Photo contest

เชิญส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดหนังสั้น “ไทยดี มีมารยาท” ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 300,000 บาท

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม มูลนิธิฮั่วเคี้ยวป่อเต๊กเซี่ยงตึ๊ง มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ และ บริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ขอเชิญนักเรียนระดับมัธยมศึกษา นักศึกษาระดับเตรียมอุดมศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดหนังสั้น “ไทยดี มีมารยาท” ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 300,000 บาท พร้อมใบประกาศณียบัตร

วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมให้เยาวชน นักเรียนระดับเตรียมอุดมศึกษา นักศึกษาระดับอุดมศึกษา ร่วมเป็นกระบอกเสียงและประพฤติตนตามหลักมารยาทในแนวปฏิบัติในสังคมไทย และการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องและเหมาะสม

หัวข้อการประกวด
“ไทยดี มีมารยาท”

ผู้มีสิทธิส่งผลงานเข้าประกวด

เยาวชน นักเรียนระดับมัธยมศึกษา นักศึกษาระดับเตรียมอุดมศึกษา อายุไม่เกิน 25 ปี ส่งผลงานเข้าประกวดโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ

กติกาการส่งผลงานเข้าประกวด

• ผู้ที่สนใจสามารถส่งผลงานแบบเดี่ยว หรือ ทีมก็ได้ (ไม่จำกัดจำนวนสมาชิก)
• เนื้อหาของผลงานต้องเกี่ยวข้องกับหัวข้อ “ไทยดี มีมารยาท” พร้อมช่วยเป็นกระบอกเสียงในการรณรงค์ด้านการส่งเสริมมารยาทไทย แนวปฏิบัติในสังคมไทย และภาษาไทย
• End Credit ต้องมีโลโก้ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม มูลนิธิฮั่วเคี้ยวป่อเต๊กเซี่ยงตึ๊ง มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เว็บไซต์ MThai.com และ Mono29

ด้านเทคนิคการจัดทำ

• เป็นภาพยนตร์สั้นที่ถ่ายจากกล้องดิจิทัล / กล้องวีดีโอ / โทรศัพท์มือถือ ซึ่งมีความละเอียดของไฟล์ ในระดับ Full HD
• ความยาวของภาพยนตร์สั้น 3-5 นาที
• ไม่อนุญาตให้นำผลงานที่ได้รับรางวัลจากการประกวดในเวทีอื่นๆ หรือผลงานที่เคยนำไปเผยแพร่ต่อสาธารณะชนมาแล้ว มาเข้าร่วมประกวดอีกในครั้งนี้ หากสืบทราบจะถูกตัดสิทธิ์ทันที ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
* หมายเหตุ กฏ กติกา ดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมโดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการ

กำหนดระยะเวลา
เปิดรับคลิปวีดีโอ
ระหว่างวันที่ 21 มิถุนายน 2562 (ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
หมดเขตส่งผลงาน วันที่ 30 สิงหาคม 2562
ผู้สนใจสามารถส่งผลงานเข้าร่วมประกวดโดยระบุรายละเอียดดังนี้
- ชื่อทีม
- ชื่อ ภาพยนตร์สั้น
- เนื้อหา หรือรายละเอียดของภาพยนตร์โดยย่อ
ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
ประกาศผลการประกวด 15 ทีม วันที่ 9 กันยายน 2562 บนหน้าเว็บไซต์ video.mthai.com/campaign/thai-d
มอบรางวัลวันที่ 18 กันยายน 2562 (กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม)

ติดต่อสอบถาม
โทร 02-502-0700 ต่อ 7822