Product news

Fujifilm X-T4 จะใช้แบตเตอรี่รุ่นใหม่ที่ใช้งานได้นานขึ้นกว่าเดิม

อัพเดทข้อมูล Fujifilm X-T4 ล่าสุดมีข่าวลือจะมาพร้อมแบตเตอรี่รุ่นใหม่!! หนึ่งในปัญหาหลักของกล้อง mirrorless คือเรื่องอายุการใช้งานแบตเตอรี่ที่ค่อนข้าง “กินแบต” ด้วยเพราะทุกระบบการทำงานเป็นไฟฟ้าทั้งหมด ถ่ายวีดีโอแบตยิ่งหมดเร็ว มีข่าวว่าFujifilm จะใช้แบตเตอรี่รุ่นใหม่ที่ใช้งานได้นานขึ้นกับกล้องที่รอเปิดตัวเร็วๆนี้ใน X-T4
     ตั้งแต่ปี 2012 ฟูจิฟิล์มใช้แบตเตอรี่รุ่น NP-W126 กับกล้อง X-series ของตัวเองมาตลอด และมาเปลี่ยนเป็นรุ่น S ที่จัดการเรื่องความร้อนได้ดีขึ้น ในรุ่น X-T2 ที่ถ่ายภาพได้ 340 ภาพ และเป็น 390 ภาพเมื่อใช้กับ X-T3 ซึ่งใช้ชิปที่จัดการเรื่องพลังงานได้ดีกว่า
     ข่าวลือระบุว่า X-T4 จะใช้แบตเตอรี่รุ่นใหม่ที่ไม่ใช่ทั้ง NP-W126 และ NP-T125 ที่ใช้ในกล้อง GFX คงได้เห็นกันในอีกไม่นานครับ

ที่มา  : fujirumors.com, thenewcamera.com