Photo contest

ModernFurniture ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย “Photo Contest 30 ปี ที่มีทอง” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 40,000 บาท

ModernFurniture ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย “Photo Contest 30 ปี ที่มีทอง” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 40,000 บาท

หัวข้อการประกวด
 • ทองอึดถึกทน
 • ทอง On the road
 • ทองสายบันเทิง
 • โรงเรียนหนูก็มีทอง
 • ในวัดต้องมีทอง

 

กติกาการประกวด
 • ผู้เข้าประกวด 1 ท่าน สามารถส่งรูปภาพได้จำนวน 1 ภาพ ต่อหนึ่งหัวข้อ (แต่สามารถส่งได้ทุกหัวข้อของการประกวด)
 • ผู้เข้าประกวดต้องส่งรูปภาพมาในรูปแบบไฟล์ .Jpeg และมีขนาดไม่ต่ำกว่า 4mb แจ้งชื่อผู้ประกวด และแจ้งหัวข้อของรูปที่ส่งเข้าประกวดพร้อมเบอร์โทรติดต่อมาทาง email : [email protected]
 • ในภาพจะต้องมี “เก้าอี้ทอง” เป็นส่วนหนึ่งของภาพ
 • รูปภาพที่เข้าประกวดสามารถปรับแต่งได้ตามความเหมาะสม ไม่สามารถส่งรูปภาพที่มีการตัดต่อ retouch ได้ หากตรวจพบทางทีมงานขอตัดสิทธิ์โดยทันที
 • ผู้เข้าประกวดต้องเป็นผู้ถ่ายภาพด้วยตนเองเท่านั้น และต้องเป็นรูปที่ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ หรือต้องไม่เป็นการละเมิดสิทธิ์ส่วนบุคคลของผู้อื่น
 • ผู้เข้าร่วมประกวดทุกท่านต้องรับทราบในกติกาการร่วมสนุกของแคมเปญ รวมถึงยินยอมให้บริษัท ModernFurniture สามารถนำรูปถ่ายที่เข้าร่วมกิจกรรมไปใช้เผยแพร่ ทางออนไลน์ เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมของทางบริษัท ModernFurniture โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะไม่สามารถเรียกร้องสิทธิ์หรือค่าตอบแทนเพิ่มเติมจากบริษัท ModernFurniture ในภายหลัง
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัลโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ภาพที่ส่งเข้าประกวดทั้งหมดจะเป็นกรรมสิทธิ์ของ ModernFurniture
 • Popular Vote จะนำภาพทั้งหมดที่มีผู้ส่งเข้าประกวด มาทำการโหวตบน Modernfureniture Fanpage ตั้งแต่ 12 เมษษยน – 29 เมษายน 2563 และภาพไหนที่ได้รับการกด Like มากที่สุด คือผู้ที่ได้รับรางวัล

ระยะเวลาส่งภาพเข้าประกวด
 • ส่งผลงานตั้งแต่วันนี้ – 31 มีนาคม 2563
 • ประกาศผลการตัดสินในวันที่ 10 เมษายน 2563 ผ่านทาง Modernfurniture Fanpage
 • รางวัล Popular Vote จะประกาศผลในวันที่ 30 เมษายน 2563 ผ่านทาง Modernfurniture Fanpage
 • หมายเหตุ เกณฑ์ในการตัดสินของคณะกรรมการซึ่งถือเป็นที่สิ้นสุด

รางวัลการประกวด
 • ทองอึดถึกทน 5,000 บาท
 • ทอง On the road 5,000 บาท
 • ทองสายบันเทิง 5,000 บาท
 • โรงเรียนหนูก็มีทอง 5,000 บาท
 • ในวัดต้องมีทอง 5,000 บาท
 • รางวัลพิเศษ Popular Vote 10,000 บาท

ติดต่อสอบถาม
       ห้างหุ้นส่วนจำกัด โมเดิร์นเฟอร์นิเจอร์  86 หมู่ 9 ซอยไร่ขิง 30 ถนนหลังวัดท่าพูด ตำบลไร่ขิง  อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
โทร 02-8102533-4 แฟกซ์. 02-8102539
       E-mail : [email protected]