Product news

The Photography Show / The Video Show งานใหญ่ของวงการภาพนิ่งและวีดีโอ ประกาศเลื่อนการจัดงานแล้ว

The Photography Show / The Video Show งานใหญ่ของวงการภาพนิ่งและวีดีโอ ประกาศเลื่อนการจัดงานแล้ว

The Photography Show / The Video Show  งานแสดงเทคโนโลยีกล้องถ่ายภาพ-กล้องวีดีโอ และผลิตภัณฑ์การถ่ายภาพงานใหญ่อีกงานประกาศผ่านทางเว็บไซต์ เลื่อนการจัดงานในช่วงเวลาเดิมออกไป เนื่องจากปัญหาผลกระทบการระบาดของไวรัส COVID-19 โดยระบุว่าอาจจะเลื่อนไปจัดงานอีกครั้งในเดือนกันยายนปีนี้
       งานเล็กงานใหญ่ยกเลิกกันหมด ทั้งในประเทศและต่างประเทศ คงใช้เวลาอีกนานกว่าจะควบคุมการระบาดและกลับเข้าสู่ภาวะปรกติครับ

ที่มา  : photorumors.com, canonnews.com