Photo contest

การประกวดหนังสั้น หัวข้อ “Secure your love” ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 15,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

บริษัท ดิจิตอลคอม จํากัด ผู้จัดจำหน่ายกล้องวงจรปิดยี่ห้อ Tiandy ขอเชิญนักเรียน นิสิตนัก ศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดหนังสั้น หัวข้อ “Secure your love” ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 15,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

 

 

เงื่อนไขและกติกาการประกวด
       ใน Clip VDO ต้องมีป้ายสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์ของ Tiandy ไม่ต่ำกว่า 5 วินาที
 • ผลงานต้องมีความยาวไม่ต่ำกว่า 1 นาที แต่ไม่เกิน 3 นาที รวม Title และ End Credit ทั้งหมด หากไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด ถือว่าผิดกติกา
 • ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องมีตราสัญลักษณ์ (LOGO Tiandy by Digitalcom) ปิดท้ายใน End Credit โดยดาวน์โหลดได้ตามลิ้งค์กิจกรรมหน้าเพจ
 • ผลงานการประกวดต้องมีความละเอียดไม่ต่ำกว่า Full HD (1920×1080) อยู่ในรูปแบบของไฟล์ .mp4
 • กรณีที่ Clip VDO ใช้ภาษาท้องถิ่นที่ไม่ใช่ภาษากลางจะต้องใส่คำบรรยายภาษาไทย (Thai Subtitle) ด้านล่าง
 • ผลงานที่ส่งเข้าประกวด ต้องไม่เคยส่งเข้าประกวดที่ไหนมาก่อน
 • ผลงานที่ส่งเข้าประกวด ต้องไม่ลบหลู่ต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และไม่ใช้ถ้อยคำที่เป็นการดูถูก ดูหมิ่น เสียดสี และก่อให้เกิดความแตกแยกในสังคม
 • ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องมาจากความคิดของเจ้าของผลงาน ในกรณีที่ผลงานได้มาโดยมิชอบหรือคัดลอก หรือละเมิดลิขสิทธิ์ บริษัท ดิจิตอลคอม จํากัด และ Tiandy Thailand ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิน ให้ออกจากการประกวด หรือหากได้รับรางวัลแล้วจะมีการเพิกถอนคืนการได้รับรางวัล ผู้ส่งผลงานต้องรับผิดชอบต่อลิขสิทธิ์ของข้อมูล ได้แก่ เนื้อหา ภาพ เสียง คลิปวิดีโอ ซอฟต์แวร์ หรืออื่นใดที่ใช้ในการผลิตผลงาน โดยต้องไม่ละเมิดกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์ และทรัพย์สินทางปัญญา และมีการอ้างอิงถึงแหล่งที่มาอย่างชัดเจน ทางผู้จัดการประกวดฯ ไม่มีส่วนรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น ในกรณีที่มีการละเมิดลิขสิทธิ์
 • ผลงานที่ส่งเข้าประกวด ทางบริษัทอาจมีการดัดแปลงเพื่อเผยแพร่ในช่องทางต่างๆได้โดยไม่ต้องขออนุญาต ตลอดจนสงวนสิทธิ์ไม่ส่งไฟล์ต้นฉบับที่เข้าร่วมประกวดคืนให้แก่ ผู้ส่งเข้าประกวด
 • สำหรับรางวัลชนะเลิศถูกใจกรรมการ การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นอันสิ้นสุด
 • สำหรับรางวัลป๊อปปูล่าโหวตเปิดให้ลงคะแนนผ่านช่องทาง Facebook : Digitalcom โดยมีเกณฑ์การได้รับคะแนนดังนี้
 • จำนวนการกดแชร์ คิดเป็น 3 คะแนนต่อการแชร์หนึ่งครั้ง
 • จำนวนการกดหัวใจ คิดเป็น 2 คะแนนต่อการกดหนึ่งครั้ง
 • จำนวนการกดถูกใจ คิดเป็น 1 คะแนนต่อการกดหนึ่งครั้ง
 • ทางบริษัท ดิจิตอลคอม จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีสิทธิ์ได้รับรางวัลผลงานละ 1 รางวัลเท่านั้น
 • ขอสงวนสิทธิ์พนักงานบริษัท ดิจิตอลคอม จํากัด และครอบครัวของพนักงาน หรือบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมและรางวัลใดๆ ทั้งสิ้น
 • ผู้ได้รับเงินรางวัลจากการประกวดจะต้องเสียภาษี ณ ที่จ่าย 5% ของจำนวนเงินที่ได้รับ ตามที่กฎหมายกำหนด

กำหนดระยะเวลา
 • ระยะที่ 1 : เปิดรับสมัคร ส่งใบสมัคร และส่งผลงานตั้งแต่วันนี้ – 20 มีนาคม 2563
 • ระยะที่ 2 : เปิดลงคะแนน Popular Vote ผลงานของผู้ร่วมกิจกรรมผ่าน Facebook : Digitalcom และ Tiandy by Digitalcom ตั้งแต่วันที่ 24 – 29 มีนาคม 2563
 • ระยะที่ 3 : ประกาศรางวัลทั้งสองรางวัลผ่านช่องทาง Facebook : Digitalcom และ Tiandy by Digitalcom ในวันที่ 31 มีนาคม 2563
 • วิธีการสมัครและส่งผลงาน
 • ผู้เข้าประกวดสามารถดาวน์โหลดใบสมัครและกติกาได้ตามลิ้งค์แนบหรือ QR Code  อัพโหลดผลงานผ่าน Google Drive แล้วส่ง Link ผลงาน  พร้อมใบสมัคร เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อมาที่ Email : [email protected][email protected]
 • หมายเหตุ : ขอความกรุณาส่งใบสมัครเข้าร่วมการแข่งขันพร้อมผลงาน ภายใน วันที่ 20 มีนาคม 2563 และแนบเอกสารใบสมัครพร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนทุกท่านที่สมัคร พร้อมเซ็นสำเนาถูกต้องสแกนส่งมาที่อีเมลล์ด้านล่าง ระบุหัวเรื่อง ประกวดหนังสั้น “Secure your love”

รางวัลการประกวด
 • รางวัลชนะเลิศถูกใจกรรมการ: เงินรางวัลมูลค่า 7,000 บาท พร้อมบัตรรับประทานอาหาร Dinner ณ เรือสำราญ ChaoPhraya Princess Cruise จำนวน 2 ที่นั่ง มูลค่ารวม 2,500 บาท
 • รางวัลป๊อปปูล่าโหวต: เงินรางวัลมูลค่า 3,000 บาท พร้อมบัตรรับประทานอาหาร Dinner ณ เรือสำราญ ChaoPhraya Princess Cruise จำนวน 2 ที่นั่ง มูลค่ารวม 2,500 บาท

ติดต่อสอบถาม
คุณฝน : [email protected] – โทร 02-641-5879 ต่อ 213
คุณแพรว : [email protected] – โทร 02-641-5879 ต่อ 235