Basic

รวมเทคนิคการสร้างสรรค์ภาพด้วยแฟลช EP.4

 

EP.4 ฟิลแฟลชเปิดเงา

ในสภาพแสงบางกรณีที่ต้องการเก็บบรรยากาศที่เป็นฉากหลังร่วมกับซับเจคต์หลักของภาพ ซึ่งรูปแบบภาพลักษณะนี้จะเป็นการถ่ายภาพย้อนแสง หรือเป็นภาพที่ต้องการเก็บรายละเอียดของฉากหลังที่มีแสงมากกว่าที่ซับเจคต์ ซึ่งเมื่อวัดแสงพอดี อาจจะทำให้แสงที่ซับเจคต์มืดเกินไป หรือถ้าวัดแสงที่ซับเจคต์พอดี แสงฉากหลังก็จะสว่างเกินไปนั่นเอง

ภาพประกอบเป็นการผสมผสานแสงธรรมชาติช่วงหลังพระอาทิตย์ตกดินไปเล็กน้อย ซึ่งมีแสงกระจายกระทบกับเมฆแดงฉานเต็มฟ้า ก็ให้วัดแสง ท้องฟ้าให้พอดี หรืออันเดอร์เล็กน้อย จากนั้นก็เปิดแฟลช ซึ่งภาพนี้เป็นแฟลชป๊อบอัพจากหัวกล้อง และเป็นระบบ TTL ปรับเพิ่มกำลังแฟลชไป +1 ถ้าใช้แฟลช เสริมที่สามารถปรับซูมหัวแฟลชได้ จะทำให้ลดแสงที่ตกบนพื้นด้านหน้าตัวแบบไปได้ด้วย

กลับ EP.3 คลิ๊ก

ไป EP.5 คลิ๊ก

Writer : พีร วงษ์ปัญญา