Pr news

นิทรรศการภาพถ่ายเฉลิมพระเกียรติ “สยามนิทรรศน์วัฒนา บรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒”

เครือข่ายช่างภาพเยาวชนจิตอาสา โดยการสนับสนุนสถานที่จากสำนักทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ และการสนับสนุนการจัดนิทรรศการจาก บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และมูลนิธิส่งเสริมการถ่ายภาพ เปิดนิทรรศการภาพถ่ายเฉลิมพระเกียรติ “สยามนิทรรศน์วัฒนา บรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒” ในงาน “สานรักษ์นิทรรศน์รัตนโกสินทร์”
ระหว่างวันที่ 27 – 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 และวันที่ 10 – 11 สิงหาคม พ.ศ.2562 ณ อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ ถ.ราชดำเนินกลาง
ในงานนี้ คุณฐาปน สิริวัฒนภักดี กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้สนับสนุนหลัก ให้เกียรติกล่าวเปิดงานนิทรรศการ อย่างเป็นทางการ พร้อมทั้งให้กล่าวสนับสนุน และให้กำลังใจแก่ช่างภาพเยาวชนจิตอาสา และร่วมถ่ายภาพหมู่ที่ระลึกร่วมกัน