Tag: Fujifilm

News

“มูลนิธิรักษ์ไทย” นำเครื่องเอกซเรย์แบบพกพาจาก “ฟูจิฟิล์ม” มอบให้ “รพ. แม่ตื่น” ขับเคลื่อนภารกิจตรวจคัดกรองเชิงรุกในพื้นที่ห่างไกล อ. อมก๋อย จ. เชียงใหม่

อ่านเพิ่ม »