Photo contest

เทศบาลนครลำปาง ขอเชิญชวนผู้สนใจส่งผลงานเข้าร่วมประกวดภาพถ่าย ในหัวข้อ “สีสันแห่งความสุขกับสะพานรัษฎาภิเศก” ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 30,000 บาท และเกียรติบัตร

เทศบาลนครลำปาง ขอเชิญชวนผู้สนใจส่งผลงานเข้าร่วมประกวดภาพถ่าย ในหัวข้อ “สีสันแห่งความสุขกับสะพานรัษฎาภิเศก”

 

 

การประกวดแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ
       ประเภทนักเรียนนักศึกษา และ ประเภทบุคคลทั่วไป ทั้งนี้ ผู้ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดในแต่ละประเภทสามารถส่งภาพประกวดได้ไม่เกินคนละ 3 ภาพ และไม่อนุญาตให้พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างเทศบาลนครลำปางและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการประกวดในครั้งนี้ ส่งผลงานเข้าประกวด

 

เงื่อนไขการส่งภาพเข้าประกวด
  • 1. ผู้ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดต้องส่งภาพถ่ายในหัวข้อ “สีสันแห่งความสุขกับสะพานรัษฎาภิเศก” โดยในภาพจะต้องมีบุคคล สัตว์ สิ่งของ หรือ วัตถุ อย่างใดอย่างหนึ่ง เคียงคู่กับสะพานรัษฎาภิเศก ซึ่งเป็นภาพที่ถ่ายโดยผู้ส่งประกวดเอง ณ สะพานรัษฎาภิเศก (ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2561 ถึงปัจจุบัน) ทั้งนี้ภาพดังกล่าวต้องแสดงให้เห็นถึงความงดงาม ความโดดเด่น และทรงคุณค่าของสะพานรัษฎาภิเศก
  • 2. ผู้ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดต้องส่งภาพถ่ายสีที่ถ่ายด้วยกล้องระบบดิจิทัล สามารถปรับสี ตกแต่งแก้ไขในด้านเทคนิคได้ตามความเหมาะสม แต่ภาพถ่ายต้องยังคงดูเป็นธรรมชาติ ซึ่งมีความละเอียดของภาพไม่ต่ำกว่า 5 ล้านพิกเซล โดยปริ้นส์ภาพขนาด 12 นิ้ว X 18 นิ้ว ติดลงบนพีพีบอร์ดสีดำ ขนาด 16 นิ้ว x 20 นิ้ว และบริเวณด้านหลังของภาพให้ระบุ ชื่อ-นามสกุล ของผู้ประกวด และบรรยายถึงรายละเอียดการถ่ายภาพ หรือเรื่องราวเกี่ยวกับภาพ หรือ เหตุการณ์ความประทับใจ ประมาณ 2 – 5 บรรทัด
  • 3. ผู้ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดต้องส่งไฟล์ภาพตามข้อ 2. ในแบบมาตรฐาน RAW FILE หรือ JPEG ในรูปของแผ่น CD-ROM หรือ DVD หรือ Handy Drive พร้อมติดป้าย ชื่อ-นามสกุล ของผู้ประกวดด้านหน้าของแผ่น CD/DVD หรือ Handy Drive
  • 4. ผู้ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดต้องส่งใบสมัคร พร้อมสำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ชุด
  • 5. ผู้ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดจะได้รับรางวัลสูงสุดเพียงรางวัลเดียว

รางวัลการประกวดแต่ละประเภท
  • 1. รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล เงินรางวัล 5,000 บาท
  • 2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จำนวน 1 รางวัล เงินรางวัล 4,000 บาท
  • 3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน 1 รางวัล เงินรางวัล 3,000 บาท
  • 4. รางวัลชมเชย จำนวน 2 รางวัล เงินรางวัลละ 1,500 บาท
ทั้งนี้ ผู้ที่ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดทุกชิ้นงาน จะได้รับเกียรติบัตรจากเทศบาลนครลำปาง

       ส่งผลงานด้วยตัวเอง ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 19 มีนาคม 2563 ณ งานประชาสัมพันธ์ หรือ งานส่งเสริมการท่องเที่ยว (อาคารดับเพลิง) เทศบาลนครลำปาง ในวันและเวลาราชการ

       ตัดสินวันศุกร์ที่ 20 มีนาคม 2563 เวลาประมาณ 14.00 น. ณ สำนักงานเทศบาลนครลำปาง

       ประกาศผลผู้ชนะที่ Facebook : เทศบาล นครลำปาง และเทศบาลนครลำปาง เว็บเพจภายในวันที่ 24 มีนาคม 2563

       มอบรางวัลในงานรำลึกประวัติศาสตร์สะพานรัษฎาภิเศก “103 ปี ขัวหลวงรัษฎา” วันเสาร์ที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2563 ณ เวทีการแสดงสะพานรัษฎาภิเศก

       สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานประชาสัมพันธ์ และงานส่งเสริมการท่องเที่ยว เทศบาลนครลำปาง หมายเลขโทรศัพท์ 054 237 237 ต่อ 1000 และ 4105 ในวันและเวลาราชการ