Photo contest

ประกวดภาพถ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติพื้นที่จังหวัดขอนแก่น

จังหวัดขอนแก่น ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 21,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

หัวข้อการประกวด
ภาพถ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติพื้นที่จังหวัดขอนแก่น

อุทยานแห่งชาติพื้นที่จังหวัดขอนแก่น
อุทยานแห่งชาติน้ำพอง
อุทยานแห่งชาติภูเวียง
อุทยานแห่งชาติภูผาม่าน

กำหนดระยะเวลา
ผู้สมัครต้องส่งผลงานด้วยตนเอง ส่งผลงานด้วยตนเอง ภายในวันที่ 7 สิงหาคม 2563
ส่งใบสมัครภายในวันที่ 10 สิงหาคม 2563
ประกาศผลวันที่ 14 สิงหาคม 2563

ติดต่อสอบถาม
ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาด้านการท่องเที่ยว สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดขอนแก่น
โทรศัพท์หมายเลข 043-221050
.
29 มิถุนายน 63