Photo contest

ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดหนังสั้น หัวข้อ “สร้างสรรค์สังคมน่าอยู่” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 100,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

บริษัท เอเซ็ดคิง จํากัด ผู้จัดจำหน่ายกล้องวงจรปิดยี่ห้อ Hiview ร่วมกับ WorkShop TVHD ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดหนังสั้น หัวข้อ “สร้างสรรค์สังคมน่าอยู่” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 100,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

เงื่อนไขและกติกาการประกวด
• ใน Clip VDO ต้องมีสินค้าหรือป้ายสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์ของ Hiview อย่างใดอย่างหนึ่งไม่ต่ำกว่า 5 วินาที
• ผลงานต้องมีความยาว 2-3 นาทีรวม Title และ End Credit ทั้งหมด หากไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด ถือว่าผิดกติกา
• ผลงาน Clip VDO ที่ส่งเข้าประกวดจะต้องมีตราสัญลักษณ์ (LOGO Hiview) ของบริษัท เอเซ็ดคิง จํากัด ตอนเริ่ม และ ปิดท้ายใน End Credit
• ผลงานการประกวดต้องมีความละเอียดไม่ต่ำกว่า Full HD (1920×1080) อยู่ในรูปแบบของไฟล์ .mp4
• กรณีที่ Clip VDO ใช้ภาษาท้องถิ่นที่ไม่ใช่ภาษากลางจะต้องใส่คำบรรยายภาษาไทย (Thai Subtitle) ด้านล่าง
• ผลงานที่ส่งเข้าประกวด ต้องไม่เคยส่งเข้าประกวดที่ไหนมาก่อน
• Clip VDO ที่ส่งเข้าประกวด ต้องไม่ลบหลู่ต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และไม่ใช้ถ้อยคำที่เป็นการดูถูก ดูหมิ่น เสียดสี และก่อให้เกิดความแตกแยกในสังคม
• ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องมาจากความคิดของเจ้าของผลงาน ในกรณีที่ผลงานได้มาโดยมิชอบหรือคัดลอก หรือละเมิดลิขสิทธิ์ บริษัท เอเซ็ดคิง จํากัด และ WorkShop TVHD ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิน ให้ออกจากการประกวด หรือหากได้รับรางวัลแล้วจะมีการเพิกถอนคืนการได้รับรางวัล ผู้ส่งผลงานต้องรับผิดชอบต่อลิขสิทธิ์ของข้อมูล ได้แก่ เนื้อหา ภาพ เสียง คลิปวิดีโอ ซอฟต์แวร์ หรืออื่นใดที่ใช้ในการผลิตผลงาน โดยต้องไม่ละเมิดกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์ และทรัพย์สิน ทางปัญญา และมีการอ้างอิงถึงแหล่งที่มาอย่างชัดเจน ทางผู้จัดการประกวดฯ ไม่มีส่วนรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น ในกรณีที่มีการละเมิดลิขสิทธิ์
• ผลงานที่ส่งเข้าประกวด รวมทั้งไฟล์ต้นฉบับให้ตกเป็นกรรมสิทธิ์และลิขสิทธิ์ของบริษัท เอเซ็ดคิง จํากัด และ WorkShop TVHD สามารถนำไปเผยแพร่ดัดแปลงในช่องทางต่างๆได้โดยไม่ต้องขออนุญาต ตลอดจนสงวนสิทธิ์ไม่ส่งไฟล์ต้นฉบับที่เข้าร่วมประกวดคืนให้แก่ผู้ส่งเข้าประกวด
• การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นอันสิ้นสุด
• ขอสงวนสิทธิ์พนักงานบริษัท เอเซ็ดคิง จํากัด และครอบครัวของพนักงาน หรือบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมและรางวัลใดๆ ทั้งสิ้น
ผู้ได้รับเงินรางวัลจากการประกวดจะต้องเสียภาษี ณ ที่จ่าย 5% ของจำนวนเงินที่ได้รับ

กำหนดระยะเวลา
ระยะที่ 1 : เปิดรับสมัคร ส่งใบสมัคร และส่งผลงานตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน – 20 ตุลาคม 2562
ระยะที่ 2 : ประกาศรางวัลทาง Facebook : hiviewfan และช่อง WorkShop TVHD ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562

วิธีการสมัครและส่งผลงาน
ผู้เข้าประกวดสามารถติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ Line ID : @hiviewcctv
* แจ้งว่าสมัครประกวด clip Video
อัพโหลดผลงานผ่าน Google Drive แล้วส่ง Link ผลงานพร้อมใบสมัคร เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ มาที่ Email: [email protected]

รางวัลการประกวด
รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 50,000 บาท จำนวน 1 รางวัล และเกียรติบัตร
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 เงินรางวัล 30,000 บาท จำนวน 1 รางวัล และเกียรติบัตร
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 เงินรางวัล 20,000 บาท จำนวน 1 รางวัล และเกียรติบัตร
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3 เงินรางวัล 5,000 บาท จำนวน 2 รางวัล และเกียรติบัตร

ติดต่อสอบถาม
Tel : 081-566-0646
Facebook inbox : hiviewfan