Photo Techniques Photography

Quick Guide ตารางถ่ายดาวและทางช้างเผือก (Up Date)

Quick Guide ตารางถ่ายดาวและทางช้างเผือก (Up Date)

Quick Guide เป็นการคำนวณตามสูตร  NPF Rule แบบง่าย (Simplified NPF) เพื่อเอาไปอ้างอิงใช้งาน สำหรับสเปคกล้องที่ใช้เซ็นเซอร์และความละเอียดเท่ากันหรือใกล้เคียงกับกล้องที่นำมาอ้างอิง และเป็นตัวเลขคำนวณตามตามราง ในการใช้งานจริง จะปัดไปเป็นตัวเลขกลมๆ เลยก็ได้ครับ

ความเร็วชัตเตอร์โดยประมาณ อิงจากเลนส์ f/2.8 กับกล้องฟูลเฟรม (35.8×23.9mm) 24 ล้านพิกเซล, กล้อง APS-C 1.5x (23.5×15.6mm) 24 ล้านพิกเซล, กล้อง APS-C 1.6x (22.3×14.9mm) 24 ล้านพิกเซล และกล้อง M4/3 (17.4×13.0mm) 20 ล้านพิกเซล

ส่วนถ้าใครต้องการคำนวณกับกล้องของตัวเอง สามารถสแกน QR CODE เข้าไปตามลิงค์เลยครับ