News Pr news

แคนนอน คว้ารางวัลระดับ Gold จากการจัดอันดับด้านความยั่งยืนโดยอีโควาดิส (EcoVadis) องค์กรระหว่างประเทศสัญชาติฝรั่งเศส พร้อมติดอันดับสูงสุด 5% ของโลก

แคนนอน อิงค์ ประกาศวันนี้ว่าบริษัทฯ ได้รับรางวัลระดับโกลด์จากความมุ่งมั่นด้านความยั่งยืน โดย EcoVadis องค์กรด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศซึ่งตั้งอยู่ที่ประเทศฝรั่งเศส ทั้งนี้รางวัลดังกล่าวจัดอันดับให้แคนนอน อยู่ในกลุ่มบริษัทที่ได้คะแนนสูงสุดติดอันดับ 5% ของโลก

EcoVadis ทำการจัดอันดับบริษัทภายใต้เกณฑ์การประเมินในด้านต่างๆ ทั้งหมด 4 ด้าน ได้แก่ สิ่งแวดล้อม แรงงานและสิทธิมนุษยชน จริยธรรม และการจัดซื้อจัดจ้างอย่างยั่งยืน เนื่องจากการตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับความพยายามด้านความยั่งยืนขององค์กรทั่วโลกมีเพิ่มมากขึ้น บริษัททั่วโลกจึงหันมาให้ความสำคัญกับการจัดอันดับโดย EcoVadis เพื่อพิจารณาผู้ที่จะมาเป็นลูกค้าและพาร์ทเนอร์

รายงานประจำปี 2565 ของ EcoVadis ได้ประเมินบริษัทกว่า 90,000 แห่ง จาก 200 อุตสาหกรรมใน 160 ประเทศ โดยระบุว่าแคนนอน กรุ๊ป ได้คะแนนสูง โดยเฉพาะในด้าน “สิงแวดล้อม” และ “การจัดซื้อจัดจ้างอย่างยั่งยืน” ยิ่งไปว่านั้น ครั้งนี้นับเป็นการคว้ารางวัลระดับโกลด์ติดต่อกันเป็นปีที่ 7 ของแคนนอนอีกด้วย

นับจากนี้ไป แคนนอน ก็ยังคงมุ่งมั่นสร้างสรรค์สังคมแห่งความยั่งยืนผ่านกิจกรรรมต่าง ๆ ขององค์กรอย่างต่อเนื่อง

 

โครงการเพื่อความยั่งยืนของแคนนอน 

ตลอดเวลาที่ผ่านมา แคนนอน เป็นผู้นำในการแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม
แคนนอน ได้ดำเนินงานอย่างต่อเนื่องเพื่อลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ตลอดอายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์โดยครอบคลุมทั้งห่วงโซ่อุปทาน (supply chain) ภายใต้เป้าหมายในการบรรลุการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (net zero emissions) ภายในปี พ.ศ. 2593 โดยบริษัทฯ พัฒนาการทำงานผ่านการดำเนินธุรกิจเพื่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งรวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีขนาดกะทัดรัดและน้ำหนักเบายิ่งขึ้น การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านโลจิสติกส์ผ่านการจัดโครงการเพื่อการประหยัดพลังงานที่ฐานการผลิต ตลอดจนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ลดการใช้พลังงานระหว่างการใช้งาน และการรีไซเคิลผลิตภัณฑ์

นอกจากนี้ แคนนอน ยังมุ่งมั่นที่จะสานต่อโครงการเพื่อปกป้องศักดิ์ศรีและสิทธิของมนุษย์ รวมถึงการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรภายในห่วงโซ่อุปทาน บริษัทฯ ยึดมั่นในหลักจรรยาบรรณแห่ง RBA ในฐานะพันธมิตรธุรกิจผู้มีความรับผิดชอบ (RBA) [1]  ซึ่งเป็นแนวร่วมอุตสาหกรรมที่ดำเนินงานเพื่อกำกับดูแลห่วงโซ่อุปทานทั่วโลกให้มีความรับผิดชอบต่อสังคม

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ทบนหน้าข้อมูลด้านความยั่งยืนในเว็บไซต์สากลของแคนนอน หรือเข้าไปศึกษา รายงานความยั่งยืนประจำปี 2565 ของแคนนอน ได้ที่ https://global.canon/en/csr/report/

 

[1] กำหนดมาตรฐานเพื่อกำกับดูแลให้สภาพแวดล้อมในการทำงานและห่วงโซ่อุปทานมีความปลอดภัย ให้พนักงานได้รับการปฏิบัติด้วยความเคารพและให้เกียรติ ตลอดจนดูแลให้การดำเนินธุรกิจมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและมีจริยธรรม