Product news

หลุดภาพ Fujifilm Instax Mini 11 กล้องถ่ายภาพอินสแตนท์ รุ่นใหม่ที่มาพร้อมกระจกเซลฟี่

หลุดภาพ Fujifilm Instax Mini 11 กล้องถ่ายภาพอินสแตนท์ รุ่นใหม่ที่มีคิวเปิดตัวสัปดาห์หน้า เปิดเผยโดย nokishita ตัวกล้องมี 5 สี จุดเด่นคือมาพร้อมกับกระจกเซลฟี่ (selfie mirror)​ ยังไม่มีข้อมูลอื่นๆเพิ่มเติมครับ

 

 

 

 

 

ที่มา  :  fujiaddict.com