Product news

Canon จดทะเบียนกล้องใหม่ คาดว่าเป็น EOS R5 กล้องฟูลเฟรมมิลเรอร์เลสที่เตรียมเปิดตัวเร็วๆนี้

Canon จดทะเบียนกล้องใหม่ คาดว่าเป็น EOS R5 เตรียมเปิดตัวเร็วๆนี้ ตามข้อมูลข่าวระบุว่าเป็นการจดทะเบียนกับ Taiwan NCC.  ชื่อรหัสจดทะเบียนคือ DS126832 คาดว่าน่าจะเป็นกล้องฟูลเฟรมมิลเรอร์เลสรุ่นใหม่ EOS R5 ที่มีข่าวว่าจะเปิดตัวก่อนงานมหกรรมกีฬาโอลิมปิคที่จะมีขึ้นที่กรุงโตเกียวปลายเดือนกรกฎาคมนี้

รายละเอียดการจดทะเบียน Canon EOS R5

  • รหัส DS126832
  • มี Wifi
  • มี Bluetooth 4.2
  • แบตเตอรี่ LP-E6NH (7.2V, 2130mAh)
  • พอร์ต IFC-100U (USB Type-C cable)
  • ใช้งานร่วมกับ remote switch RS-60E3 ได้
  • ใช้งานร่วมกับ Speedlight 600EX-RT ได้

มีข้อสังเกตุคือ IFC-100U มีการใช้งานในกล้อง EOS หลายรุ่นทั้ง 1DX3, R, RP และ M6 Mark II  ส่วนแบตเตอรี่ LP-E6NH (7.2V, 2130mAh) เป็นแบตเตอรี่รุ่นใหม่ความจุสูงขึ้นกว่าเดิม น่าจะรองรับการใช้งานหนักและถ่ายภาพได้มากขึ้นครับ

ที่มา  :  thenewcamera.com