Pr news

อาร์เดลเธิร์ดเพลส แกลเลอรี่ จัดนิทรรศการ ศิลปะ “กราบ / ไหว้ / บูชา”

sn_ardel1_139_1

อาร์เดล : จัดนิทรรศการศิลปะ “กราบ / ไหว้ / บูชา” โดย ถาวร โกอุดมวิทย์ ภายใต้แนวความคิดเกี่ยวกับการกราบ ไหว้ บูชา การแสดงความเคารพนบน้อมต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอันทรงคุณค่าทางจิตใจ ไม่ว่าจะเป็นกิ่งไม้ ดอกไม้ ใบไม้ ก้อนหิน ภาชนะรองรับนํ้า เมล็ดข้าว หรือสิ่งละอันพันละน้อยในธรรมชาติ ซึ่งอาจมีความหมายและคุณค่าทางความรู้สึกมากมาย สำหรับผู้ที่มองเห็นและสัมผัสได้ถึงความละเอียดอ่อนงดงามแห่งชีวิต เมื่อดวงจิตได้รับรู้ถึงพุทธปรัชญาแห่งความเปลี่ยนแปลง การเกิดดับ และวิถีแห่งความหลากหลายอันเป็นปัจจัยในการดำรงโลก งานเริ่มตั้งแต่วันที่ 4 ตุลาคม – 6 พฤศจิกายน 2559 ณ หอศิลป์ร่วมสมัยอาร์เดล (ถนนบรมราชชนนี) หอศิลป์เปิดให้เข้าชมทุกวันจันทร์ – เสาร์ 10.00 – 18.00 น. (ปิดวันอาทิตย์) สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร : 0-2422-2092..

sn_ardel1_139_2