Pr news

รับฟรี! Intel® Creative Pack จำนวน 5 โปรแกรมเมื่อซื้อแล็ปท็อป ASUS ZenBook Pro Duo หรือ ZenBook Duo ที่ร่วมรายการ

รับฟรี! Intel® Creative Pack จำนวน 5 โปรแกรมเมื่อซื้อแล็ปท็อป ASUS ZenBook Pro Duo หรือ ZenBook Duo ที่ร่วมรายการ

รับฟรี! Intel® Creative Pack จำนวน 5 โปรแกรม มูลค่ากว่า 11,550 บาท เมื่อซื้อแล็ปท็อป ASUS ZenBook Pro Duo หรือ ZenBook Duo ที่มาพร้อมกับโปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5, i7 หรือ i9 ที่ร่วมรายการ ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่ 16 ธันวาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563

ข้อกำหนดและเงื่อนไข
1. ข้อเสนอจะหมดอายุลงในวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 หรือจนกว่าจะมีการแลกตามจำนวนที่กำหนด
2. ทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนสินค้าในข้อเสนอเป็นสิ่งอื่นที่มีมูลค่าเท่ากันหรือมากกว่า
3. ลูกค้าบางท่านจะไม่สามารถใช้งานสินค้าบางประเภทได้เนื่องจากมีการจำกัดอายุผู้ใช้งาน
4. ข้อเสนอจะสามารถถูกเปลี่ยนแปลง ถูกยกเลิก หรือถูกระงับชั่วคราวเมื่อใดก็ได้ ด้วยเหตุผลใดก็ได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ตามดุลพินิจของ Intel โดยผู้ให้การสนับสนุนข้อเสนอนี้คือ Intel Corporation, 1700 Mission College Blvd., Santa Clara, CA 95054, USA
5. ในการที่จะเข้าร่วมนั้นท่านจะต้องซื้อผลิตภัณฑ์ที่ร่วมรายการในช่วงเวลาแลกรับสินค้า ใส่มาสเตอร์คีย์ที่ได้รับมาจากตัวแทนจำหน่ายที่เข้าร่วมรายการ และจะต้องตอบแบบสอบถามสั้น ๆ ที่ท่านสามารถตอบในฐานะผู้ใช้นิรนามได้ ซึ่งข้อมูลที่ท่านนำส่งจะถูกจัดเก็บ บันทึก ประมวลผล และใช้งานอยู่ในเซิร์ฟเวอร์ในประเทศสหรัฐอเมริกา
6. หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดข้อเสนอ การได้รับสิทธิ์ การแลกคืน รวมทั้งนโยบายข้อมูล โปรดติดต่อตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาตหรือดูที่ https://softwareoffer.intel.com/offer/19Q4-67/terms
7.การตัดสินจากทางทีมงานถือเป็นที่สิ้นสุด
8.ทางทีมงานขอสงวนสิทธิในการพิจารณาเฉพาะท่านที่ลงทะเบียนพร้อมใบเสร็จเท่านั้น
    ลงทะเบียนรับ Master Key ได้ถึง 30 เมษายน 2563 ที่ https://softwareoffer.intel.com/  หลังจากข้อมูลของคุณได้รับการตรวจสอบแล้ว
Master Key จะถูกส่งไปยัง email ของคุณภายใน 20 วันทำการ