Photo contest

โครงการประกวดภาพถ่าย CP Green PhotoContest 2020 ชวนชาวซีพีร่วมส่งภาพประกวดหัวข้อ“เทศกาลแห่งความสุข”ชิงรางวัลตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ กรุงเทพฯ-เชียงใหม่ พร้อมที่พัก 3 วัน 2 คืน

โครงการประกวดภาพถ่าย CP Green PhotoContest 2020 ชวนชาวซีพีร่วมส่งภาพประกวดหัวข้อ“เทศกาลแห่งความสุข”ชิงรางวัลตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ กรุงเทพฯ-เชียงใหม่ พร้อมที่พัก 3 วัน 2 คืน

       โครงการประกวดภาพถ่าย CP Green PhotoContest ประจำปี 2020 ครั้งที่ 1 ชวนเพื่อนๆพนักงานในเครือซีพีที่สนใจในการถ่ายภาพได้ร่วมแสดงความสามารถ ความคิดสร้างสรรค์ โดยใช้อุปกรณ์ถ่ายภาพ, โทรศัพท์มือถือที่ผู้คนในสังคมใช้ในชีวิตประจำวัน ให้เกิดประโยชน์ในทางสร้างสรรค์ผ่านศิลปะภาพถ่าย เพื่อส่งเสริมให้เกิดความซาบซึ้ง ความผูกพัน ด้วยการนำเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในทางสร้างสรรค์ รวมถึงเป็นการใช้เวลาให้เกิดประโยชน์
       โดยพนักงานในเครือซีพีทุกคน ไม่จำกัดเพศและอายุ สามารถส่งผลงานภาพถ่ายได้ไม่จำกัดจำนวนภายใต้ หัวข้อการประกวด “เทศกาลแห่งความสุข” เป็นภาพถ่ายที่สื่อถึงอารมณ์ความสุขในช่วงเทศกาลต่างๆ อาทิ เทศกาลปีใหม่, ตรุษจีน, วาเลนไทน์ เป็นต้น

 

เกณฑ์การตัดสิน
1.การถ่ายทอดแนวคิด อารมณ์ และการสื่อความหมายของภาพที่ส่งเข้าประกวด
2.ความสวยงามและการจัดวางองค์ประกอบตามหลักทัศนศิลป์ 3.ความยาก-ง่ายและเทคนิคการถ่ายภาพ

กติกาในการส่งภาพถ่ายเข้าประกวด
       • ไฟล์ภาพจากกล้อง Smartphone, Tablet หรือกล้อง DSLR มีขนาด File ขนาด 1-5 Mbในรูปแบบไฟล์ .jpg เท่านั้น และถ่ายไว้ไม่เกิน 3 ปี นับจากวันสิ้นสุดการส่งประกวด
       • ผู้ที่ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดจะต้องเป็นผู้ถ่ายภาพนั้นๆ ด้วยตนเองห้ามทำซ้ำ ดัดแปลง เลียนแบบภาพถ่ายของบุคคลอื่นๆ หรือนำภาพถ่ายของผู้อื่นมาส่ง
       • ภาพถ่ายจะต้องเป็นภาพที่ถ่ายในประเทศไทยเท่านั้น
       • ผู้ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดจะต้องตั้งชื่อภาพ, บทบรรยายภาพจำนวน 3-5 บรรทัด, ระบุสถานที่ถ่ายภาพ, ชื่อสกุลผู้ถ่ายภาพ, เบอร์โทรศัพท์ และอีเมลล์ที่สามารถติดต่อได้สะดวก
       • ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวด ยังคงถือเป็นลิขสิทธิ์ของเจ้าของภาพถ่ายโดยสมบูรณ์ เจ้าของภาพประสงค์จะแสวงหาประโยชน์จากภาพใด ๆ ในส่วนของตน ก็ให้สามารถกระทำได้อย่างสมบูรณ์
       • ภาพที่เข้ารอบทุกภาพ (รวมถึงภาพที่ได้รับรางวัล) ผู้ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดตกลงให้ ผู้จัดประกวด ถือลิขสิทธิ์ในภาพถ่ายร่วมกันกับผู้ส่งภาพเข้าประกวด โดยสามารถนำไปจัดแสดงในสถานที่ต่างๆ เพื่อเผยแพร่เพื่อประชาสัมพันธ์ ซึ่งอาจระบุชื่อผู้ถ่ายหรือไม่ก็ได้ ตามความเหมาะสม รวมถึงสามารถนำไปจัดพิมพ์เผยแพร่ลงในบรรจุภัณฑ์และสื่อต่างๆ เพื่อประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์องค์กร โดยไม่ต้องแจ้งเจ้าของภาพอีก
       • ผู้ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดสามารถส่งผลงานภาพถ่ายได้ไม่จำกัดจำนวน แต่มีสิทธิ์ได้รับรางวัลสูงสุดไม่เกิน 1 รางวัล
       • คณะกรรมการตัดสินภาพถ่าย ไม่มีสิทธิ์ส่งภาพถ่ายเข้าประกวด
       • คณะกรรมการดำเนินงานไม่มีสิทธิ์ส่งภาพเข้าร่วมประกวด
       • หากปรากฏว่าผู้ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดมีข้อผิดพลาดอื่นๆ ที่มิได้เกิดจากเจตนาทุจริต เช่น การกรอกข้อมูล ไม่ครบถ้วน คณะกรรมการอาจตัดสินให้ภาพถ่ายนั้นเป็นโมฆะตามแต่กรณี การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

รางวัลการประกวด
       1.รางวัลชนะเลิศ บัตรโดยสารเครื่องบิน ไป-กลับ 2 ที่นั่ง (กรุงเทพฯ-เชียงใหม่ พร้อมที่พัก 3 วัน 2 คืน รวมมูลค่า 15,000 บาท)
       2.รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 บัตรที่พัก 3 วัน 2 คืน (เซ็นทารา แกรนด์ มิราจ บีช รีสอร์ท)
       3.รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 บัตรที่พัก 2 วัน 1 คืน (เซ็นทารา แกรนด์ มิราจ บีช รีสอร์ท)
       4.รางวัลชมเชย 7 รางวัล บัตรรับประทานอาหาร จำนวน 7 รางวัล (รางวัลละ 2 ที่) (บุฟเฟ่ต์อินเตอร์เนชั่นแนลCP-HiLai Harbour Restaurant @ICONSIAM ชั้น 6)

กำหนดการ
       • เปิดรับภาพ วันจันทร์ที่ 20 มกราคม 2563
       • ปิดรับภาพ วันศุกร์ที่ 20 มีนาคม 2563
       • ตัดสินภาพ วันพฤหัสบดีที่ 2 เมษายน 2563
       • ประกาศผล วันศุกร์ที่ 10 เมษายน 2563
       • มอบรางวัล วันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2563

ช่องทางการส่งภาพเข้าประกวด
       สามารถส่งภาพเข้าประกวดได้ทาง E-Mail : [email protected]

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ 
       ฝ่ายกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม กลุ่มทรู โทรศัพท์ 02-858-6279