Photo contest

ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรม HINO Photo Contest 2019 ชิงเงินรางวัลรวมมากกว่า 230,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ

ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรมประกวดภาพถ่ายรถบรรทุกฮีโน่ ในหัวข้อ “Hino For Professional ฮีโน่…รถบรรทุกสำหรับมืออาชีพ” ชิงเงินรางวัลรวมมากกว่า 230,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ และของรางวัลพิเศษ

คุณสมบัติผู้ประกวด :
สัญชาติไทย ไม่จำกัดเพศ และอายุ
มีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศไทย

ระยะเวลา :
วันนี้ – 23 สิงหาคม 2562
คัดเลือกเเละตัดสินผลงาน 9 กันยายน 2562
ประกาศผลวันที่ 13 กันยายน 2562 ที่ hinothailand.com

กติกาการประกวด :
• ส่งผลงานไฟล์ภาพในรูปแบบลิงค์อัพโหลด เพื่อดาวน์โหลดไฟล์เท่านั้น ระบุชื่อ นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล์ มาที่ [email protected], [email protected]
• ภาพที่ส่งเข้าประกวดสามารถแต่งภาพได้ตามค่ามาตรฐาน เช่น Brightness, Contrast รวมถึงเทคนิคการแต่งภาพภายในกล้อง, โปรแกรม แต่ยังคงภาพเหมือนรูปภาพต้นฉบับ ไม่เกินจริง
• ผู้ส่งภาพเข้าประกวดต้องส่งภาพที่ตกแต่งแล้ว พร้อมภาพจริงก่อนตกแต่งเพื่อเป็นการยืนยัน
• เขียนข้อความบรรยายภาพสั้นๆไม่เกิน 80 คำ
• ภาพที่ส่งเข้าประกวดต้องมีภาพรถฮีโน่เป็นส่วนประกอบหลัก
• ภาพรถที่อยู่ในภาพประกวดเป็นรถฮีโน่รุ่นใดก็ได้ แต่ต้องถ่ายโดยผู้ส่งภาพเข้าประกวดเอง
• ส่วนประกอบอื่นๆในภาพ หากมีลิขสิทธิ์ ต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของลิขสิทธิ์ บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบหากมีกรณีฟ้องร้องใดๆ
• ไฟล์ภาพที่ส่งเป็น JPEG ความละเอียดไม่ต่ำกว่า 12 ล้านพิกเซล หรือ 4000 X 3000 ขนาดไฟล์ไม่ต่ำกว่า 4MB ในรูปแบบภาพแนวนอนเท่านั้น
• ผู้ส่งภาพเข้าประกวดต้องเก็บไฟล์ต้นฉบับไว้ เพื่อยืนยันกับผู้จัดการประกวด และคณะกรรมการมีสิทธิ์ในการขอเรียกดูไฟล์ต้นฉบับ
• ผู้ส่งภาพเข้าประกวด สามารถส่งภาพได้ท่านละ 2 ภาพ แต่มีสิทธิ์ได้รับรางวัลเพียงรางวัลเดียวเท่านั้น
• เจ้าของผลงานไม่สามารถเรียกค่าลิขสิทธิ์ภาพที่ส่งเข้าประกวดจากผู้จัดการประกวดได้
• ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดจะต้องไม่มีข้อผูกมัดเรื่องลิขสิทธิ์ภาพจากหน่วยงานต่างๆ รวมทั้งไม่ใช่ภาพที่มีจำหน่ายตาม photo stock ทุกแห่ง ทั้งนี้ผู้จัดงานจะไม่รับผิดชอบเรื่องการละเมิอลิขสิทธิ์ ที่เจ้าของผลงานมีสัญญาผูกพันธ์ต่อบุคคล หน่วยงาน หรือสถานที่ใดๆ ซึ่งเจ้าของผลงานต้องเป็นผู้รับผิดชอบในกรณีนี้เอง
• ภาพที่ส่งเข้าประกวดเป็นลิขสิทธิ์ร่วมระหว่างเจ้าของผลงานร่วมกับฮีโน่ ซึ่งฮีโน่ มีสิทธิ์นำไปใช้เพื่อการประชาสัมพันธ์
• ผู้ที่ได้รับรางวัลจะได้รับการติดต่อจากผู้จัดงาน เพื่อเข้าร่วมพิธีมอบรางวัลในเดือนกันยายน 2562 หรือวันที่บริษัทกำหนด โดยผู้ที่ได้รับรางวัลต้องเข้าร่วมพิธีที่ บริษัท ฮีโน่มอเตอร์สเซลล์ (ประเทศไทย) จำกัด (สำนักงานใหญ่ หลักสี่) หากไม่เข้าร่วมรับรางวัล จะถือว่าสละสิทธิ์ในรางวัลนั้นๆ
• ผู้ได้รับรางวัลจะต้องรับภาระภาษีหัก ณ ที่จ่าย และค่าใช้จ่ายในการโอนกรรมสิทธิ์ สิ่งของและ/หรือ สินค้าเองทั้งสิ้น
• พนักงานและครอบครัว บริษัท ฮีโน่มอเตอร์สเซลล์ (ประเทศไทย) จำกัด ตัวแทนจำหน่าย และบริษัทตัวแทนโฆษณา ไม่มีสิทธิ์ในการประกวดครั้งนี้
• คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นสิ้นสุดเด็ดขาด

รางวัลการประกวด :
รางวัลที่ 1 เงินรางวัล 60,000 บาท โล่เกียรติยศ พร้อมรางวัลพิเศษจาก Canon
รางวัลที่ 2 เงินรางวัล 40,000 บาท โล่เกียรติยศ พร้อมรางวัลพิเศษจาก Canon
รางวัลที่ 3 เงินรางวัล 20,000 บาท โล่เกียรติยศ พร้อมรางวัลพิเศษจาก Canon
รางวัลชมเชย เงินรางวัล 5,000 บาท 9 รางวัล
รางวัลขวัญใจ Canon รางวัลพิเศษจาก Canon

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
โทร : 0-2900-5000
เว็ปไซต์ : https://bit.ly/2jrd8OM