Photo contest

ประกวดภาพถ่าย “นักล่ามังกร JLD Dragon Thailand” ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 30,000 บาท

JLD Dragon Thailand ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย “นักล่ามังกร JLD Dragon Thailand” ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 30,000 บาท

กติกาและเงื่อนไข
     ภาพถ่ายต้องไม่เคยเผยแพร่ ส่งประกวด หรือได้รับรางวัลใดๆ มาก่อน
     ผลงานจะต้องไม่มีลักษณะลบหลู่ ดูหมิ่น หมิ่นประมาท ต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และต้องไม่สร้างความแตกแยก รวมถึงต้องไม่ทำให้ผู้อื่นได้รับความเสื่อมเสียชื่อเสียง เกียรติคุณ ถูกดูหมิ่น หรือ ถูกเกลียดชัง
     ผู้ร่วมกิจกรรมต้องรับผิดชอบต่อลิขสิทธิ์ของข้อมูล ได้แก่ เนื้อหา ภาพ เสียง หรืออื่นๆ ที่ใช้ในการผลิตผลงาน ต้องไม่ละเมิดกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา และการกระทำผิดเกี่ยวกับพรบ. คอมพิวเตอร์
     ผลงานทั้งหมดจะต้องเป็นกรรมสิทธิ์และลิขสิทธิ์ของทาง JLD Dragon Thailand ที่สามารถนำไปเผยแพร่ โฆษณา ประชาสัมพันธ์ อื่นๆ ต่อได้
     ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจพบ หรือทราบในภายหลังว่าผู้เข้ารอบ หรือผู้ได้รับรางวัลไม่ปฏิบัติตามกติกา เงื่อนไข ปกปิดข้อเท็จจริง หรือมีการแอบอ้าง ลอกเลียนแบบผลงานของผู้อื่น คณะกรรมการสามารถตัดสิทธิ์ผู้เข้ารอบออกจากการเข้าร่วมกิจกรรม และผู้เข้ารอบ หรือผู้ได้รับรางวัล ไม่มีสิทธิ์เรียกค่าเสียหายไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น และทาง JLD Dragon Thailand สามารถฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย เรียกคืนรางวัล และดำเนินการทางกฎหมายกับผู้เข้ารอบ หรือผู้ได้รับรางวัลได้
     กรณีรับรางวัลที่มีมูลค่ารวมมากกว่า 1,000 บาทขึ้นไป จะต้องชำระภาษี ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัล
     ผู้ร่วมกิจกรรมต้องศึกษากติกาโดยละเอียด และผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
     ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งใหท้ราบล่วงหน้า
กำหนดระยะเวลา
     ตั้งแต่วันนี้ – 31 ม.ค. 63
ประกาศผลรางวัล
     วันจันทร์ที่ 3 ก.พ. 63
วิธีการร่วมสนุก บน Instagram
     ถ่ายภาพเครื่องดื่ม JLD Dragon เมนูใดก็ได้ *โดยต้องให้มีมังกรอยู่ในภาพ
     กด Follow Instagram JLD_Dragon_Thailand
     Tag JLD_Dragon_Thailand
     ติด Hashtag #นักล่ามังกร #JLDDragonThailand
     โพสต์ภาพลง Instagram และตั้งค่าโพสต์เป็นสาธารณะ
     *หมายเหตุ ผู้ร่วมสนุกในกิจกรรมนี้จำเป็นต้องเปิดการตั้งค่า IG ให้เป็นสาธารณะ
Settings/ การตั้งค่า > Privacy/ ความเป็นส่วนตัว > Account Privacy/ ความเป็นส่วนตัวของบัญชี > เลือกเป็น Public/ สาธารณะ
เกณฑ์การตัดสิน
     ภาพสวย ดูดี มีสไตล์ และมีความคิดสร้างสรรค์
     ทำถูกต้องตามกติกา และภายในระยะเวลาที่กำหนด
รางวัลการประกวด
     รางวัลที่ 1 เงินรางวัล 10,000 บาท จำนวน 1 รางวัล
     รางวัลที่ 2 เงินรางวัล 7,000 บาท จำนวน 1 รางวัล
     รางวัลที่ 3 เงินรางวัล 5,000 บาท จำนวน 1 รางวัล
     รางวัลชมเชย กระเป๋าผ้าสกรีนลายน้องหลง + Gift Voucher FREE 2 Drinks จำนวน 10 รางวัล
ติดต่อสอบถาม
     ฝ่ายการตลาด โทร. 085-363-6369