขึ้นไปในรูปแบบไฟล์ .MPEG4 หรือ .AVI ที่สามารถเผยแพร่ได้ ทั้งในรูปแบบโทรทัศน์สาธารณะและโรงภาพยนตร์ได้ พร้อมไฟล์โปสเตอร์ในรูปแบบไฟล์ .jpeg ขนาดจริง (A3 11.7×16.5 นิ้ว) โดย Download ลงใน Google drive แล้วส่ง Link มาที่ [email protected]  ทีมงานจะตรวจรับไฟล์ที่มีความสมบูรณ์แบบเท่านั้นในการผ่านเข้ารอบแรกเพื่อให้กรรมการพิจารณา หากทีมงานพบว่าไฟล์ที่ส่งให้ไม่สมบูรณ์จะส่งให้ผู้เข้าประกวดแก้ไข ตามวันและเวลาที่กำหนด หากไม่มีการแก้ไขตามวันเวลาที่แจ้งไว้ ทีมงานจะขอพิจารณาตัดสิทธิ์ผลงาน ถือว่าผู้เข้าประกวดไม่ได้ส่งผลงาน
 8. ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดเป็นผู้รับผิดชอบต่อลิขสิทธิ์ของข้อมูล ได้แก่ เนื้อหา ภาพ เสียง คลิป วีดีโอ ซอฟต์แวร์ หรืออื่นใดที่ใช้ในการผลิตผลงาน โดยไม่ละเมิดกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์ และทรัพย์สินทางปัญญา และมีการอ้างอิงถึงแหล่งที่มาอย่างชัดเจน
 9. ไม่อนุญาตให้นำผลงานที่ได้รับรางวัลจากการประกวดในเวทีอื่นๆ หรือผลงานที่เคยนำไปเผยแพร่ต่อสาธารณะชนในรูปแบบสื่อการสอน CD/DVD / เว็ปไซต์ / สื่อวิทยุ / สื่อโทรทัศน์ เข้าร่วมประกวดอีกหากคณะกรรมการสืบทราบ จะถูกตัดตัดสิทธิ์จากรางวัล และเรียกคืนทันที
 10. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
 11. ผู้เป็นคณะกรรมการ และผู้มีส่วนร่วมในโครงการ ไม่มีสิทธิ์ในการร่วมส่งผลงานเข้าประกวด และรับรางวัลใดใด

กำหนดระยะเวลา
 • เปิดรับผลงานตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 31 สิงหาคม 2565
 • ตัดสินผลงานวันที่ 10 กันยายน 2565
 • ประกาศผลรับรางวัล ในงาน “ปาฏิหาริย์-เปลี่ยนมะเร็ง-ให้เป็นสุข : Miracle is all AROUND ครั้งที่ 8″ ในวันอาทิตย์ที่ 18 กันยายน 2565 เวลา 12.30-16.00 น.

รางวัลการประกวด
 • รางวัลชนะเลิศ รางวัลเงินสด 50,000 บาท พร้อมโล่ และใบประกาศเกียรติคุณ
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รางวัลเงินสด 30,000 บาท พร้อมโล่ และใบประกาศเกียรติคุณ
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 รางวัลเงินสด 20,000 บาท พร้อมโล่ และใบประกาศเกียรติคุณ
 • รางวัลชมเชย 2 รางวัล รางวัลละ 10,000 บาท พร้อมโล่ และใบประกาศเกียรติคุณ
  * หมายเหตุ ผลงานที่ได้รับรางวัลถือเป็นลิขสิทธิ์ของชมรมโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองแห่งประเทศไทย

ติดต่อสอบถาม