Photo contest

โครงการประกวดภาพถ่าย “MOTOR EXPO – CANON PHOTO CONTEST 2019” หัวข้อ “ICONIC”

หลักการและเหตุผลงาน

“มหกรรมยานยนต์” ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีโดย บริษัท สื่อสากล จำกัด ผู้ผลิตนิตยสาร “ฟอร์มูลา”, คาร์ สเตริโอ, 4 WHEELS และโลกรถยนต์ รายการโทรทัศน์ โลกรถยนต์ และ CARNATOMY เป็นงานแสดงยานยนต์ยิ่งใหญ่ระดับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่รวบรวมนวัตกรรมยานยนต์ระดับโลก ยานยนต์รุ่นใหม่ ตลอดจนอุปกรณ์เกี่ยวเนื่องไว้อย่างครบครัน ต้อนรับผู้เข้าชมงานปีละกว่า 1.5 ล้านคน ซึ่งล้วนไม่พลาดที่จะถ่ายภาพเพื่อเก็บความทรงจำ ความประทับใจระหว่างเยี่ยมชมงานไว้

 

ภาพถ่ายงาน “มหกรรมยานยนต์” นอกจากจะมีคุณค่าสำหรับเจ้าของภาพแล้ว ยังเป็นเสมือนสื่อในการถ่ายทอดเหตุการณ์ ซึ่งเป็นประวัติศาสตร์ในวงการยานยนต์ไทย ตลอดจนความคิดความรู้สึกของผู้ถ่ายภาพที่มีต่องานสู่ผู้ที่ได้ชมภาพเหล่านั้นอีกด้วย

ดังนั้น บริษัท ฯ จึงเห็นสมควรที่จะส่งเสริมให้มีการถ่ายภาพที่เกิดจาก ความประทับใจในงาน “มหกรรมยานยนต์ ครั้งที่ 36” และนำออกเผยแพร่แก่ผู้สนใจอย่างกว้างขวาง อันเป็นที่มาของ โครงการประกวดภาพถ่าย MOTOR EXPO – CANON PHOTO CONTEST 2019 ซึ่งคาดว่าจะได้รับความสนใจจากผู้เข้าชมงาน และประชาชนทั่วไป จนเกิดผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ทุกประการ

วัตถุประสงค์
1. เพื่อเสริมสร้างทักษะ และประสบการณ์การถ่ายภาพของผู้ชมงาน
2. เพื่อส่งเสริมการประชาสัมพันธ์งาน อย่างแพร่หลาย
3. เพื่อเผยแพร่ผลงานของผู้เข้าร่วมกิจกรรมผ่านเครือข่ายสื่อออนไลน์
4. เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี ระหว่างผู้จัด ผู้เข้าร่วมงาน และผู้ชมงาน
5. เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่ผู้สนับสนุนโครงการ

 

กติกา
1. รายละเอียดผลงาน
1.1 หัวข้อการประกวด “ICONIC”
1.2 อุปกรณ์สามารถใช้ได้ทั้งกล้อง DSLR และ MIRRORLESS
1.3 รูปแบบไฟล์ภาพ: JPG ความละเอียดขั้นต่ำ 1200 x 1800 Pixel และขนาดไฟล์ไม่เกิน 4 MB
1.4 ภาพที่ส่งเข้าประกวด ผู้ส่งผลงานต้องเก็บไฟล์ต้นฉบับไว้ เพื่อยืนยันกับทางผู้จัดการประกวด
1.5 จำกัดจำนวนผลงานที่ส่งเข้าประกวดได้ท่านละไม่เกิน 2 ภาพ
1.6 ภาพที่ส่งประกวดต้องถ่ายภายในงาน ”มหกรรมยานยนต์ ครั้งที่ 36” เท่านั้น ซึ่งรวมถึงกิจกรรมภายในฮอลล์ หรือกิจกรรมที่จัดภายนอก
2. คุณสมบัติผู้ส่งผลงาน
2.1 ประชาชนทั่วไป ไม่จำกัดเพศ และอายุ
3. ขั้นตอนการส่งผลงานเข้าประกวด
3.1 ถ่ายภาพตามหัวข้อ “ICONIC” ด้วยกล้องดิจิตอล DSLR และ MIRRORLESS ทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ
3.2 ส่งผลงานของท่านเข้าประกวดโดย
วิธีที่ 1 ส่งผลงานผ่านเวบไซท์ www.motorexpo.co.th โดยเลือกประเภทที่ต้องการส่งผลงานเข้าประกวด พร้อมลงทะเบียน และเขียนข้อความบรรยายภาพที่ท่านส่งเข้าประกวดให้ครบถ้วน
วิธีที่ 2 ส่งอี-เมล์พร้อมแนบไฟล์ภาพผลงาน (รูปแบบไฟล์ภาพเป็น JPG)
มาที่ [email protected] โดยเขียนข้อความบรรยายภาพที่ท่านส่งเข้าประกวด พร้อมระบุชื่อ นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ อี-เมล์ และรายละเอียดอื่นที่กำหนด
3.3 เก็บหลักฐานการส่งผลงานเพื่อยืนยันการร่วมกิจกรรม
4. ไม่มีค่าใช้จ่ายในการประกวด
5. กำหนดการ
กำหนดส่งภาพเข้าประกวด: วันที่ 29 พฤศจิกายน – 9 ธันวาคม 2562 ไม่เกินเวลา 12.00 น.
คัดเลือกและตัดสินผลงาน: วันที่ 9 ธันวาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป
ประกาศผลการตัดสิน: วันที่ 10 ธันวาคม 2562 ภายในงานมหกรรมยานยนต์ และเวบไซท์ www.motorexpo.co.th
6. คณะผู้จัดการประกวด มีสิทธิ์นำภาพถ่ายที่ได้รับรางวัล ไปเผยแพร่โดยไม่ต้องระบุชื่อเจ้าของภาพและไม่ต้องเสียค่าลิขสิทธิ์ แก่เจ้าของลิขสิทธิ์ภาพถ่ายนั้นๆ แต่ลิขสิทธิ์ของภาพทุกภาพ ยังคงเป็นของผู้ถ่ายภาพอย่างสมบูรณ์
7. ผู้ที่ได้รับรางวัล จะได้รับการติดต่อจากทางผู้จัดเพื่อให้มาเข้าร่วมพิธีมอบรางวัล ในวันที่ 10 ธันวาคม 2562 โดยผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องเข้าร่วมพิธีดังกล่าว โดยเวลา และสถานที่จะแจ้งให้ทราบทันทีหลังจากทราบผลการตัดสิน
8. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลจะต้องนำหลักฐานบัตรประชาชนมาแสดงต่อผู้จัดงานฯ
9. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลจะต้องรับภาระภาษีหัก ณ ที่จ่าย และค่าใช้จ่ายในการโอนกรรมสิทธิ์สิ่งของ และ/หรือสินค้าเองทั้งสิ้น
10. พนักงาน บริษัท สื่อสากล จำกัด และบริษัท แคนนอน มาร์เกตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด ไม่มีสิทธิ์ในการประกวด และชิงโชคครั้งนี้
11. คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นสิ้นสุดเด็ดขาด


รางวัล
รางวัลชนะเลิศ ถ้วยรางวัลเกียรติยศ พร้อมกล้อง CANON MIRRORLESS รุ่น EOS RP (เฉพาะ Body) มูลค่า 48,990 บาท จำนวน 1 รางวัล และเครื่องพิมพ์ภาพขนาดพกพา CANON รุ่น SELPHY CP1300 มูลค่า 4,990 บาท จำนวน 1 รางวัล
รองชนะเลิศอันดับ 1 ถ้วยรางวัลเกียรติยศ พร้อมกล้อง CANON DSLR รุ่น EOS 200D MARK II พร้อมเลนส์ 18-55 mm จำนวน 1 รางวัล มูลค่า 23,900 บาท และเครื่องพิมพ์ภาพขนาดพกพา CANON MINI PHOTO PRINTER รุ่น INSPIC (P) PV-123 มูลค่า 4,250 บาท จำนวน 1 รางวัล
รองชนะเลิศอันดับ 2 ถ้วยรางวัลเกียรติยศ เครื่องพิมพ์ภาพขนาดพกพาพร้อมกล้องในตัว CANON MINI PHOTO PRINTER รุ่น INSPIC(S) ZV-123 มูลค่า 5,990 บาท จำนวน 1 รางวัล
รางวัลชมเชย ประกาศนียบัตร พร้อมเครื่องพิมพ์ภาพขนาดพกพาพร้อมกล้องในตัว CANON MINI PHOTO PRINTER รุ่น INSPIC(C) CV-123 มูลค่า 4,250 บาท จำนวน 5 รางวัล รวมมูลค่า 21,250 บาท

จัดโดย บริษัท สื่อสากล จำกัด ผู้จัดงาน ”มหกรรมยานยนต์ ครั้งที่ 36”
สนับสนุนโครงการโดย บริษัท แคนนอน มาร์เกตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด, นิตยสาร CAMERART, นิตยสาร FOTOINFO, THAIMULTIPLY.COM

กิจกรรมพิเศษของโครงการ : PHOTO WALK
MOTOR EXPO ร่วมกับ นิตยสาร CAMERART จัดกิจกรรม PHOTOWALK
เปิดโอกาสพิเศษให้สมาชิก 100 ท่าน เข้าไปถ่ายภาพในงาน MOTOR EXPO 2019 ในวันสื่อมวลชน