Photo Techniques

เทคนิคการถ่ายภาพ “ฉากหลังดํา ด้วยแสงธรรมชาติ”

ในสภาพแสงอึมครึม มีคอนทราสต์ หรือความเปรียบต่างของแสงน้อย ตัวซับเจคต์หลักที่เราต้องการถ่ายภาพ กับฉากหลังได้รับแสงสว่างเท่าๆ กัน กรณีนี้ เมื่อวัดแสงพอดีแล้ว ตัวซับเจคต์หลักไม่ได้โดดเด่นออกจากฉากหลัง ทำให้ภาพของเราไม่สะดุดตาเท่าที่ควร เราจึงแก้ไขให้ซับเจคต์ของเราโดดเด่นขึ้นด้วยการใช้ฉากหลังดำนั่นเอง

วิธีแก้ไขคือ เราควรย้ายกล้อง เปลี่ยนมุมเลือกฉากหลังที่เป็นสีดำ หรือมุมมืด หรือ ใช้ผ้าดำไปซ้อนข้างหลังตัวซับเจคต์ ก็จะทำให้ตัวแบบที่มีแสง และสีอยู่แล้วดูเด่นขึ้นนั่นเองครับ