บทความเทิดพระเกียรติ

80 ดวงใจ จากทั่วแผ่นดินไทยถึงพ่อ ส่วนที่ 5

042

สำหรับผม ‘ในหลวง’ นอกจากจะเปรียบเสมือนพ่อแล้วท่านยังเป็นทุกๆ อย่างของคนไทยทั้งประเทศ รู้สึกว่าท่านให้อะไรทุกอย่างกับคนทุกชนชั้น ท่านไม่เคยแบ่งแยกว่าใครมีอาชีพอะไร ฐานะแบบไหน ท่านมอบแต่สิ่งดีๆ ให้ลูกๆ อย่างเท่าเทียมกันหมด

สิ่งที่ผมจะทำเพื่อท่านก็คงจะเหมือนกับคนไทยคนอื่นๆ คือการทำตัวเป็นคนดี ไม่ทำให้สังคมเดือดร้อน อย่างเวลาขับแท็กซี่แล้วเก็บของของผู้โดยสารที่ลืมหรือตกลงหล่นไว้บนรถได้ ก็จะหาวิธีนำไปส่งคืนให้เขา หรือไม่ก็นำไปฝากไว้ที่ สวพ.91 หรือ จส.100  เวลาที่ได้ทำความดีผมก็รู้สึกว่าถึง ‘ในหลวง’ นะครับ

การทำความดีเราก็เป็นผู้ที่รู้สึกสบายใจเป็นอันดับแรก แล้วพอสบายใจก็จะนึกถึงท่าน ไม่ใช่เวลาเดือดร้อนก็นึกถึงท่าน ‘ในหลวง’ ท่านทำเพื่อพวกเราเรามาเยอะมากแล้วคนไทยทุกคนควรจะทำสิ่งที่ดีๆ เพื่อท่านในโอกาสนี้กันบ้าง


043

‘ในหลวง’ เป็นคนดี ท่านช่วยพัฒนาประเทศ ช่วยคนยากจน ที่ภาคใต้ท่านก็ยังลงไปช่วย

ทุกปีท่านจะออกมาพูดฉันก็จะคอยฟัง ท่านพูดดีๆ หลายอย่าง แต่ที่ฉันจำได้และนำมาใช้กับตัวเองคือเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง ก็ทำโดยการกินอยู่กันอย่างพอเพียง ปลูกผักกินกันเอง มีงานอะไรก็ช่วยกันทำ ใช้ชีวิตแบบเรียบง่าย ประหยัด และไม่ทำให้คนอื่นเดือดร้อน ฉันก็คอยบอกลูกบอกหลานให้ทำความดีอย่างที่ ‘ในหลวง’ ท่านสอน แล้วก็บอกต่อกันไปเรื่อยๆ อย่างนี้แหละค่ะ

ฉันชอบ ‘ในหลวง’ อีกอย่างตรงที่ท่านไม่ถือตัว ดีเสมอภาคกับประชาชนทุกคน แม่ก็พูดอยู่เสมอว่า “ในหลวงดีอยู่เสมอ ประชาชนที่ไหนเดือดร้อนท่านก็ไปช่วยเหลือ”


044

ถ้าพูดถึง ‘ในหลวง’ ในความรู้สึกของเราท่านเป็นยิ่งกว่าพ่อ-แม่ เพราะ ‘ในหลวง’ ดูแลคนทั้งประเทศ เราโชคดีที่เกิดมาเป็นคนไทยใต้ร่มพระบารมีของพระองค์ท่าน โชคดีที่สุดที่มีพระมหากษัตริย์ที่มีความเสียสละ เรารู้ว่าท่านไม่ได้อยู่เฉยเลย ทรงช่วยเหลือทุกอย่าง ทุกโครงการของท่านส่วนใหญ่อยู่ไกลตัวเรา แต่พอมาถึงเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงมันอยู่ใกล้ตัวเรา สามารถนำมาใช้ในการดำเนินชีวิตได้จริงๆ  โดยไม่ใช่แค่ความประหยัด แต่เราพอและเมื่อพอแล้วเราก็จะเป็นคนให้ อย่างที่ตอนนี้เป็นหัวหน้ากลุ่ม พอเรารู้สึกพอ ความผูกพัน ความรัก ทุกอย่างมันก็ตามมา การที่ท่านให้แนวคิดว่าเราควรรู้จักใช้รู้จักพอไม่จำเป็นต้องมีบ้านช่องใหญ่โต เรามีครอบครัวที่อบอุ่นมีความรักให้แก่กันดูแลกัน สามารถเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ให้กับคนอื่นได้บ้างมันก็เป็นความสุขทางใจแล้ว

บางครั้งเห็นท่านเหนื่อยเพราะท่านต้องทำให้คนไทยทั้งประเทศ เราก็อยากทำเพื่อท่านบ้างด้วยการช่วยเหลือชาวบ้าน เพราะชาวบ้านทุกคนก็เหมือนเป็นลูกท่าน แค่นี้เราก็สามารถตอบแทน ‘ในหลวง’ ของเราได้แล้ว

ภาพของประทับใจและที่ติดตามาตลอดคือภาพขณะที่ท่านทรงงานแล้วมีเหงื่อหยดที่ปลายจมูก  เวลาเห็นภาพนั้นแล้วมีพลัง  บางครั้งเหนื่อยที่ต้องเผชิญกับทุกอย่าง การบริหารคนเป็นเรื่องยากมาก แต่พอเห็นรูปท่านเราก็มีพลังจะสู้ต่อไป

โครงการของ ‘ในหลวง’ เกี่ยวกับเรื่องน้ำช่วยพวกเราได้มาก  การที่น้ำมานี่สาหัสมากเพราะทุกอย่างเสียหาย แต่พอมีแนวคิดแก้ปัญหาเรื่องนี้โดยการสร้างเขื่อนป่าสักฯ ปรากฏว่าช่วยให้สถานการณ์ดีขึ้นมาก โดยท่านเสียสละที่ดินของท่านให้ระบายน้ำออกไปตรงทุ่งนาแถวอ่างทองทำให้ระดับน้ำลดลง  เชื่อเลยว่าเวลา ‘ในหลวง’ ทรงคิดอะไรมักจะเป็นสิ่งที่ดี และทุกคนควรทำตามอย่างยิ่ง ถ้าเราทำตามที่ท่านแนะนำก็จะไม่เดือดร้อนกันแบบนี้


045

ถ้าพูดถึง ‘ในหลวง’ ในความรู้สึกของเราท่านเป็นยิ่งกว่าพ่อ-แม่ เพราะ ‘ในหลวง’ ดูแลคนทั้งประเทศ เราโชคดีที่เกิดมาเป็นคนไทยใต้ร่มพระบารมีของพระองค์ท่าน โชคดีที่สุดที่มีพระมหากษัตริย์ที่มีความเสียสละ เรารู้ว่าท่านไม่ได้อยู่เฉยเลย ทรงช่วยเหลือทุกอย่าง ทุกโครงการของท่านส่วนใหญ่อยู่ไกลตัวเรา แต่พอมาถึงเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงมันอยู่ใกล้ตัวเรา สามารถนำมาใช้ในการดำเนินชีวิตได้จริงๆ  โดยไม่ใช่แค่ความประหยัด แต่เราพอและเมื่อพอแล้วเราก็จะเป็นคนให้ อย่างที่ตอนนี้เป็นหัวหน้ากลุ่ม พอเรารู้สึกพอ ความผูกพัน ความรัก ทุกอย่างมันก็ตามมา การที่ท่านให้แนวคิดว่าเราควรรู้จักใช้รู้จักพอไม่จำเป็นต้องมีบ้านช่องใหญ่โต เรามีครอบครัวที่อบอุ่นมีความรักให้แก่กันดูแลกัน สามารถเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ให้กับคนอื่นได้บ้างมันก็เป็นความสุขทางใจแล้ว

บางครั้งเห็นท่านเหนื่อยเพราะท่านต้องทำให้คนไทยทั้งประเทศ เราก็อยากทำเพื่อท่านบ้างด้วยการช่วยเหลือชาวบ้าน เพราะชาวบ้านทุกคนก็เหมือนเป็นลูกท่าน แค่นี้เราก็สามารถตอบแทน ‘ในหลวง’ ของเราได้แล้ว

ภาพของประทับใจและที่ติดตามาตลอดคือภาพขณะที่ท่านทรงงานแล้วมีเหงื่อหยดที่ปลายจมูก  เวลาเห็นภาพนั้นแล้วมีพลัง  บางครั้งเหนื่อยที่ต้องเผชิญกับทุกอย่าง การบริหารคนเป็นเรื่องยากมาก แต่พอเห็นรูปท่านเราก็มีพลังจะสู้ต่อไป

โครงการของ ‘ในหลวง’ เกี่ยวกับเรื่องน้ำช่วยพวกเราได้มาก  การที่น้ำมานี่สาหัสมากเพราะทุกอย่างเสียหาย แต่พอมีแนวคิดแก้ปัญหาเรื่องนี้โดยการสร้างเขื่อนป่าสักฯ ปรากฏว่าช่วยให้สถานการณ์ดีขึ้นมาก โดยท่านเสียสละที่ดินของท่านให้ระบายน้ำออกไปตรงทุ่งนาแถวอ่างทองทำให้ระดับน้ำลดลง  เชื่อเลยว่าเวลา ‘ในหลวง’ ทรงคิดอะไรมักจะเป็นสิ่งที่ดี และทุกคนควรทำตามอย่างยิ่ง ถ้าเราทำตามที่ท่านแนะนำก็จะไม่เดือดร้อนกันแบบนี้


046

ภาพประทับใจคือ ตอนที่ผมได้เข้าเฝ้าใกล้ๆ  ประทับใจที่สุดจำได้ติดตาเลย ท่านเสด็จมากับพระราชินีมาที่วัดอัมพวัน ตอนนั้นผมยังวัยรุ่นอยู่เลยอายุน่าจะสัก 30 ปี(ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2500) เห็นท่านใกล้ๆ ผิวท่านเหลืองอร่าม ตอนเสด็จไปตามถนนผมนั่งอยู่ใกล้ๆ ริมฟุตบาท รู้สึกว่าได้เห็นพรองค์ท่านแบบใกล้ชิดมาก

‘ในหลวง’ คือพ่อของประชาชนทั่วทุกจังหวัด  สำหรับผมอะไรทุกๆ อย่างที่มันดีก็อยากจะทำเพื่อในหลวง ขอให้ท่านมีสุขภาพอุดมสมบูรณ์แข็งแรงให้ดีทุกสิ่งทุกอย่าง

เศรษฐกิจพอเพียงผมจำได้แม่นยำ คือเรามีน้อยก็ใช้น้อย อย่าไปใช้อะไรให้ฟุ่มเฟือยก็พอเพียงครับ  ผมอายุมากแค่นี้แล้ว ก็พอแล้ว

เรื่องความสามารถของในหลวงผมว่าเรื่องเรือใบนะครับ   ผมเคยไปเที่ยวพัทยานานแล้วมีโอกาสได้ไปชมเรือใบและอุปกรณ์ของ ‘ในหลวง’ ที่นำมาแสดงด้วย


047

‘ในหลวง’ ท่านเปรียบเสมือนเป็นพ่อแม่ เป็นพ่อแม่ของทุกคนในประเทศ ท่านจะคอยให้เราเป็นคนดีตั้งหน้าทำมาหากินอย่างสุจริต เราก็ตอบแทนท่านด้วยการทำความดีช่วยเหลือเด็กกำพร้า ช่วยเหลือสังคมให้มันดีขึ้น

ภาพที่ประทับใจคือภาพที่ท่านเดินทางไปตามที่ทุรกันดารต่างๆ  จำได้ภาพหนึ่งเป็นภาพขณะที่ท่านกำลังเดินอยู่ในป่า  ท่านก็ยังอุตส่าห์เดินไปเพื่อหาทางช่วยเหลือประชาชน ท่านไปของท่านได้ตลอด

วันนี้ทุกสิ่งทุกอย่างท่านทำอยู่ก็เป็นสิ่งที่เราประทับใจอยู่แล้ว ไม่ว่าท่านเสด็จไปที่ไหนประชาชนก็รักก็ชอบท่าน แม้ว่าจะอายุมากแล้วแต่ท่านก็ยังเสด็จไปทุกที่ บางทีเห็นแล้วก็รู้สึกว่าลำบากนะแต่ท่านก็ไปได้ ก็มาคิดว่าขนาด ‘ในหลวง’ ท่านยังสู้ทนไปโน่นไปนี่ แล้วเราล่ะ.. เราเป็นประชาชนธรรมดา บางครั้งนึกท้อแท้สิ่งต่างๆ แต่พอนึกถึงท่านก็สู้นะ  เราก็คิดว่าโชคดีแล้วที่มี  ‘ในหลวง’ ที่เป็นห่วงประชาชนอยู่  เวลาท่านไม่สบายราษฎรทุกคนก็เป็นห่วงท่านกันเยอะเลย

มี ‘ในหลวง’ อยู่เราก็สบายใจมีความสุข เวลาไปไหนท่านดูเป็นกันเองกับชาวบ้านไม่ถือตัว ท่านเคยเสด็จมาแถวนี้นะแต่นานแล้ว ตั้งแต่ตอนที่เรายังเป็นเด็กๆ


048

ผมรู้สึกว่าเวลาที่  ‘ในหลวง’ ท่านเสด็จไปเยี่ยมประชาชนท่านเข้าถึงประชาชน ความทุกข์ยากของประชาชนก็จะได้รับการแก้ปัญหา อย่างเช่นการทำฝายน้ำล้นเพื่อกักเก็บน้ำแบบภูมิปัญญาชาวบ้าน การปลูกป่า แต่ที่ผมชอบที่สุดก็คือแนวคิดเรื่องความพอเพียงที่ท่านอยากให้ประชาชนมีกินมีอยู่ แบบพึ่งพาตัวเองได้ ปลูกผักปลูกข้าวกินเอง ไม่ใช้จ่ายฟุ้งเฟ้อ

ใครๆ ก็อยากทำดีเพื่อ ‘ในหลวง’ งานของพวกเราก็ถือเป็นการทำความดีเหมือนกันครับ เราจะคอยช่วยเหลือคนที่ประสบอุบัติเหตุหรือเหตุการณ์ฉุกเฉินต่างๆ ใครเรียกให้ไปช่วยที่ไหนเราก็ไปซึ่งก็เป็นประโยชน์ต่อสังคมอย่างหนึ่ง

ภาพของ ‘ในหลวง’ ที่ผมชอบมากที่สุดคือภาพระหว่างที่ท่านออกไปเยี่ยมประชาชน อย่างไปบนดอยบางครั้งท่านก็ขับรถเอง ถ่ายรูปเองด้วย สมัยก่อนบางทีก็เห็นท่านลงไปทำนาในแปลงทดลองเอง ผมรู้สึกว่าท่านลำบากนะครับ ไม่มีในหลวงคนไหนทำให้เราอย่างนี้อีกแล้ว


049

‘ในหลวง’  ท่านปกครองราษฎรเอาใจใส่เหมือนกับพ่อดูแลลูก ท่านเป็นศูนย์รวมดวงใจของคนไทยทั้งชาติ ใครเห็น ‘ในหลวง’ ก็รัก ร้องไห้น้ำตาไหลทั้งเพแหละ

ถ้าเราเป็นคนดีทำงานทำการสุจริตธรรมดามีศีลธรรมมีคุณธรรมก็ถือว่าน่าจะดี ถ้าคนในชาติดีปัญหาต่างๆ ก็ไม่มี และถ้ามีคนดีมากๆ มันก็ไม่มีปัญหา ‘ในหลวง’ ท่านก็สบายใจ ถ้าในหลวงสบายใจไม่เครียดท่านก็จะแข็งแรง

สำหรับภาพที่นึกถึงก่อนเพื่อนเลยก็คือภาพที่มีเหงื่อหยดตรงจมูกของท่านนั่นแหละ ประทับใจที่ว่าท่านเป็นประมุขของชาติ ท่านเอาใจใส่กับชาวบ้านหรือพสกนิกรของท่าน   ต้องเหน็ดเหนื่อยต้องตรากตรำเพื่อให้ประชาชนของท่านอยู่ดีกินดีไม่นิ่งดูดาย เอาปัญหาของประชาชนมาแก้ไข กษัตริย์ในโลกนี้ที่มีประชาชนรักเหมือน ‘ในหลวง’ ท่านเป็นที่หนึ่งเลย

ส่วนพระราชดำรัสของ ‘ในหลวง’ ที่ชอบคือประโยคที่ว่า.. ในบ้านเมืองนั้นมีทั้งคนดีและคนไม่ดี ไม่มีใครจะทำให้ทุกคนเป็นคนดีได้ทั้งหมด การทำให้บ้านเมืองปกติสุขเรียบร้อยไม่ใช่การทำให้ทุกคนเป็นคนดี แต่อยู่  ที่การส่งเสริมคนดีได้ปกครองบ้านเมือง

เรื่องความสามารถรู้สึกประทับใจเรื่องฝนเทียมมาก เคยได้ยินว่ามีชาวต่างประเทศมาดูงานมาแลวิธีการทำฝนหลวงของท่านด้วย

ผมเคยเห็น ‘ในหลวง’ ครั้งเดียวท่านเสด็จมากับพระราชินีที่สนามกีฬาทับเที่ยง  พระเทพฯ ก็เสด็จด้วย ตอนนั้นผมอายุ 20 กว่าๆ ก็รู้สึกตื่นเต้นได้เห็นกษัตริย์ ไม่ใช่ว่าจะได้เห็นง่ายๆ ก็ปลาบปลื้มว่าชาตินี้เราได้เห็นแล้ว

พอถึงวันที่ 5 ธันวาคมวันเกิดของท่าน ก็รู้สึกภูมิใจว่าเราเป็นคนไทยเป็นราษฎรของท่าน คล้ายๆ ที่ว่าเราอยู่ใต้ร่มพระบรมโพธิสมภารของ ‘ในหลวง’  ตรงนี้เป็นบุญวาสนาของคนไทยเลยนะ จริงๆ ก็อยากจะพูดเหมือนในหนังจีนที่ว่า “ทรงพระเจริญหมื่นๆ ปี” แต่มันก็เป็นไปไม่ได้  ใช่ไหม ก็ได้แต่ขอให้พระองค์แข็งแรง สุขภาพดี พลานามัยดี ขอให้ท่าน อยู่นานๆ ที่สุดก็แล้วกันครับ


050

ตั้งแต่เกิดมาเราก็รู้อยู่แล้วว่า ‘ในหลวง’ ทรงเป็นที่รักของคนไทย เราก็ทำอะไรทุกอย่างเพื่อ ‘ในหลวง’  อยู่แล้ว แม้เราจะทำเพื่อครอบครัว แต่ถ้าครอบครัวมีความสุขก็เท่ากับทำเพื่อ ‘ในหลวง’ เหมือนกัน คือประชาชนของท่านก็มีความสุข

ช่วงก่อนเลือกตั้งแบบนี้จะนึกถึงที่ ‘ในหลวง’ ท่านมีพระบรมราโชวาทเกี่ยวกับว่า.. “บ้านเมืองของเราประกอบด้วยคนดีและคนไม่ดี แต่สิ่งที่ทำได้คือไม่ให้คนไม่ดีปกครองบ้านเมือง” ผมได้ฟังแล้วรู้สึกประทับใจมาก

ครั้งหนึ่งผมเคยเห็นพระองค์ท่านในระยะใกล้มากไม่ถึง 50 เมตร ท่านทรงเรือใบผ่าน  ตอนนั้นไปอยู่ในหมู่เรืออารักขาที่ไปจอดบริเวณวังไกลกังวลที่หัวหิน ประมาณปี พ.ศ. 2532 หรือ 2533 ท่านมาทรงเรือใบรอบเรือ เราก็ประทับใจว่าได้มีโอกาสได้เห็นท่าน ความรู้สึก ณ ตอนนั้นขนลุกมากครับ

ภาพที่ติดตามาตั้งแต่เด็กอันหนึ่งคือภาพที่ท่านถือแผนที่เดินหาชาวบ้านแล้วปรากฏว่าเหงื่อตกลงมาท่านก็ยังไม่เช็ดเหงื่อ เดินชี้บอกชาวบ้านไป เหงื่อก็ไหลไป เห็นแล้วท่านเหมือนกับชาวบ้านคนหนึ่ง จริงๆ ท่านไม่ต้องลงมาก็ได้ แต่ท่านลงมาเองเลย เห็นแล้วประทับใจมากๆ คือเรารักท่านมาก


051

ในความรู้สึกของผม ‘ในหลวง’ ท่านเป็นเหมือนพ่อและเป็นพี่คนโตที่คอยดูแลคนในครอบครัวซึ่งก็คือประเทศชาติ ตรงไหนที่ไม่ดีท่านก็เข้าไปดูแล ช่วยให้ดีขึ้นให้ประชาชนอยู่ดีกินดีขึ้น

สิ่งที่ผมทำอยู่ตอนนี้คือเปิดโรงเรียนสอนดนตรีก็มีเด็กที่อยู่ในกลุ่มประมาณ 30 คน  ผมพยายามให้ทุกคนได้ฟังเพลงของพระเจ้าอยู่หัวและให้เขาลองเล่นดูให้เกิดความซาบซึ้งรู้สึกว่าเพลงแต่ละเพลงมีที่มาจากตรงไหน  ให้เด็กๆ มีความรู้ว่าดนตรีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชนิพนธ์ขึ้นนั้นมีความลึกซึ้งต่อชีวิตอย่างไร มีความหมายอะไรอยู่ในเพลงเพลงนั้น  แล้วเด็กๆ ก็จะสามารถร้องเพลงของพ่อได้  ประมาณช่วงเดือนธันวาคมของทุกปีในจังหวัดระนองจะจัดงานถนนคนเดิน เด็กๆ ก็จะมีโอกาสไปโชว์เพลงพระราชนิพนธ์ที่พวกเขาเล่นได้ ผมเชื่อว่าถ้าเด็กๆ ได้เล่นดนตรีจะช่วยให้พวกเขามีความคิดไม่แข็งกระด้าง ไม่เอาเวลาไปทะเลาะเบาะแว้งกับใครไม่ไปทำร้ายคน  คนเล่นดนตรีต้องเป็นศิลปินมันก็เลยเป็นการกล่อมเกลาให้เขาเป็นคนดีได้ทางหนึ่ง

ส่วนตัวผมชอบภาพที่ ‘ในหลวง’ ใส่แว่นแล้วก็มีเหงื่อหยดอยู่ที่จมูก  ภาพนี้ติดตาผมมาตลอด ท่านทำงานจนเหงื่อไหลเพื่อประชาชน สิ่งที่พวกเราจะทำได้เพื่อท่านคือการมีความรักความสามัคคีและอยู่ร่วมกันได้โดยไม่ทะเลาะกัน

เรื่องพระอัจริยภาพผมประทับใจท่านในด้านดนตรี การประพันธ์เพลง มีอยู่เพลงหนึ่งซึ่งเป็นเพลงเอกชื่อเพลงชะตาชีวิต พวกเด็กนักเรียนดนตรีจะรู้จักกันดี เวลาเล่นกีตาร์ก็จะออกเป็นแนวบลูส์ เคยเล่นเพลงนี้มันเหมือนเป็นการบรรยายความรู้สึก ผมว่าเพลงพระราชนิพนธ์ส่วนใหญ่จะมีอะไรลึกๆ แฝงอยู่ มันรู้สึกให้กำลังใจชีวิตดีครับ