Pr news

โซนี่ไทยเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการถ่ายภาพ 3Krung x Sony Alpha University Camp 2018

โซนี่ไทยเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการถ่ายภาพ 3Krung x Sony Alpha University Camp 2018 จับมือ 14 มหาวิทยาลัยชั้นนำ พร้อมช่างภาพอาชีพแถวหน้าของเมืองไทยสร้างโอกาสคนรุ่นใหม่พัฒนาฝีมือถ่ายภาพ ผ่านกิจกรรมเรียนรู้สุดท้าทาย

(กรุงเทพ ฯ / 29 ส.ค. 61) – บริษัท โซนี่ ไทย จำกัด เดินหน้าเปิดประสบการณ์ถ่ายภาพให้กับคนรุ่นใหม่อย่างต่อเนื่อง หลังประสบความสำเร็จจากโครงการ Alpha University Camp ที่ดำเนินการจัดมาอย่างต่อเนื่อง โดยในครั้งนี้ โซนี่ไทยได้จับมือกับศูนย์อบรมถ่ายภาพสามกรุง เปิดตัวโครงการ 3Krung x Sony Alpha University Camp 2018 (โครงการสามกรุง และโซนี่ อัลฟ่า ยูนิเวอร์ซิตี้ แคมป์ 2018) เพื่อเฟ้นหาสุดยอดนักถ่ายภาพรุ่นใหม่ในระดับอุดมศึกษาจาก 14 แห่งทั่วประเทศเข้าร่วมอบรมและเวิร์คช็อป เรียนรู้เทคนิคและฝึกฝนทักษะการถ่ายภาพกับช่างภาพมืออาชีพระดับประเทศของเมืองไทยอย่างใกล้ชิด เพื่อประยุกต์ใช้ในการทำงานและก้าวสู่ความเป็นมืออาชีพต่อไป โดยนิสิต นักศึกษาที่ผ่านการอบรมจะได้รับวุฒิบัตรจากศูนย์อบรมถ่ายภาพสามกรุง ส่วนผู้ชนะการประกวดภาพถ่ายจะได้รับชุดกล้องฟูลเฟรมมิเรอร์เลสพร้อมเลนส์ และถ้วยรางวัลเกียรติยศจากโซนี่ พร้อมโอกาสร่วมจัดแสดงผลงานในงานนิทรรศการภาพถ่ายที่หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ปทุมวัน กรุงเทพฯ ต่อไป

มร. มาซากิ มัทซูมาเอะ กรรมการผู้จัดการ บริษัท โซนี่ ไทย จำกัด

มร. มาซากิ มัทซูมาเอะ กรรมการผู้จัดการ บริษัท โซนี่ ไทย จำกัด เปิดเผยว่า “การจัดโครงการ 3Krung x Sony Alpha University Camp 2018 นับเป็นการตอกย้ำถึงความมุ่งมั่นของโซนี่ ซึ่งไม่เพียงแต่ให้ความสำคัญในเรื่องของการคิดค้นพัฒนาเทคโนโลยี สร้างสรรค์นวัตกรรมอันยอดเยี่ยมอย่างต่อเนื่อง อันรวมถึงนวัตกรรมด้านการถ่ายภาพอันทันสมัย โซนี่ยังให้ความสำคัญในเรื่องของการพัฒนาบุคลากรในวงการถ่ายภาพ โดยเฉพาะกลุ่มเยาวชนคนรุ่นใหม่ ที่มีความรัก และสนใจในเรื่องของการถ่ายภาพ ซึ่งจะเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาขับเครื่องวงการถ่ายภาพให้เติบโตอย่างก้าวหน้าต่อไป โดยกิจกรรมในปีนี้ ทางโซนี่ได้รับการสนับสนุนร่วมมืออย่างดียิ่งจากศูนย์อบรมถ่ายภาพสามกรุง ซึ่งเป็นศูนย์อบรมด้านการถ่ายภาพมืออาชีพที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง เพียบพร้อมด้วยบุคลากรผู้สอนที่เป็นช่างภาพมืออาชีพที่มีความเชี่ยวชาญระดับแถวหน้าของเมืองไทย มีผลงานที่ได้รับการยอมรับทั้งในระดับเมืองไทย และนานาชาติ ในขณะที่โซนี่พร้อมนำเทคโนยีที่ดีที่สุดของกล้องฟูลเฟรมมิเรอร์เลส เลนส์ และอุปกรณ์ต่าง ๆ ของโซนี่ มาให้นิสิต นักศึกษา ที่เข้าร่วมโครงการได้มีโอกาสใช้ในการเรียนรู้อย่างเต็มที่ และผมมั่นใจอย่างยิ่งว่าผู้ที่ได้เข้าร่วมโครงการนี้ทุกท่าน จะได้รับประโยชน์ และโอกาสที่ดียิ่งในการต่อยอดความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ เพิ่มพูนทักษะ และประสบการณ์ นำไปสู่หนทางของการเป็นช่างภาพมืออาชีพต่อไปในอนาคต”

นางสาวลีลนา เพียรพิริยะ ผู้จัดการแผนกการตลาดผลิตภัณฑ์ดิจิตอลอิมเมจจิ้ง บ.โซนี่ ไทย จำกัด

โครงการ 3Krung x Sony Alpha University Camp 2018 เป็นโครงการส่งเสริมการถ่ายภาพและประกวดภาพถ่ายสำหรับนิสิต นักศึกษา ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษา โดยจัดกิจกรรมในรูปแบบของการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ให้ความรู้ด้านการถ่ายภาพแบบจัดเต็มทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติในสนามจริง โดยคณะวิทยากรจากทางศูนย์อบรมถ่ายภาพสามกรุง ซึ่งเป็นช่างภาพมืออาชีพระดับประเทศของเมืองไทย อาทิ เกรียงไกร ไวยกิจ, ทวีพงษ์ ปทุมวงษ์, กำธร เภาวัฒนาสุข, อลิซ วิชช์โชติ, พญ.วรรนธนี อภิวัฒนเสวี, ฑิฆัมพร เสนีย์วาสน์, สัญชัย ลุงรุ่ง เป็นต้น และในส่วนของคณะกรรมการผู้ตัดสินภาพถ่ายได้รับเกียรติจากช่างภาพผู้ทรงคุณวุฒิมาร่วมตัดสิน ประกอบด้วย อ.รชฎ วิสราญกุล, บุณฐไชย ไชยวิรุณเจริญ, สมศักดิ์ พัฒนพิฑูรย์ และสุรพล สุคำทัศน์

การจัดโครงการในปีนี้ ได้รับความร่วมมือ และตอบรับเข้าร่วมกิจกรรมจากสถาบันการศึกษา และมหาวิทยาลัย 14 แห่ง โดยแต่ละมหาวิทยาลัยได้เปิดโอกาสให้คณะทำงานเข้าไปดำเนินกิจกรรมแนะนำโครงการ เพื่อให้นิสิต นักศึกษาที่สนใจได้เข้าร่วมกิจกรรม พร้อมนำเสนอผลงานเพื่อเข้าสู่กระบวนการคัดเลือกตัวแทนในสถาบันการศึกษานั้น ๆ จำนวนสถาบันละ 20 ท่าน เพื่อส่งผลงานเข้าชิงชัยเป็นตัวแทน 3 ท่านสุดท้ายของแต่ละสถาบัน เพื่อเข้ารับการฝึกฝนอบรมด้านการถ่ายภาพทั้งภาคทฤษฎี และปฏิบัติ โดยคณะผู้สอนจากศูนย์อบรมถ่ายภาพสามกรุง รวมทั้งเข้ากิจกรรมอบรม เทคนิคการถ่ายภาพอย่างเข้มข้น ที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นระยะเวลา 4 วัน โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะส่งผลงานเข้าประกวดในขั้นตอนสุดท้าย เพื่อเฟ้นหาผู้ชนะการแข่งขันจากการประกวดถ่ายภาพใน 3 ประเภทด้วยกันคือ Street, Landscape & Travel และ Creative

สำหรับรายชื่อ 14 มหาวิทยาลัยที่ตอบรับเข้าร่วมโครงการ 3Krung x Sony Alpha University Camp 2018 มีดังนี้
1. มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, 2. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 3. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 4. มหาวิทยาลัยมหิดล, 5. มหาวิทยาลัยรังสิต, 6. มหาวิทยาลัยศิลปากร, 7. มหาวิทยาลัยศรีปทุม, 8. มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ , 9. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง,
10. วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์, 11. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ, 12. มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม, 13. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 14. มหาวิทยาลัยบูรพา

นอกจากองค์ความรู้ และเทคนิคการถ่ายภาพที่นิสิต นักศึกษาจะได้เรียนรู้จากมืออาชีพผ่านกล้องฟูลเฟรม มิลเลอร์เลส เลนส์ และอุปกรณ์ถ่ายภาพระดับมืออาชีพของโซนี่แล้วนั้น ผู้ที่ผ่านการอบรมทุกคนยังจะได้รับเกียรติบัตรรับรองผ่านการอบรมด้านการถ่ายภาพจากศูนย์อบรมถ่ายภาพสามกรุง รวมทั้งผู้ชนะการประกวดภาพถ่ายในแต่ละประเภท จะได้รับถ้วยรางวัลเกียรติยศ และผลิตภัณฑ์จากโซนี่ดังนี้

● หมวด Street Photo
รางวัลที่ 1 : กล้อง Sony A7M2 พร้อมเลนส์คิท มูลค่า 43,990 บาท
รางวัลที่ 2 : กล้อง Sony RX100M4 มูลค่า 26,990 บาท
รางวัลที่ 3: หูฟัง Extra Bass มูลค่า 4,990 บาท
●หมวด Landscape & Travel Photo
รางวัลที่ 1 : กล้อง Sony A7M2 พร้อมเลนส์คิท มูลค่า 43,990 บาท
รางวัลที่ 2 : กล้อง Sony A6300L มูลค่า 31,990 บาท
รางวัลที่ 3: หูฟัง Extra Bass มูลค่า 4,990 บาท
●หมวด Creative
รางวัลที่ 1 : กล้อง Sony A7M2 พร้อมเลนส์คิท มูลค่า 43,990 บาท
รางวัลที่ 2 : กล้อง Sony RX0 มูลค่า 24,990 บาท
รางวัลที่ 3: หูฟัง Extra Bass มูลค่า 4,990 บาท

นอกจากนี้ ผลงานภาพถ่ายของผู้เข้าร่วมโครงการ จะได้รับการจัดแสดงในนิทรรศการภาพถ่าย 3Krung x Sony Alpha University Camp 2018 ซึ่งจะจัดแสดงขึ้นที่หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ปทุมวัน กรุงเทพฯ อีกด้วย

ทางด้านนายบุณฐไชย ไชยวิรุณเจริญ ผู้อำนวยการศูนย์อบรมถ่ายภาพสามกรุง ได้กล่าวถึงความร่วมมือกับโซนี่ในครั้งนี้ว่า “โครงการนี้มีความสร้างสรรค์ และน่าสนใจอย่างมาก เป็นประโยชน์ และเป็นการสร้างโอกาสให้แก่คนรุ่นใหม่ที่รักการถ่ายภาพอย่างแท้จริง ซึ่งปัจจุบันคนกลุ่มนี้มีจำนวนมากขึ้น แต่ยังขาดความรู้ ความเข้าใจ รวมถึงทักษะการถ่ายภาพที่ถูกต้อง ทางศูนย์อบรมถ่ายภาพสามกรุงจึงมีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสร่วมเป็นส่วนหนึ่งในโครงการนี้ โดยสามกรุงจะเข้ามาเป็นวิทยากรให้ความรู้ด้านการถ่ายภาพทั้งภาคทฤษฎี และปฏิบัติ ฝึกสอนให้เยาวชนรุ่นใหม่ที่รักการถ่ายภาพเกิดความเข้าใจในหลักการถ่ายภาพอย่างแท้จริง เป็นการสร้างเสริมทักษะ ประสบการณ์ และความคิดสร้างสรรค์ใหม่ ๆ เพื่อนำไปต่อยอดเพิ่มเติมจากการเรียนรู้ในมหาวิทยาลัย รวมทั้งยังเป็นโอกาสอันดีที่จะได้จัดแสดงผลงานภาพถ่ายของตนเองในนิทรรศการภาพถ่ายที่จะจัดขึ้นเมื่อสิ้นสุดโครงการในครั้งนี้อีกด้วย ผมเชื่อมั่นว่าความร่วมมือในการจัดโครงการครั้งนี้ จะเป็นมิติใหม่ของการปั้นช่างภาพรุ่นใหม่ที่มีความสามารถ ซึ่งเขาเหล่านั้นอาจจะเป็นคลื่นลูกใหม่ของวงการถ่ายภาพเมืองไทยที่สร้างชื่อเสียงให้ทั้งในระดับประเทศ และในระดับนานาชาติในอนาคตต่อไป”

กำหนดระยะเวลาดำเนินโครงการ
• วันพุธที่ 29 สิงหาคม 2561 ประกาศเริ่มโครงการ ณ ศูนย์อบรมถ่ายภาพสามกรุง
• ระหว่างวันที่ 1 กันยายน ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 จัดอบรมให้ความรู้ทางการถ่ายภาพแก่ 14 มหาวิทยาลัย
• วันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน หมดเขตส่งภาพรอบแรก
• วันที่ 1 – 3 ธันวาคม 2561 ตัดสินภาพคัดเลือกตัวแทน 3 คนของแต่ละสถาบัน
• วันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561 ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารอบ 3 คน เป็นตัวแทนของแต่ละสถาบัน
• ภายในเดือนธันวาคม ผู้ผ่านเข้ารอบทุกคน เข้าร่วมกิจกรรมเรียนรู้การใช้งานกล้องฟูลเฟรมมิลเลอร์เลส ของโซนี่ ณ ศูนย์อบรมถ่ายภาพสามกรุง
• วันที่ 10-13 มกราคม 2562 นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกทั้ง 42 คน จาก 14 สถาบัน เข้าร่วมกิจกรรม “3Krung x Sony Alpha University Camp 2018 ” ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 ณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
• วันที่ 22 มกราคม – 3 กุมภาพันธ์ 2562 จัดนิทรรศการแสดงผลงานนิสิตนักศึกษา และอาจรย์ที่ปรึกษา ที่เข้าร่วมโครงการ “3Krung x Sony Alpha University Camp 2018” ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ชั้น 3-4