Pr news

สมาคมธุรกิจการถ่ายภาพฉลองครบรอบ 50 ปี จัดโครงการส่งเสริมเยาวชนรักการถ่ายภาพ

สมาคมธุรกิจการถ่ายภาพฉลองครบรอบ 50 ปี จัดโครงการส่งเสริมเยาวชนรักการถ่ายภาพ โดยร่วมกับ บริษัท โซนี่ ไทย จำกัด บริษัท เอปสัน (ประเทศไทย) จำกัด จัดอบรมถ่ายภาพให้กับนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา


ในงานนี้ บริษัทโซนี่ ไทย จำกัด และบริษัท เอปสัน (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมมอบอุปกรณ์ถ่ายภาพและพิมพ์ภาพให้กับโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา และจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้ร่วมถ่ายภาพตามฐานต่างๆ เพื่อเปิดโอกาสให้น้องๆนักเรียนได้ทดลองฝึกฝนการถ่ายภาพ พร้อมทั้งมีการจัดกิจกรรมประกวดภาพถ่ายสำหรับน้องๆ ที่เข้าร่วมกิจกรรม โดย บริษัทโซนี่ ไทย จำกัด มอบของรางวัลเป็นกล้องถ่ายภาพ โซนี่ อัลฟ่า รุ่น ILCE-6000L สำหรับผู้ชนะกิจกรรมอีกด้วย