Pr news

ทวิช ประเทศไทย โชว์ Live Streaming ของสตรีมเมอร์ชื่อดัง ในงาน Thailand Game Expo by AIS eSport 2020

ทวิช ประเทศไทย โชว์ Live Streaming ของสตรีมเมอร์ชื่อดัง ในงาน Thailand Game Expo by AIS eSport 2020

 

       นางสาวจิรัฐติกาล สุทธิวรรณารัตน์ ผู้อำนวยการคอนเทนต์ประจำประเทศไทย : Twitch Interactive Inc แทคทีมทวิชสตรีมเมอร์ชื่อดัง พี่แว่น FPSthailand, Boyminoru, Tanxlive, Duckmanzch, Viperdemon, Neoticach, KiroszLoL Memayoi, Jinny_yyamroll, Nymxizo ฯลฯ โชว์การออกอากาศสด (Live Streaming) จากงาน “Thailand Game Expo by AIS eSports 2020” พร้อมจัดกิจกรรมสุดเอ็กซ์คลูซีฟ “Twitch Fan Meeting 2020” ได้ภายในงาน โดยงานจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 30 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา