Photo contest

จังหวัดนครราชสีมา ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่ายนกนานาชาติเขาใหญ่ 2018 : International Khao Yai National Park Bird Photography ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 100,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล และเกียรติบัตร

จังหวัดนครราชสีมา ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่ายนกนานาชาติเขาใหญ่ 2018 : International Khao Yai National Park Bird Photography ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 100,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล และเกียรติบัตร

รุ่นการประกวด :
อายุ 20 ปีขึ้นไป
อายุต่ำกว่า 20 ปี

กติกาการประกวด :
ภาพนกที่ส่งประกวดต้องเป็นภาพนกจากบนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เท่านั้น (ยึดข้อปฏิบัติตามกฏของอุทยานเป็นหลัก)
ผู้ส่งภาพเข้าประกวดแต่ละท่านสามารถส่งได้คนละ 3 ภาพ
ไฟล์ภาพจะต้องมีขนาดไฟล์ไม่น้อยกว่า 5MB และรับไฟล์.JPEG เท่านั้น (หากภาพของท่านผ่านเข้ารอบ ทางผู้จัดจะขอ RAW file เพื่อตรวจภายหลัง)
หากพบว่าภาพของท่านมีการตัดต่อทางผู้จัดจะขอตัดสิทธิ์ทันที
ภาพที่ส่งประกวด ผู้ส่งและเจ้าของภาพต้องเป็นคนเดียวกัน และไม่เคยนำภาพเผยแพร่ในที่สาธารณะ หรือเคยได้รับรางวัลใด ๆ มาก่อน
การตัดสินกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุดภาพที่ส่งเข้าประกวดถือเป็นลิขสิทธิ์ร่วมกับทางเจ้าของภาพ ซึ่งทางสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา สามารถนำไปแสดงหรือใช้ประโยชน์ในสถานที่หรือโอกาสต่าง ๆตลอดจนทำสำเนาและพิมพ์เผยแพร่ ได้โดยไม่ต้องขออนุญาตและไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนแก่เจ้าของภาพจะใช้เฉพาะ 30 ภาพที่เข้ารอบ ของทั้งสองรุ่นรวมภาพที่ได้รางวัลแล้ว (ภาพจะถูกใช้เพื่อการประชาสัมพันธ์เท่านั้น)
ผู้ส่งภาพเข้าประกวด มีสิทธิ์ได้รับรางวัลสูงสุดรางวัลเดียว

กำหนดระยะเวลา :
เปิดรับภาพวันที่ 10 กันยายน 2561
ปิดรับภาพวันที่ 10 ตุลาคม 2561
ตัดสินภาพถ่ายวันที่ 20 ตุลาคม 2561
ประกาศชื่อผู้รับรางวัลวันที่ 22 ตุลาคม 2561
มอบรางวัลวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 ณ หอศิลปะและวัฒนธรรม โรงเรียนปากช่อง

วิธีการส่งภาพประกวด :
ถ่ายรูปบัตรประชาชนของท่านส่งแนบมากับภาพถ่ายที่จะส่งเข้าประกวด เพื่อแยกรุ่นการประกวด (หลังจากจบการประกวดทางทีมผู้จัดจะลบข้อมูลส่วนนี้ของท่านทิ้งทั้งหมด)
ส่งภาพมาทางอีเมล : [email protected] เท่านั้น
เมื่อผู้ส่งภาพเข้าประกวดได้ทำการส่งภาพทางอีเมลเรียบร้อยแล้ว กรุณาส่งข้อความเพื่อยืนยันมาที่ Facebook page “ ประกวดภาพถ่ายนกเขาใหญ่ ” เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของการส่ง ประกวดในครั้งนี้

รางวัลการประกวด แบ่งเป็น 2 ประเภท :
● อายุ 20 ปีขึ้นไป
รางวัลที่ 1 จำนวน 1 รางวัล ถ้วยรางวัลจากผู้บริหารของจังหวัดนครราชสีมา พร้อมเงินรางวัล 20,000 บาท และที่พัก 1 คืน (สำหรับ 2 ท่าน)
รางวัลที่ 2 จำนวน 1 รางวัล เงินรางวัล 10,000 บาท และที่พัก 1 คืน (สำหรับ 2 ท่าน)
รางวัลที่ 3 จำนวน 1 รางวัล เงินรางวัล 5,000 บาท และที่พัก 1 คืน (สำหรับ 2 ท่าน)
รางวัลชมเชย 3 รางวัล เงินรางวัล 1,000 บาท และที่พัก 1 คืน (สำหรับ 2 ท่าน)
● อายุต่ำกว่า 20 ปี
รางวัลที่ 1 จำนวน 1 รางวัล ถ้วยรางวัลจากผู้บริหารของจังหวัดนครราชสีมา พร้อมเงินรางวัล 10,000 บาท และที่พัก 1 คืน (สำหรับ 2 ท่าน)
รางวัลที่ 2 จำนวน 1 รางวัล เงินรางวัล 5,000 บาท และที่พัก 1 คืน (สำหรับ 2 ท่าน)
รางวัลที่ 3 จำนวน 1 รางวัล เงินรางวัล 2,500 บาท และที่พัก 1 คืน (สำหรับ 2 ท่าน)
รางวัลชมเชย 3 รางวัล เงินรางวัล 1,000 บาท และที่พัก 1 คืน(สำหรับ 2 ท่าน

ติดต่อสอบถาม :
อีเมล : [email protected]
Facebook : ประกวดภาพถ่ายนกเขาใหญ่