Pr news

เอปสันโชว์โซลูชั่นการพิมพ์ดิจิทัล ในงาน Photo Fair 2019

เอปสัน ขนทัพโซลูชั่นเครื่องพิมพ์ดิจิทัลเพื่อธุรกิจการพิมพ์เชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรม จัดแสดงภายในงาน Photo Fair 2019 นำเสนอโซลูชั่นการพิมพ์ระบบดิจิทัลที่ตอบสนองงานในทุกไลน์ธุรกิจของลูกค้าได้อย่างครบถ้วน ปัจจุบันเอปสันมีเครื่องพิมพ์เพื่อธุรกิจการพิมพ์เชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรมมากถึง 37 รุ่น สามารถครอบคลุมวงการธุรกิจหลากหลายประเภท ไม่ว่าจะเป็นวงการแฟชั่น วิศวกรรมสถาปนิกและการพิมพ์ในองค์กร ธุรกิจสื่อป้ายโฆษณา ธุรกิจการพิมพ์ฉลากสินค้า และธุรกิจถ่ายภาพ ด้วยเทคโนโลยีหัวพิมพ์ PrecisionCore ของเอปสัน ซึ่งพัฒนาสำหรับการพิมพ์งานเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรมโดยเฉพาะ พร้อมได้เปิดตัวแคมเปญ ‘Go Big on the Details’ เป็นครั้งแรกอีกด้วย

 

แคมเปญนี้จะทำหน้าที่สื่อสารไปยังผู้ประกอบการในทุกอุตสาหกรรมให้เห็นถึงความครบครันของไลน์สินค้าพรินเตอร์เชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรมของเอปสันที่ประกอบกันขึ้นเป็นโซลูชั่นการพิมพ์ระบบดิจิทัลที่สมบูรณ์ ตอบสนองงานในทุกไลน์ธุรกิจของลูกค้าได้อย่างครบถ้วน และสามารถผลักดันให้ผู้ประกอบการพัฒนาดำเนินธุรกิจไปได้ไกลขึ้นและไหลลื่นไปตามกระแสของดิสรัปชั่น รวมทั้งยังมีความยืดหยุ่นต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงของตลาดและพฤติกรรมของผู้บริโภค ควบคู่กับการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

สนใจสินค้าสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.epson.co.th/gobig และ www.facebook.com/EpsonThailand