Pr news

โครงการประกวดภาพถ่ายและนิทรรศการภาพถ่าย “ ศิลปและวัฒนธรรม : สีสันแห่งชีวิต ( Color of Life : Art and Culture ) ” ครั้งที่ 4

   

22 เมษายน 2562 – คุณณริภา ศรีสว่างวัฒน์ นายกสมาคมธุรกิจการถ่ายภาพ พร้อมด้วยกรรมการสมาคมธุรกิจการถ่ายภาพ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชัยชาญ ถาวรเวช อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร และ ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.มาเรียม นิลพันธ์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการประกวดภาพถ่ายและนิทรรศการภาพถ่าย “ ศิลปและวัฒนธรรม : สีสันแห่งชีวิต ( Color of Life : Art and Culture ) ” ครั้งที่ 4 และได้มอบรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศ จากการประกวดภาพถ่าย Color of Life สีสันแห่งชีวิต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสะท้อนถึงมุมมองความคิดของผู้เข้าร่วมโครงการเกี่ยวกับความงดงามของศิลปวัฒนะธรรม ทำให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ผ่านเวทีการแสดงนิทรรศการภาพถ่าย ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ศาลายา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

 

#ประกวดภาพถ่าย #นิทรรศการภาพถ่าย #ศิลปและวัฒนธรรมสีสันแห่งชีวิตครั้งที่4 #ColorofLifeArtandCulture #สมาคมธุรกิจการถ่ายภาพ #มหาวิทยาลัยศิลปากร #เซ็นทรัลพลาซาศาลายา
#fotoinfo#Fotoinfomag#FotoinfoPlus#FotoinfoLearningCenter#โฟโต้อินโฟ
——————————
? ติดตาม FOTOINFO ได้ทั้งรูปแบบนิตยสาร Free Copy, e-magazine ฟรีดาวน์โหลด และช่องทางอื่นๆออนไลน์ได้ที่ ?
?Line@ : @fotoinfo
?YouTube : Fotoinfo Channel
?Website : fotoinfomag.com
?e-magazine : issuu.com/fotoinfomagazine