Photo Techniques

เทคนิคการถ่ายภาพมาโครสะท้อนในหยดนํ้า ลูกแก้ว และวัตถุอื่นๆ

การถ่ายภาพการหักเหของแสงที่เกิดเป็นภาพ (Refraction Photography)​ เป็นการถ่ายภาพที่สะท้อนความคิด มุมมองที่แตกต่างของช่างภาพ ภาพถ่ายประเภทนี้มีความน่าสนใจตรงวัตถุที่เกิดขึ้นจากการหักเหของแสงอยู่ในหยดนํ้าหรือวัตถุอื่นๆ นั้นมีขนาดเล็ก เมื่อโฟกัสไปที่วัตถุนั้น ฉากหลังและส่วนอื่นๆ จะเบลอ หรือหลุดอยู่นอกระยะชัด ทำให้วัตถุนั้นโดดเด่นขึ้นมาอยู่ในภาพ เช่นวัตถุที่สะท้อนอยู่ในหยดนํ้า ในแก้วคริสตัล ลูกแก้ว และอื่นๆ เช่น แสงที่ตกกระทบบนปริซึมเกิดแสงสะท้อนเป็นสีรุ้ง เงาของแสงที่กระทบกับแก้วนํ้าและตกกระทบลงบนผิวโต๊ะ หรือแม้แต่แสงที่ส่องกระทบสะท้อนกับผิวเลนส์ที่ใส่อยู่กับกล้องถ่ายภาพของเราเอง แต่การเกิดภาพจากการหักเหของแสงที่มีความน่าสนใจคือการเกิดภาพที่เกิดขึ้นในวัตถุที่โปร่งแสง เช่น ในหยดนํ้า หรือในลูกแก้ว หรือวัตถุอื่นๆ ที่มีคุณสมบัติเดียวกันนั่นเอง

ภาพที่เกิดจากการหักเหของแสงเกิดขึ้นได้อย่างไร

ลักษณะของหยดนํ้า หรือ ลูกแก้วจะมีลักษณะเป็นเหมือนเลนส์นูน เมื่อมีแสงมาตกกระทบที่เลนส์ เลนส์นี้จะทำหน้าที่รวมแสงและทำการโฟกัสให้เกิดภาพขึ้นใหม่ที่มีความชัดเจน เป็นปรากฎการณ์การเกิดภาพตามธรรมชาติที่ดูสวยงาม เสมือนจริง แต่เป็นภาพกลับหัว อยู่ภายในหยดนํ้านั้น

การถ่ายภาพมาโครของวัตถุที่เกิดขึ้นในหยดนํ้า
ในการถ่ายภาพประเภทนี้มีข้อแนะนำสองสามประการที่ช่างภาพควรรู้ คือ

1. ให้ความสำคัญกับแสงที่ฉากหลัง มากกว่าแสงที่วัตถุ หากใช้แสงแฟลชให้หันแฟลชไปที่ฉากหลังหรือในวัตถุที่นำมาวางเป็นฉากหลัง ไม่ใช่ส่องตรงกับซับเจคที่ต้องการถ่าย เพราะวัตถุเหล่านั้นจะได้รับแสงและสะท้อนขึ้นไปในหยดนํ้าและจะมีความโดดเด่น หรือหากถ่ายภาพด้วยแสง ambient light ให้ปรับกำลังไฟแฟลชตํ่าๆ ผสมกับแสงธรรมชาติ ส่องเข้ากับฉากหลังหรือวัตถุอื่น ก็จะได้ภาพสะท้อนที่สวยงามได้เช่นกัน

2. แนะนำให้ใช้วิธีการโฟกัสภาพแบบ Focus Stacking เพื่อให้ได้ระยะชัดลึกตามที่ต้องการ

3. หากต้องการให้ฉากหลังเบลอมากขึ้น ให้ใช้รูรับแสงที่กว้างกว่าที่ใช้อยู่ หรือขยับฉากหลังให้มีระยะห่างออกไปไกลกว่าเดิม แต่ต้องระวังไม่ให้สิ่งที่ไม่ต้องการไปปรากฎอยู่ในภาพที่เกิดขึ้นในหยดนํ้านั้น

ภาพดอกไม้นี้ ถ่ายจากการสะท้อนวัตถุในเม็ด crystal bead สีใสที่บรรจุอยู่ในกล่องเจลปรับอากาศ (air freshener)​ วางลงบนแผ่นมอสสีเขียว ด้านหลังดอกไม้วางอยู่ด้านหน้าของฉากโทนสีอุ่น โฟกัสภาพและควบคุมระยะชัดลึกให้อยู่เฉพาะตรงตำแหน่งดอกไม้ที่สะท้อนอยู่ในเม็ด crystal bead และในส่วนอื่นปล่อยให้อยู่นอกระยะชัด ได้เป็นภาพดอกไม้กลับหัวที่โดดเด่นอยู่ในเม็ด crystal bead ตามภาพ

เราสามารถถ่ายภาพ Refraction Macro Photos ในสิ่งใดได้บ้าง
การถ่ายภาพประเภทนี้สามารถทำได้หลายวิธี เช่น

1. ลูกแก้ว หรือ crystal ball เป็น prop ที่ได้รั​บความนิยมมาก โดยเฉพาะกับการถ่ายภาพ landscape หาซื้อได้ง่าย และมีหลากหลายขนาดให้เลือกใช้ หรือวัตถุอื่นที่มีลักษณะเดียวกันก็สามารถนำมาใช้ได้ แต่อาจจะมีความใส ความคม หรือความผิดเพี้ยนของภาพที่ด้อยตามคุณภาพของวัตถุนั้นๆ

2. หยดนํ้าที่มีรูปทรงกลม ที่เกิดขึ้นตามลักษณะทางกายภาพตามธรรมชาติ ให้ภาพสะท้อนที่มีลักษณะโค้งตามรูปร่างหยดนํ้าที่สวยงาม หรือหากจะผสมกรีเซอร์รีนลงในนํ้าแล้วนำมาพ่นตามวัสดุต่างๆ หรือหยดไว้ที่ใดที่หนึ่ง นํ้าที่ผสมกรีเซอร์รีนนี้จะให้ภาพที่มีสีสันสวยงามมากกว่าหยดนํ้าธรรมดาทั่วๆ ไป

3. แท่งนํ้าแข็ง, นํ้าค้างแข็ง หรือนํ้าแข็งที่เกิดขึ้นจากการหยดลงของนํ้า ในที่อุณหภูมิตํ่าจนเกิดเป็นนํ้าแข็ง จะมีผิวเป็นเงาหรืออาจจะมีหยดนํ้าที่ยังไม่เป็นนํ้าแข็งเกาะอยู่ สามารถถ่ายภาพประเภทนี้ได้เช่นกัน

ภาพนี้ใช้ lens ball หรือลูกแก้วกลม ถ่ายโดยมีวัตถุประสงค์เดียวกันคือต้องการให้แสงหักเหเกิดเป็นภาพในลูกแก้ว แต่ด้วยขนาดของลูกแก้วที่ใหญ่กว่าเม็ด crystal bead หลายเท่า การถ่ายภาพให้สวยต้องระวังเรื่องความสะอาดของลูกแก้ว เพราะมีผลโดยตรงกับความสวยใสของภาพที่เกิดขึ้น และในภาพยังมีหยดนํ้าเล็กๆที่เกาะอยูกับกิ่งไม้อีกจำนวนหนึ่ง ภาพนี้มีการวางกระดาษสะท้อนแสงสีทองไว้ที่ฉากหลัง ถ่ายโดยใช้รูรับแสงที่ f/1.8 เพราะต้องการให้เกิดโบเก้ที่ฉากหลัง โฟกัสที่ลูกแก้ว แต่ไม่ได้คาดหวังเรื่องระยะชัดลึก จึงไม่ได้ใช้การโฟกัสภาพแบบ stacked

4. การถ่ายภาพสะท้อนจากฟองอากาศ ในนํ้าแข็งหรือในนํ้า

5. หยดนํ้าในนํ้ามัน การถ่ายภาพมาโครนํ้ามันที่หยดลงในนํ้าเป็นเรื่องช่างภาพส่วนใหญ่ทำกันพบเห็นได้ทั่วไป หากลองเปลี่ยนวิธีคิด เอานํ้ามาหยดใส่ในนํ้ามันบ้าง นํ้าจะจมลงในนํ้ามัน หากหยดนํ้าหลายๆ หยดจะได้ภาพที่เป็นเหมือนกับฟองสบู่จำนวนมาก และมีภาพสะท้อนของวัตถุในฟองสบู่เล็กๆ เหล่านั้น ทำให้ภาพดูมีความน่าสนใจมากขึ้นได้

6. Gel beads ลักษณะเป็นเม็ดใส อาจจะมีสีใส หรือสีอื่นๆ หลากหลาย ใช้ดูดซับนํ้านิยมใส่ไว้ในแจกันหรือในกล่องเจลปรับอากาศกลิ่นต่างๆ

7. วัตถุอื่นๆ ที่มีคุณสมบัติโปร่งแสงสามารถเกิดการหักเหของแสงและเกิดภาพขึ้นภายในได้

เพียงเท่านี้ก็สามารถถ่ายภาพสะท้อนวัตถุขนาดเล็ก ได้ตามความคิดสร้างสรรค์ โดยไม่มีข้อจำกัดแล้วครับ

ภาพนี้ฉากหลังที่เป็นดอกไม้เป็นภาพถ่ายขนาดโปสการ์ดธรรมดา แต่ถ่ายภาพโดยการวางภาพถ่ายไว้ด้านหลัง วางถาดที่มีนํ้าเต็มไว้ที่ด้านหน้าและสร้างหยดนํ้าให้หยดผ่านหน้าภาพถ่ายลงบนผิวนํ้าที่อยู่ในถาด และเกิดภาพสะท้อนขึ้นในหยดนํ้า หรืออาจจะเป็นภาพสะท้อนในจังหวะที่นํ้ากระเด็นขึ้นมาก็ได้เช่นกัน การถ่ายภาพแบบนี้ต้องการจับจังหวะของหยดนํ้าในขณะที่กำลังหยดลง หรือในจังหวะที่กระเด็นขึ้นมา เพื่อให้สามารถถ่ายภาพแบบนี้ได้ทันจึงมีความจำเป็นต้องใช้งานร่วมกับแฟลชเพื่อจับหยดนํ้าที่กำลังหยดลงให้ลอยอยู่นิ่งในอากาศได้

สองภาพนี้ใช้นํ้าหยดลงบนหน้าฟิลเตอร์ UV และนำมาวางไว้ด้านหน้าภาพดอกไม้ ใช้เลนส์มาโครโฟกัสให้ระยะชัดอยู่ที่หยดนํ้า ปล่อยส่วนอื่นๆ และภาพดอกไม้ให้อยู่นอกระยะชัด ได้ภาพออกมาเป็นเหมือนภาพตัวอย่าง

ภาพนี้ เป็นภาพถ่ายของหยดนํ้าที่หยดลงบนแผ่น CD

ภาพนี้ เป็นการถ่ายฟองอากาศที่เกิดขึ้นในนํ้า โดยวางภาพดอกเดซี่เป็นฉากหลัง

ตัวอย่างภาพถ่ายอื่นๆ ที่สามารถสร้างสรรค์ได้หลากหลายวิธี โดยการใช้หยดนํ้า ร่วมกันกับเม็ด crystal bead หรือลูกแก้ว พร้อมๆ กันในภาพก็ได้

ภาพนี้เป็นการสร้างสรรค์ภาพของการหักเหแสงให้เกิดขึ้นที่หยดนํ้าที่อยู่ภายในและเกาะอยู่ที่รอบๆ ของหน่อแตงกวา โฟกัสภาพไปที่จุดกึ่งกลางและปล่อยส่วนอื่นให้อยู่นอกระยะชัด สีเขียวของหน่อแตงกวาตัดกับสีม่วงแดงของฉากหลังที่เป็นดอกไม้ และการ​โค้ง​อของหน่อแตงกวาช่วยให้ภาพดูมีความน่าสนใจขึ้นมาก

ที่มา : petapixel.com