บทความเทิดพระเกียรติ

ภาพถ่ายข้างบ้านพ่อ

มูลนิธิภาพถ่ายแห่งประเทศไทยร่วมกับกระทรวงพลังงานจัด “นิทรรศการภาพถ่ายข้างบ้านพ่อ” ภายใต้ โครงการ สายธารแห่งน้ำพระทัย ๘๔ พรรษา” เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวโรกาส จะมีพระชนมายุ 7 รอบ หรือ 84 พรรษา ใน ปีพ.ศ.2554 และเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม โดยจะเป็นการแสดงภาพถ่ายเกี่ยวกับโครงการพระราชดำริ ซึ่งคัดเลือกภาพถ่ายความประทับใจ เกี่ยวกับโครงการพระราชดำริที่ประชาชน ช่างภาพอาชีพ ช่างภาพสมัครเล่น และบุคคลที่มีชื่อเสียงที่ต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ได้ส่งเข้าร่วมนิทรรศการในครั้งนี้

ภาพถ่ายที่นำมาจัดนิทรรศการภาพถ่าย “ภาพถ่ายข้างบ้านพ่อ” นี้ เป็นผลงานภาพถ่ายของประชาชน  ช่างภาพมืออาชีพ  ช่างภาพกิตติมศักดิ์ ช่างภาพสมัครเล่นจากทั่วประเทศที่มีความประทับใจในโครงการพระราชดำริ ที่พระองค์ทรงริเริ่มเพื่อแก้ไขปัญหาของประชาชนในทุกด้านอย่างครบถ้วน ทั้ง ดิน น้ำ ลม ไฟ  ซึ่งนายสุวัจน์ กล่าวว่า ปัจจุบันยังมีประชาชนจำนวนมากไม่รู้จักและไม่เคยรู้เกี่ยวกับโครงการพระราชดำริที่มีอยู่มากมายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จึงเป็นความสำคัญที่จะต้องมีการรวบรวมพระราชกรณีกิจผ่านภาพถ่ายโครงการพระราชดำริ เพื่อให้ประชาชนได้รับรู้และมีสำนึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และได้นำแบบอย่างการทรงงานอย่างหนัก เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาประเทศมาใช้ ในชีวิตประจำวัน ซึ่งเชื่อภาพถ่ายที่ได้คัดเลือกมาจัดนิทรรศการนี้จะจุดประกายให้ประชาชนได้สนใจศึกษา และน้อมนำแนวพระราชดำริมาสานต่อ

นิตยสาร FOTOINFO ได้พยายามจัดทำสารคดีเกี่ยวกับโครงการพระราชดำริ แต่นั่นเป็นเพียงเศษเสี้ยวหนึ่งของโครงการพระราชดำริ ลำพังนักถ่ายภาพนักเขียนไม่สามารถถ่ายทอดงานโครงการพระราชดำริออกมาได้ทั้งหมด ครั้งนี้จึงเป็นโอกาสอันดีที่เราได้มีส่วนร่วมเผยแพร่ภายถ่ายจากโครงการพระราชดำริต่างๆ จากนักถ่ายภาพหลากหลาย


%e0%b9%82%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%84%e0%b8%a5%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b9%82%e0%b8%9e%e0%b8%98%e0%b8%b4%e0%b9%8c%e0%b8%ad%e0%b8%b1%e0%b8%99

โครงการคลองลัดโพธิ์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ   
จากเหตุการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่ตั้งแต่เดือนตุลาคมที่ผ่านมานี้ ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายเป็นอย่างมากต่อชีวิต ความเป็นอยู่ จิตใจของคนไทย ตลอดจนทำความเสียหายต่อพื้นที่การเกษตรเป็นวงกว้าง ทำให้ผมนึกถึงโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันน้ำท่วม หนึ่งในโครงการฯนั่นคือโครงการคลองลัดโพธิ์อันนื่องมาจากพระราชดำริ ซึ่งจะช่วยบรรเทาปัญหาน้ำท่วมในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล

โดย นายเฉลิม อัชชมานะ


%e0%b8%87%e0%b8%94%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%88%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%99%e0%b9%89%e0%b8%b3%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%97%e0%b8%b1%e0%b8%a2

งดงามจากน้ำพระทัย
เป็นโครงพัฒนาฟื้นที่เพื่อป้องกันน้ำท่วม ของชุมพร เป็นโครงการแก้มลิง จัดการกับปัญหาเรืองน้ำในท้องที่ชุมพร หลังจากโครงการนี้ทำเสร็จ จังหวัดชุมพร ก็รอดพ้นปํญหาน้ำท่วม จากที่เคยท่วมทุกปีก็ไม่ท่วม และสามารถ จัดการเรื่องน้ำตอนฤดูแล้ง อีกท้งยังช่วยให้ประขากรในพื้นที่เกิดความรักและสามัคคีรู้รัก หวงแหนแผ่นดินบ้านเกิด จึงเป็นความปลาบปลื้มใจที่ไม่ต้องพูดบรรยาย

โดย นายชนกานต์  นิพพิทา


%e0%b8%aa%e0%b8%b0%e0%b8%9e%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%a0%e0%b8%b9%e0%b8%a1%e0%b8%b4%e0%b8%9e%e0%b8%a5

สะพานภูมิพล ( Bhumibol Bridge )
ด้วยสายพระเนตรอันยาวไกล และด้วยพระเมตตาต่อปวงประชาราษฎร์ให้คลายทุกข์ อันเนื่องจากวิกฤติจราจร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชทานแนวพระราชดำริให้แก้ไขปัญหาการจราจรที่ติดขัดอันเนื่องมาจากรถ บรรทุกขนาดใหญ่ โดยมีพระราชประสงค์ให้สร้างเป็นถนนวงแหวนอุตสาหกรรม สำหรับรองรับรถบรรทุกให้วิ่งอยู่ในเส้นทางที่เป็นวงแหวน เชื่อมระหว่างโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดสมุทรปราการทั้งสองฝั่งแม่น้ำเจ้า พระยากับบริเวณท่าเรือคลองเตย เพื่อมิให้รถบรรทุกเหล่านี้วิ่งเข้าไปยังตัวเมืองหรือทิศทางอื่นๆ ทำให้ปัญหาจราจรบรรเทาลงได้

โดย นายบัญชา  วงษาสันต์


%e0%b8%9c%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%9b%e0%b8%a5%e0%b8%ad%e0%b8%94%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b8%a9-%e0%b8%8a%e0%b8%b5%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%95%e0%b8%aa%e0%b8%94%e0%b9%83%e0%b8%aa

ผักปลอดสารพิษ ชีวิตสดใส
ผักปลอดสารพิษสดเขียวขจี จากน้ำพักน้ำแรงการผลิตของเกษตรกรบ้านหัวเขา ต.บ้านพระ อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี ในโครงการปลูกพืชไร้ดินอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ทำให้มีรายได้เลี้ยงครอบครัว และอยู่กับธรรมชาติอย่างใกล้ชิด

โดย นายปานเพชร ร่มไทร


%e0%b8%aa%e0%b8%b8%e0%b8%82%e0%b8%ad%e0%b8%a2%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%9e%e0%b8%ad%e0%b9%80%e0%b8%9e%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%87

สุขอย่างพอเพียง
ชาวนาใน อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ ยิ้มรับฤดูกาลเกี่ยวข้าวที่กำลังมาถึง ใช้ชีวิตเป็นสุขตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง

โดย นายปานเพชร ร่มไทร


%e0%b9%80%e0%b8%82%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%9b%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%8a%e0%b8%a5%e0%b8%aa%e0%b8%b4%e0%b8%97%e0%b8%98%e0%b8%b4%e0%b9%8c-%e0%b8%95%e0%b9%89

เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ต้นแบบแห่งการจัดการน้ำ
เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ต.หนองบัว อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี เป็นต้นแบบแห่งการบริหารจัดการน้ำที่ยั่งยืน โครงการในพระราชดำริของในหลวงนี้ ทำให้พื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซึ่งเคยได้รับวิกฤตปัญหาอุทกภัย สร้างความเดือดร้อนและผลกระทบต่อเศรษกิจและสังคมมากมาย จนเป็นที่ประจักษ์แจ่มชัดแล้วว่า ภายหลังจากการก่อสร้างเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์นี้ ก็ช่วยบรรเทาปัญหาน้ำท่วมได้อย่างเป็นรูปธรรม ขณะเดียวกันก็ได้ยังประโยชน์ให้แก่เกษตรกรบนพื้นที่สองฝั่งลุ่มน้ำป่าสัก ในเขตจังหวัดลพบุรี และสระบุรีได้มีทางเลือกในการทำการเกษตรได้มากขึ้นด้วย ณ วันนี้โครงการพัฒนาลุ่มน้ำป่าสักอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ช่วยพลิกฟื้นผืนดินที่เคยขาดแคลนน้ำแห่งนี้ ให้กลับอุดมสมบูรณ์ และขยายผลเกิดเป็นพื้นที่ชลประทานแห่งใหม่

โดย นายหรรษา ตั้งมั่นภูวดล


%e0%b8%a8%e0%b8%b4%e0%b8%a5%e0%b8%9b%e0%b9%8c%e0%b9%83%e0%b8%99%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a2

ศิลป์ในสาย
โดย คุณรัตนชัย  รัตนเสวี

%e0%b8%84%e0%b8%b8%e0%b8%93%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%95%e0%b8%99%e0%b8%8a%e0%b8%b1%e0%b8%a2-%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%95%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%aa%e0%b8%a7%e0%b8%b5%e0%b8%a8%e0%b8%b4%e0%b8%a5

ศิลป์ในสาย 3
โดย คุณรัตนชัย  รัตนเสวี


%e0%b8%a2%e0%b8%b4%e0%b9%89%e0%b8%a1%e0%b8%aa%e0%b8%b8%e0%b8%82-%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%9a%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%96%e0%b8%b4%e0%b9%88%e0%b8%99%e0%b8%99%e0%b8%ad%e0%b8%81

ยิ้มสุข ที่บ้านถิ่นนอก
ชาวบ้านที่ทำการเกษตรผสมผสานอยู่โดยรอบอ่างเก็บน้ำห้วยผักหละ โครงการพัฒนาแหล่งน้ำ อันเนื่องจากพระราชดำริ ตำบลบ้านถิ่น อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ ปลูกพืชและเลี้ยงปศุสัตว์ มีความสุขแบบพอเพียงกับการทำการเกษตรทฤษฎีใหม่ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานแก่พสกนิกร

โดย นายหรรษา ตั้งมั่นภูวดล


OLYMPUS DIGITAL CAMERA

%e0%b8%98%e0%b8%b5%e0%b8%a3%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%9e-%e0%b9%82%e0%b8%a5%e0%b8%ab%e0%b8%b4%e0%b8%95%e0%b8%81%e0%b8%b8%e0%b8%a5-1

โดย ธีรภาพ โลหิตกุล


%e0%b9%80%e0%b8%82%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%8a%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%a0%e0%b8%b2-%e0%b8%88-%e0%b8%aa%e0%b8%b8%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%a9%e0%b8%8e%e0%b8%a3

เขื่อนรัชประภา จ สุราษฎร์ธานี
โดย คุณวรนันท์ ชัชวาลทิพากร


%e0%b8%84%e0%b8%b8%e0%b8%93%e0%b8%98%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%8d-%e0%b9%80%e0%b8%ad%e0%b8%81%e0%b8%9a%e0%b8%b8%e0%b8%a8%e0%b8%a2%e0%b9%8c%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9e%e0%b8%b6%e0%b9%88%e0%b8%87

การพึ่งพาอย่างยั่งยืน
โดย คุณธนัญ เอกบุศย์


%e0%b8%84%e0%b8%b8%e0%b8%93%e0%b8%99%e0%b8%9e%e0%b8%94%e0%b8%a5-%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%aa%e0%b8%b8%e0%b8%82

 ห้วยน้ำหยาด
โดย คุณนพดล อาชาสันติสุข


%e0%b8%84%e0%b8%b8%e0%b8%93%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%a1%e0%b8%b9%e0%b8%a5%e0%b8%8a%e0%b8%b1%e0%b8%a2-%e0%b8%99%e0%b8%9e%e0%b8%aa%e0%b8%b8%e0%b8%a7%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%93%e0%b8%a7%e0%b8%87

โดย คุณประมูลชัย  นพสุวรรณวงศ์


%e0%b8%ad%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b9%87%e0%b8%9a%e0%b8%99%e0%b9%89%e0%b8%b3%e0%b9%80%e0%b8%82%e0%b8%b2%e0%b9%80%e0%b8%95%e0%b9%88%e0%b8%b2

อ่างเก็บน้ำเขาเต่า
ที่อ่างเก็บน้ำเขาเต่าสะท้อนถึง สายพระเนตรอันยาวไกลของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาก ด้วยเป็นโครงการที่สอดคล้องกับภูมิประเทศโดยรอบอย่างแท้จริง คือ มีความเป็นธรรมชาติมากๆ วันนั้นพอไปก็แดดกำลังดี ก็ไปเจอชาวบ้านเขากำลังตกปลาแล้วมานั่งเล่นกัน พอดีช่วงนี้น้ำนองนิดหน่อย แต่ปกติเขาก็จะมานั่งพักผ่อนกัน มาเป็นครอบครัวก็เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของชาวบ้านด้วย มองอีกด้านหนึ่งก็จะมีภูเขาเขียว มีป่าไม้ อีกด้านหนึ่งก็เห็นบ้านเรือน เห็นตึกคอนโดมิเนียมแถวสริมหาด

โดย พลโทหญิงพูนภิรมย์  ลิปพัลลภ


%e0%b9%81%e0%b8%9b%e0%b8%a5%e0%b8%87%e0%b8%9c%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%9b%e0%b8%a5%e0%b8%ad%e0%b8%94%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b8%a9

 แปลงผักปลอดสารพิษ
โดย ดร. ชวาล คูร์พิพัฒน์


Stitched Panorama

กังหันลมปั่นไฟ
โดย ดร. ชวาล คูร์พิพัฒน์

Stitched Panorama

กังหันลม
โดย ดร. ชวาล คูร์พิพัฒน์


Print

“ชีวิตใหม่”
“เด็ก ม๊ง วัย 10 ปี” ท้าทายรอยยิ้มกับชีวิตใหม่ จุดเปลี่ยนแห่งชุมชน โครงการหลวง แปลงทดลองเกษตรที่สูง บ้านปางอุ้ง ตำบลแม่ศึก อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ หลังจากในหลวงเสด็จ  ชาวม๊งก็เลิกปลูกฝิ่นและสร้างอาชีพการทำพืชผักอาทิ กระหล่ำ มะเขือเทศ มันฝรั่ง กลายเป็นสินค้าหรือคลังพืชผักส่งตลาดไท

โดย มูลนิธิภาพถ่ายแห่งประเทศไทย


%e0%b9%80%e0%b8%82%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%82%e0%b8%b8%e0%b8%99%e0%b8%94%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%8a%e0%b8%a5

เขื่อนขุนด่านปราการชล
โดย คุณวรนันท์ ชัชวาลทิพากร


%e0%b8%82%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%82%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%8d%e0%b8%88%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%b5

ของขวัญจากนที
โดย คุณสุวิชา เปรมใจชื่น


img_8573_resize

เพราะปัจจุบันจากสภาพการจราจรบนท้องถนนที่ติดขัด จนเป็นปัญหาที่ไม่สามารถแก้ให้หมดไปได้จากสังคมเมือง แต่ถ้าทุกคนโดยเฉพาะผู้ที่ใช้รถ ใช้ถนน ช่วยกันคนละไม้คนละมือ ดังเช่นที่พระองค์ได้ทรงจัดตั้งโครงการนี้ขึ้นมา ปัญหาการจราจรบนท้องถนนคงจะไม่เข้าขั้นวิกฤติ และปัญหาต่างๆ คงไม่เกิดขึ้น

โดย วัฒนะ กำธรทิพย์


Print

 อาหารจากผืนป่าของพ่อ
“เห็ดโคลน”  ความชุ่มชื่นของผื่นป่าในชุมชน บ้านบางบก ต.คำบก อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร   หลังจากโครงการพระราชดำริ โครงการฝายน้ำล้น ห้วยปุ่ง  และฝายน้ำล้น ห้วยลำโบก เกี่ยวกับแหล่งเก็บกักน้ำ ทำให้ชุมชนด้านล่างสามารถสร้างความสุข แห่งอาชีพ ทำไร่ ทำนา และหาของป่า

โดย มูลนิธิภาพถ่ายแห่งประเทศไทย


Print

“ ฉ่ำเย็น”
“เณร วัดกองกาน” ริมแม่น้ำแม่แจ่ม ต.แม่ศึก อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่  ต้นนำแหล่งความสดชื่นของดอยอินทนนท์ ที่ โครงการหลวงดอยอินทนนท์ ประกาศการรักษาป่า และสายน้ำ ซึ่งเป็นต้นน้ำของประเทศไทย

โดย มูลนิธิภาพถ่ายแห่งประเทศไทย


นิตยสารโฟโต้อินโฟ ฉบับเดือน ธันวาคม 2553