บทความเทิดพระเกียรติ

โครงการพระราชดำริ

 

1

1

 

พุทธศักราช ๒๕๕๓ ราชอาณาจักรไทยมีเหตุการณ์หลายสิ่งหลายอย่างเกิดขึ้น ที่ซึ่งประวัติศาสตร์จำต้องจารึกไว้

ทว่า ก็หาได้มีเหตุการณ์ใดที่พสกนิกรไทยทั่วหล้า ฟังแล้ว เห็นแล้ว สัมผัสแล้ว อดที่จะปลาบปลื้มได้เท่าวันที่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช หรือที่ชาวบ้านทั้งหลายอิ่มเอมใจที่จะเอ่ยเรียกพระองค์ว่า ‘ในหลวง’ เสด็จออก ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย เนื่องในพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวามหาราช

แม้จะทรงตรากตรำพระวรกายมามากกว่า 83 พรรษาแล้ว แต่ก็ยังมิได้ทรงหยุดหย่อนในการที่จะแสวงหาหนทางบรรเทาทุกข์เข็ญแก่ประชาราษฎร์บนแผ่นดินของพระองค์ ให้อยู่ดีมีสุขตามพระราชปณิธานเมื่อครั้งอดีตที่ว่า.. “ถ้าประชาชนไม่ทิ้งข้าพเจ้าแล้ว ข้าพเจ้าจะทิ้งประชาชนอย่างไรได้”

กว่า 60 ปี แห่งการครองราช พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มิได้ทรงเสวยสุขหรือดำเนินชีวิตอย่างสนุกสบายแบบกษัตริย์แห่งโลกนิยายในฝัน ตรงกันข้ามพระองค์ทรงทุ่มเทพระวรกายอย่างหนักที่จะเสด็จพระราชดำเนินไปให้ถึงแก่นแกนของปัญหาแต่ละเรื่อง เพื่อนำมาประกอบพระราชวินิจฉัย และพระราชทานแนวทางแก้ปัญหานั้นๆ แก่พสกนิกรของพระองค์อย่างรอบคอบและรวดเร็วในเวลาต่อมา เห็นจะหาไม่และไร้ซึ่งข้อท้วงติง หากโลกจะแซ่ซ้องสรรเสริญพระราชาผู้นี้ว่าเป็น.. กษัตริย์นักพัฒนา

กว่า ๓,๐๐๐๐ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่ซึ่งแผกต่างด้วยแนวคิด วิธีการทำงาน และสภาพปัญหาอันเป็นต้นทุนเดิม ล้วนมุ่งมาดปราดปลายผลแห่งความสำเร็จนั้นไว้ที่จุดเดียวกัน นั่นคือ ‘ความผาสุขของปวงประชา’ ที่สำคัญตลอดระยะเวลาแห่งการทรงงานหนักอันยาวนาน พระองค์มิได้ทรงนำความผาสุขนั้นไปหว่านโปรยให้กับพสกนิกรอย่างฉาบเคลือบ ทว่า ความผาสุขเหล่านั้น ต่างเดินทางมาในรูปของแนวพระราชดำริ ให้เรียนรู้ ให้ทดลองทำให้ทดลองแก้ปัญหาและปรับตัวเข้ากับอุปสรรคตามความถนัดตามอัตภาพของแต่ละคน โดยมีพี่เลี้ยงคอยให้คำแนะนำ เพื่อที่พสกนิกรทุกคนจะได้รับรสผลแห่งความสุขสำเร็จนั้นด้วยตัวเอง เช่นนี้หรือไม่ที่ทำให้ปวงไทยทั้งชาติ ถวายชีวิต ถวายดวงใจ แด่พระองค์ท่านด้วยความทราบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ และมิใช่เพียงเพราะท่านคือกษัตริย์ แต่เพราะท่านคือ.. พระพ่อหลวงในดวงใจ

นิตยสารโฟโต้อินโฟ ฉบับเถลิงศก ๕ ธันวามหาราช ๒๕๕๓ ขอน้อมนำโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริบางส่วนอันน้อยนิด ที่มิอาจเทียมเท่าเสี้ยวธุลีแห่งความเหน็ดเหนื่อยที่ได้ทรงตรากตรำพระวรกายเพื่อคนไทยมาตลอดระยะเวลากว่า ๘๓ พรรษา โดยผ่านการนำเสนอในรูบแบบและมุมมองของ นักเขียน-ช่างภาพ นิตยสารโฟโต้อินโฟ ด้วยหวังที่จะให้นักถ่ายภาพและเยาวชนรุ่นใหม่ได้ตอกย้ำและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สืบไป

“ขอพระองค์จงทรงพระเจริญ”
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้จัดทำนิตยสารโฟโต้อินโฟ

นิตยสารโฟโต้อินโฟ ฉบับเดือน ธันวาคม 2553