Pr news

เอปสัน จัดกิจกรรม Epson 21K Challenge สมทบทุนกองทุนพัฒนาแพทย์ศาสตร์

อิ่มบุญกันถ้วนหน้ากับกิจกรรม Epson 21K Challenge งานใหญ่ของครอบครัวเอปสัน ที่ชวนเหล่าพันธมิตรและนักวิ่งมาร่วมกันวิ่งสร้างคนและพัฒนาวงการแพทย์อย่างยั่งยืน โดยสามารถระดมทุนได้ราว 2.26 ล้านบาท จากค่าสมัครโดยไม่หักค่าใช้จ่าย และจากการร่วมบริจาคของเอปสันและพันธมิตร เพื่อมอบให้กองทุนพัฒนาแพทย์ศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล โดยได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล พร้อมด้วยทีมผู้บริหารให้เกียรติเป็นผู้รับมอบและร่วมลงวิ่งกับนักวิ่งใจดีที่มาร่วมกิจกรรม งานนี้นอกจากได้ร่วมทำบุญส่งท้ายปี ทุกคนยังได้สุขภาพดีกันอีกด้วย