Photo contest

ขอเชิญชวนร่วมประกวดภาพถ่ายหัวข้อ “สุดๆ…สมุทรสาคร” ชิงเงินรางวัลกว่า 120,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลเกียรติยศ และประกาศนียบัตร

จังหวัดสมุทรสาคร ร่วมกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม (สมุทรสาคร , สมุทรสงคราม) ขอเชิญชวนร่วมประกวดภาพถ่ายหัวข้อ “สุดๆ…สมุทรสาคร” ชิงเงินรางวัลกว่า 120,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลเกียรติยศ และประกาศนียบัตร โดยการนำเสนอเรื่องราวที่สุดแห่งความประทับใจในจังหวัดสมุทรสาคร ความงดงามของศิลปะวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิตความเป็นอยู่ อาชีพ ภูมิปัญญา และแหล่งท่องเที่ยวในมุมมองใหม่ๆ เพื่อสะท้อนความรู้สึกที่มีต่อสมุทรสาครผ่านภาพถ่าย

ผู้มีสิทธิ์ส่งผลงาน
ประชาชนทั่วไปไม่จำกัดเพศและอายุ

ประเภทของภาพถ่าย
ภาพถ่ายดิจิตัล หรือฟิล์ม

หลักเกณฑ์และกฎกติกาในการส่งภาพประกวด
1. ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดจะต้องเป็นภาพถ่ายเชิงสร้างสรรค์ในหัวข้อ “สุดๆ…สมุทรสาคร” และเป็นภาพที่ถูกถ่ายในเขตจังหวัดสมุทรสาครเท่านั้น
2. ภาพที่ส่งเข้าประกวด สามารถถ่ายโดยใช้กล้องทุกประเภททั้งระบบฟิล์มหรือดิจิตอล โดยไม่จำกัดเทคนิคในการถ่ายภาพ กรณีภาพถ่ายจากอากาศยานไร้คนขับ (โดรน) ต้องเป็นภาพที่ถ่ายภายใต้หลักเกณฑ์ตามประกาศของกระทรวงคมนาคม
3. ไฟล์ภาพที่ส่งจะต้องเป็นภาพสีหรือขาวดำความละเอียดสูง มีขนาดด้านที่สั้นที่สุดไม่ต่ำกว่า 2,400 pixels และด้านที่ยาวที่สุดไม่ต่ำกว่า 3,600 pixels ในรูปแบบไฟล์ .jpg เท่านั้น และต้องไม่มีลายน้ำ เครดิตภาพ ตัวอักษร เว้นขอบภาพ หรือกราฟิกใด ๆ ลงบนภาพถ่าย
** กรณีที่ใช้กล้องบรรจุฟิล์มจะต้องนำฟิล์มไปสแกนเป็นไฟล์ภาพดิจิตอลความละเอียดสูง โดยมีขนาดของภาพเช่นเดียวกับไฟล์จากกล้องดิจิตอลข้างต้น และปรับแต่งคุณภาพสีสันความคมชัดได้ แต่ห้ามตัดต่อภาพจนผิดเพี้ยนจากความเป็นจริง (ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของกรรมการตัดสิน)
4. ผู้ส่งภาพเข้าประกวดต้องกรอกใบสมัครให้ครบถ้วนตามแบบฟอร์มที่กำหนด โดยระบุ ชื่อ-นามสกุลจริง ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล์ หมายเลขภาพถ่าย และสถานที่ถ่ายภาพ
5. ผู้ที่ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดจะต้องเป็นผู้สร้างสรรค์ภาพถ่ายนั้นๆ ด้วยตนเอง ห้ามทำซ้ำ ดัดแปลงภาพถ่ายของบุคคลอื่น หรือนำภาพของผู้อื่นมาส่ง หรือส่งในนามผู้อื่นโดยเด็ดขาด
6. ผู้ที่ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดจะต้องไม่ส่งภาพถ่ายที่เคยตีพิมพ์หรือเผยแพร่เพื่อการพาณิชย์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
7. ไม่จำกัดระยะเวลาถ่ายภาพ สามารถนำภาพเก่าที่เคยถ่ายไว้เข้าร่วมประกวดได้
8. ผู้เข้าประกวดแต่ละท่านสามารถส่งผลงานได้ไม่เกิน 10 ภาพ
9. ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดจะต้องไม่เคยได้รับรางวัลจากการประกวดใดๆ มาก่อนไม่ว่าจะเป็นการประกวดในเวทีสาธารณะหรือภายในของสมาคมชมรมหรือองค์กรอื่นใด
10. ผู้ที่ส่งภาพเข้าประกวดต้องรักษาภาพต้นฉบับไว้ในกรณีที่คณะกรรมการตัดสินภาพมีข้อสงสัย สามารถเรียกให้ผู้เข้าร่วมประกวดแสดงภาพต้นฉบับได้
11. คณะผู้จัดงานมีสิทธิ์คัดเลือกภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดเพื่อนำไปจัดแสดงในที่ต่างๆ และมีสิทธิ์ในการจัดพิมพ์เผยแพร่ผลงานในสูจิบัตรและเอกสารสิ่งพิมพ์รวมทั้งสารสนเทศทุกประเภท โดยไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนให้แก่เจ้าของภาพนั้นๆ
12. ภาพถ่ายและไฟล์ภาพถ่ายที่ได้รับรางวัลจะตกเป็นกรรมสิทธิ์ของคณะผู้จัดงาน แต่ลิขสิทธิ์ของภาพยังคงเป็นของเจ้าของภาพโดยสมบูรณ์

ดาวน์โหลดกฏกติกาการประกวด : https://bit.ly/2YPyEja
ใบสมัคร : http://bit.ly/2YIwqSK

รางวัลการประกวด
· รางวัลชนะเลิศจำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 50,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ และประกาศนียบัตร
· รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 20,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ และประกาศนียบัตร
· รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 10,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ และประกาศนียบัตร
· รางวัลชมเชย จำนวน 10 รางวัล รางวัลละ 3,000 บาท และประกาศนียบัตร
· รางวัลขวัญใจมหาชน จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 10,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ และประกาศนียบัตร

การนำส่งผลงานภาพถ่าย
ส่งภาพและใบสมัครมาที่อีเมล์ [email protected]
หมดเขตรับผลงาน 15 กันยายน 2562
รางวัลขวัญใจมหาชน พิจารณาการโหวตทาง Facebook : Color of Samut Sakhon
ประกาศรายชื่อผลงานภาพถ่ายที่ได้รับรางวัล วันที่ 24 กันยายน 2562
ทางเว็บไซต์ Facebook : Color of Samut Sakhon

ติดต่อสอบถาม
โทรศัพท์ : 0-3475-2847, 081-620-9989, 081-629-4621