ไม่มีหมวดหมู่

ขอเชิญผู้สนใจร่วมส่งผลงานเข้าประกวดในกิจกรรมการประกวดผลงานศิลปะ (Ozone2Climate Art Contest)

ด้วยโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติประจำภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิก ได้เชิญประเทศไทยเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดผลงานศิลปะในระดับประเทศและระดับภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของวันโอโซนสากลในวันที่ 16 กันยายนของทุกปี

ระดับผู้เข้าประกวด
จัดการประกวดแบ่งการออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่
 1. ระดับเยาวชน : สำหรับบุคคลที่มีอายุไม่เกิน 15 ปีรับสมัครทั้งประเภทบุคคลและที
 2. ระดับบุคคลทั่วไป : สำหรับบุคคลที่มีอายุมากกว่า 15 ปีขึ้นไป รับสมัครทั้งประเภทบุคคลและทีม

ประเภทการประกวด
ผู้ที่สนใจสามารถส่งผลงานการประกวดได้ 3 ประเภทคือ
 1. การประกวดภาพถ่าย ภาพถ่ายแบบต้นฉบับสามารถปรับแต่งพื้นฐานได้
 2. การประกวดภาพวาดภาพวาดด้วยมือภาพเพ้นท์มือหรืองานศิลปะที่ทำด้วยมืออื่นๆ
 3. การประกวดออกแบบภาพกราฟิกการวาดภาพดิจิตอลภาพที่ออกแบบโดยใช้คอมพิวเตอร์และกราฟฟิกจากโปรแกรม หรือแอปพลิเคชั่นคอมพิวเตอร์และหรือโทรศัพท์มือถือ

รายละเอียดรางวัล
ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกในแต่ละรุ่นจะได้รับเงินรางวัลดังนี้
 • ระดับเยาวชน :
– รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัลมูลค่า 20,000 บาท จำนวน 1 รางวัล และเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าสู่การแข่งขันระดับภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก
– รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 เงินรางวัลมูลค่า 10,000 บาท จำนวน 1 รางวัล
– รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 เงินรางวัลมูลค่า 5,000 บาท จำนวน 1 รางวัล
– รางวัลชมเชย เงินรางวัลมูลค่า 1,000 บาท จำนวน 10 รางวัล
 • ระดับบุคคลทั่วไป:
– รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัลมูลค่า 30,000 บาท จำนวน 1 รางวัล และเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าสู่การแข่งขันระดับภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก
– รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 เงินรางวัลมูลค่า 20,000 บาท จำนวน 1 รางวัล
– รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 เงินรางวัลมูลค่า 10,000 บาท จำนวน 1 รางวัล
– รางวัลชมเชย เงินรางวัลมูลค่า 10,000 บาท จำนวน 10 รางวัล

กำหนดระยะเวลา
 • เปิดรับผลงานทุกประเภทตั้งแต่ บัดนี้จนถึงวันที่ 20 พฤษภาคม 2565

การส่งผลงาน
 1. ต้องนำส่งผลงานเป็นไฟล์ JPEG/GIF/PNG อย่างน้อย 2,000 พิกเซล ขนาดสูงสุดต้องไม่เกิน 1 MB
 2. พร้อมระบุข้อมูล ชื่อ-สกุล ชื่อเรื่อง วันที่ และคำบรรยาย (สูงสุดไม่เกิน 100 คำ)
 3. ผู้ที่สนใจสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและเกณฑ์การรับสมัครได้ที่ เกณฑ์การประกวด + ใบสมัคร
 4. ส่งผลงานการประกวดมาได้ที่กลุ่มอนุรักษ์โอโซนกองบริหารจัดการวัตถุอันตรายกรมโรงงานอุตสาหกรรม  อีเมล : [email protected] หรือที่ ใบสมัครออนไลน์ Ozone2Climate Art Contest

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
หมายเลขโทรศัพท์ 02 43 06 308 ต่อ 1716
หรือที่ LINE ADD : https://lin.ee/4NKH6cl