Photo contest

ประกวด Clip VDO หัวข้อ “ผู้หญิงไม่ยอมแพ้ Never Surrender”

บริษัท เอ็กเซลทิส (ประเทศไทย) จำกัด ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชภัณฑ์ยาจากประเทศสเปน ร่วมกับเพจผู้หญิงไม่ยอมแพ้ – Never Surrender ขอเชิญผู้สนใจส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด Clip VDO หัวข้อ “ผู้หญิงไม่ยอมแพ้ Never Surrender” ถ่ายทอดเรื่องราวความไม่ย่อท้อต่อปัญหาและอุปสรรค์ต่างๆ ของผู้หญิงในแบบของคุณ ความยาว 1-3 นาที ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 100,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

เงื่อนไขและกติกาการประกวด

• ในทีมต้องมีผู้หญิงอย่างน้อย 1 คน
• ผลงานต้องมีความยาว 1-3 นาทีโดยไม่จำกัดแนวคิดและรูปแบบการนำเสนอ
• ผลงาน Clip VDO ที่ส่งเข้าประกวดจะต้องมีตราสัญลักษณ์ (LOGO) ของบริษัท เอ็กเซลทิส (ประเทศไทย) จำกัดตอนเริ่ม และตราสัญลักษณ์ (LOGO) ของ Facebook : ผู้หญิงไม่ยอมแพ้ – Never Surrender ปิดท้าย
• 
ผลงานการประกวดต้องมีความละเอียดไม่ต่ำกว่า Full HD (1920×1080) อยู่ในรูปแบบของไฟล์ mp4
• 
Clip VDO จะต้องใส่คำบรรยายภาษาไทย (Thai Subtitle) ด้านล่าง
• 
ผลงานที่ส่งเข้าประกวด ต้องไม่เคยส่งเข้าประกวดที่ไหนมาก่อน
• ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องมาจากความคิดของเจ้าของผลงาน ในกรณีที่ผลงานได้มาโดยมิชอบหรือคัดลอก หรือละเมิดลิขสิทธิ์ทางบริษัท เอ็กเซลทิส (ประเทศไทย) จำกัด และเพจผู้หญิงไม่ยอมแพ้ – Never Surrender ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิน ให้ออกจากการประกวด หรือหากได้รับรางวัลแล้วจะมีการเพิกถอนคืนการได้รับรางวัล
• ผลงานที่ส่งเข้าประกวด รวมทั้งไฟล์ต้นฉบับให้ตกเป็นกรรมสิทธิ์และลิขสิทธิ์ของบริษัท เอ็กเซลทิส (ประเทศไทย) จำกัด และเพจผู้หญิงไม่ยอมแพ้ – Never Surrender ตลอดจนสงวนสิทธิ์ไม่ส่งไฟล์ต้นฉบับที่เข้าร่วมประกวดคืนให้แก่ผู้ส่งเข้าประกวด และบริษัท เอ็กเซลทิส (ประเทศไทย) จำกัดและเพจผู้หญิงไม่ยอมแพ้ – Never Surrender มีสิทธิ์นำหนังสั้นที่เข้าร่วมการประกวดครั้งนี้ไปแสดงและเผยแพร่โดยไม่ต้องขออนุญาต
• 
การตัดสิ้นของคณะกรรมการถือเป็นอันสิ้นสุด
• 
ขอสงวนสิทธิ์พนักงานบริษัทเอ็กเซลทิส (ประเทศไทย) จำกัด และครอบครัวของพนักงาน หรือบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมและรางวัลใดๆ ทั้งสิ้น
• ผู้ชนะการประกวดและได้รับเงินรางวัล จะต้องเสียภาษี ณ ที่จ่าย 5% ของจำนวนเงินที่ได้รับ

กำหนดระยะเวลา

ระยะที่ 1 : เปิดรับสมัคร ส่งใบสมัคร และส่งผลงานตั้งแต่วันที่ 12 สิงหาคม – 20 กันยายน 2562
ระยะที่ 2: เปิดให้โหวตผ่านทาง Facebook : ผู้หญิงไม่ยอมแพ้ – Never Surrender และ Youtube channel : NeverSurrender Thailand ตั้งแต่วันที่ 1 –25 ตุลาคม 2562
ระยะที่ 3 : ประกาศรางวัลทาง Facebook : ผู้หญิงไม่ยอมแพ้ – Never Surrender ในวันที่ 31 ตุลาคม 2562

วิธีการสมัครและส่งผลงาน

ส่งใบสมัครออนไลน์ ผู้เข้าประกวดสามารถติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ FB : ผู้หญิงไม่ยอมแพ้ – Never Surrender
สามารถผลงาน Clip VDO บันทึกลงแผ่น DVD พร้อมกล่องและปก ส่งทางไปรษณีย์เท่านั้น โดยถือเอาวันประทับตราไปรษณีย์ต้นทางเป็นสำคัญ

ส่งผลงานได้ที่

บริษัท เอ็กเซลทิส (ประเทศไทย) จำกัด 287 อาคารลิเบอร์ตี้สแควร์ ชั้น 20 ห้อง 2002 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

เกณฑ์การตัดสิน

ตัดสินคะแนนจากจำนวนไลค์และจำนวนแชร์ของ Clip VDO โดยการโพสต์คลิปลง Facebook และ Youtube ของผู้หญิงไม่ยอมแพ้ – Never Surrender

รางวัลการประกวด
รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 50,000 บาท จำนวน 1 รางวัลและเกียรติบัตร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 30,000 บาท จำนวน 1 รางวัล และเกียรติบัตร
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 เงินรางวัล 20,000 บาท จำนวน 1 รางวัล และเกียรติบัตร
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3 เงินรางวัล 5,000 บาท จำนวน 1 รางวัล และเกียรติบัตร

ติดต่อสอบถาม

E-mail : [email protected]
Facebook : www.facebook.com/NeverSurrenderThailand