Pr news

60 ปี I วิถี I แสง 60 Years of Capturing the Light

นิทรรศการภาพถ่ายครั้งใหญ่ในวาระครบรอบ 60 ปีของสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมการเปิดตัวหนังสือพิเศษ 2 เล่มคือ ’60 ปี I วิถี I แสง’ และ happening ’60 Shots’ นิตยสาร happening เล่าเรื่องผ่านภาพถ่าย 60 ภาพที่สะท้อนความเป็นไปในปัจจุบัน

นิทรรศการภาพถ่ายครั้งใหญ่ของสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในวาระครบรอบ 60 ปี ของสมาคมฯ เป็นงานที่รวบรวมผลงานของสมาชิกสมาคมตั้งแต่รุ่นใหญ่ระดับศิลปินแห่งชาติ ไปจนถึงรุ่นใหม่มาแรง เพื่อสะท้อนวงการถ่ายภาพของไทยในสายตาช่างภาพหลากรุ่น หลายสมัย พ่วงด้วยกิจกรรมที่คนรักการถ่ายภาพไม่ควรพลาด อาทิ Photo Talk ที่ชวนช่างภาพชื่อดังมาถ่ายทอดประสบการณ์และความรู้, Photo Art Market ตลาดที่รวมสินค้าเกี่ยวกับภาพถ่าย เข้ากับไลฟ์สไตล์และงานศิลปะ จัดโดยนิตยสาร happening, Photo Workshop หลากหลายตั้งแต่การใช้กล้อง ไปจนถึงการจัดไฟ และกิจกรรมของสมาคมฯ ทุกหลายคนคุ้นเคยอย่าง One Shot Knockout ที่ชวนช่างภาพมาแข่งขันถ่ายภาพกันแบบสนุกๆ และได้ความรู้และได้แสดงฝีมือไปพร้อมกัน

ในงานนี้ยังมีการเปิดตัวหนังสือพิเศษ 2 เล่มคือ ’60 ปี I วิถี I แสง’ หนังสือในวาระครบรอบ 60 ปีของสมาคมฯ และ happening ’60 Shots’ นิตยสาร happening ฉบับที่ว่าด้วยแวดวงการถ่ายภาพของไทยในวันนี้ โดยเล่าเรื่องผ่านภาพถ่าย 60 ภาพที่สะท้อนความเป็นไปในปัจจุบัน

1-24 พฤศจิกายน 2562
BAB BOX ใกล้สถานี MRT ลุมพินี


ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ > https://www.facebook.com/events/537051440379230/?ti=icl

1-24 พฤศจิกายน 2562 BAB BOX ใกล้สถานี MRT ลุมพินี