Photo contest

ประกวดคลิปวิดีโอ 1 วินาที “ONE SECOND THAILAND : วินาทีสร้างสรรค์”

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (CEA) ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวิดีโอ “ ONE SECOND THAILAND : วินาทีสร้างสรรค์ ” ถ่ายคลิป 1 วินาที ใน 3 หมวด เรื่องกิน เรื่องเที่ยว เรื่องสร้างสรรค์ไทยสไตล์ ชิงเงินรางวัลคนละ 3,000 บาท รวม 180 รางวัล มูลค่ารวม 540,000 บาท

ส่งคลิป 1 วินาทีสุดสร้างสรรค์ ONE SECOND THAILAND ใน 3 หมวด ดังนี้
 1. วิเดียวกินแบบไทย เล่าเรื่องการกินของคนไทย ให้ชาวโลกทึ่งไปกับวิถีการกินที่มีความพลิกแพลง ผสมผสานของคนไทย
 2. วิเดียวเที่ยวไทย เล่าเรื่องการท่องเที่ยวในไทยที่แสดงถึงความคิดสร้างสรรค์ในวิถี ประเพณีชุมชน รูปแบบการท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น
 3. วิเดียวไทยสไตล์ เล่าเรื่องความคิดสร้างสรรค์แบบไทยๆ ในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าที่ไม่เหมือนใครผนวกกับอุปนิสัยคนไทยที่รักความสบาย มีอารมณ์ขัน ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น และเทคโนโลยีเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตได้อย่างน่าทึ่ง

One Second VDO ที่โดนใจคณะกรรมการ มากที่สุด 60 คลิปต่อหมวดจะได้รับรางวัล เงินสด รางวัลละ 3,000 บาท
ผู้ชนะการประกวด 60 คนจากแต่ละหมวด (รวม 180 คน)  และผลงานของผู้ได้รับการคัดเลือกได้รับการตัดต่อ จากมุมมองที่แตกต่างกันของผู้กำกับชื่อดัง 3 ท่าน เพื่อสร้างสรรค์เป็นผลงาน ”ONE MINUTE THAILAND : สู่นาทีสร้างสรรค์”

กติกาการเข้าร่วมกิจกรรม
 • โพสต์คลิปวิดีโอ 1 วินาทีของคุณผ่านระบบ พร้อมเขียนข้อความอธิบายสั้นๆ เข้ามาตามหมวดที่คุณต้องการส่งผลงาน
 • ประกาศรายชื่อผู้ส่งผลงานและคลิปวิดีโอที่ได้รับเลือก ผ่านทาง www.onesecondthailand.com และ www.facebook.com/tcdc. thailand ในวันที่ 11 สิงหาคม 2563
 • การตัดสินของคณะกรรมการดําเนินงานถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข กติกา หรือของรางวัล โดยไม่ต้องแจ้ง ให้ทราบล่วงหน้า
 • ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 1 Account สามารถส่งคลิปวิดีโอเข้าร่วมประกวดจํานวน กี่คลิปก็ได้
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการรับรางวัล 1 ท่าน ต่อ 1 รางวัล เท่านั้น
 • เกณฑ์ในการตัดสิน พิจารณาจากความคิดสร้างสรรค์เป็นหลัก
 • ผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องชําระค่าภาษี 5% ของมูลค่าของรางวัล กรณีที่ของรางวัล มีมูลค่ามากกว่า 1,000 บาท
 • เกณฑ์ในการคัดเลือกผลงาน
 • เกณฑ์ในการตัดสิน พิจารณาจากความคิดสร้างสรรค์เป็นหลัก คลิป 1 วินาทีที่ส่งมาเข้ามาจะถูกพิจารณาคัดเลือกโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในหลากหลายสาขา และรวมถึงผู้กํากับภาพยนตร์ 3 ท่านในโครงการนี้ โดยการตัดสินของคณะกรรมการดําเนินงานถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด

กำหนดระยะเวลา
ส่งผลงานได้ตั้งแต่วันที่ 29 พฤษภาคม – 4 กรกฎาคม 2563

ขั้นตอนการอัปโหลดวิดีโอผ่านทางเว็บไซต์
1. เข้าสู่เว็บไซต์ www.onesecondthailand.com
2. ลงทะเบียนเพื่อสร้าง Account ในการอัป โหลดวิดีโอ
3. ลงทะเบียนเสร็จแล้ว กดปุ่ม + อัปโหลดวิดีโอ
4. อ่านกติกาการร่วมกิจกรรมแล้วเลือกไฟล์ วิดีโอเลย
5. ใส่ข้อมูลวิดีโอที่อัปโหลดให้ครบถ้วน
6. อัปโหลดวิดีโอขึ้นสู่เว็บไซต์
 หมายเหตุ
1) โพสต์คลิปวิดีโอ 1 วินาทีของคุณ พร้อมข้อความอธิบายสั้นๆ
2) ติด #OneSecondThailand และ hashtag ชื่อหมวดที่ต้องการส่งประกวด เช่น #วิเดียวกินแบบไทย, #วิเดียวเที่ยวไทย, #วิเดียวไทยสไตล์

ติดต่อสอบถาม/รายละเอียดเพิ่มเติม

10 มิถุนายน 63